Prometno-varnostne razmere ob državni cesti skozi Malečnik še naprej ostajajo izredno slabe. Tamkajšnjim prebivalcem težav ne povzroča le močno uničena cesta na odseku od Črnega barona do lovskega doma v Celestrini, ki je povrh vsega še brez ustreznih pločnikov, kolesarske steze in prehodov za pešce, temveč tudi polovična zapora vozišča pod malečniško cerkijo. V maju bo minilo eno leto, odkar sta se tam zaradi obilnega deževja sprožila plazova, zato je promet mogoč le v eno smer, povrh vsega pa je bil konec lanskega leta omenjeni odsek zaradi gradnje kanalizacije nekaj časa celo popolnoma zaprt. 

S toplejšim vremenom je na cesti več ranljivih udeležencev, kot so pešci in kolesarji, katerih varnost v Malečniku je dnevno ogrožena. Pred dvema letoma se je celo zgodilo, da je fanta na omenjeni državni cesti, ko je bil na poti na popoldanski krožek, zbil avto. O že več let obljubljeni celoviti rekonstrukciji malečniške ceste in mostu še vedno ni ne duha in ne sluha. 

Do zdaj je bil saniran le eden od usadov

Vse to je vodilo Krajevno skupnost Malečnik - Ruperče, da je v sodelovanju s svetom zavoda Osnovne šole Malečnik na infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek naslovila odprto pismo s pomenljivim naslovom: Kako dolgo si še lahko privoščite ignoranco na račun varnosti naših najmlajših državljanov? Boste odgovornost prevzeli vi?

V pismu, pod katerim je podpisan predsednik krajevne skupnosti Vladimir Stožer, pišejo, da so zelo razočarani nad odnosom infrastrukturnega ministrstva in njegovih služb do reševanja nujne sanacije državne ceste R3-709. Spomnijo, da je v maju in avgustu lani na cesti skozi Malečnik prišlo do dveh usadov in dveh preperinskih zdrsov pobočja. Eden izmed usadov je bil saniran, na ostalih treh lokacijah se sanacije še ni lotil nihče, promet pa je zaradi tega močno oviran. 

[[image_1_article_65129]]

Ob polovičnih zaporah je varna hoja nemogoča

Nadalje pišejo, da so na stanje na cesti, ki je glavna in praktično edina vpadnica iz vzhodne smeri v Maribor, hkrati pa je tudi del šolskih poti, že večkrat opozorili in prosili za čimprejšnjo rešitev, zadeve pa se ne premaknejo. "Obveščam vas, da je zadeva zelo problematična, tako iz vidika pretočnosti prometa (zastoji, emisije, hrup) kot tudi prometne varnosti. Pri slednjem so najbolj izpostavljeni naši otroci, ki morajo vsak dan pešačiti po tej cesti, ki brez urejenih prehodov za pešce, brez pločnikov, po polovični zapori, med mnogimi tovornjaki in avti vsak dan tvegajo svoja življenja zaradi neukrepanja pristojnih državnih institucij in nosilcev pooblastil. Da je problem še bolj pereč, je omenjena cesta, ki je že skoraj eno leto polovično zaprta, skorajda edini dostop do vrtca, šole in tudi cerkve za nekatere prebivalce našega kraja. Ob navedenih polovičnih zaporah je varna hoja nemogoča, še posebej ponoči, saj je izklopljena tudi razsvetljava," piše v pismu. 

Uporabili bodo vsa razpoložljiva pravna sredstva 

Krajani so naveličani praznih obljub, ki trajajo že več let, in napovedujejo, če od ministrstva ne bodo prejeli konkretnega odgovora s konkretno časovnico, uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev, da zaščitijo življenja njihovih otrok in drugih udeležencev v prometu.

Leta 2022 je otroka ob šolski poti zbil avto, bil je huje poškodovan 

Dodajajo, da je v obdobju, ko v Sloveniji vlagamo ogromna finančna sredstva v cestno in železniško infrastrukturo, popolnoma nesprejemljivo, da so v občini Maribor na državnih cestah življenja  otrok vsak dan bolj ogrožena. Resorno ministrico Alenko Bratušek pozivajo, da ukrepa in čim prej uredi nastalo situacijo. "V nasprotnem primeru bomo razumeli, da so življenja naših otrok v Mariboru za nekatere v državi vredna manj kot življenja otrok drugje po Sloveniji. Menimo, da si arogance ne morete in ne smete več privoščiti. Na omenjeni cesti se je že v letu 2022 zgodila hujša prometna nesreča, ko so starši po tem, ko se otrok ni vrnil domov, nezavestnega in huje poškodovanega, naši v obcestnem jarku ob šolski poti, ker ga je zbil avtomobil, ki je pobegnil s kraja nesreče."

Krajani Malečnik zahtevajo in pričakujejo jasne odgovore na vprašanja: 

- Kdaj bodo sanirani zdrsi in usad, da se ukine polovična zapora, ki traja že skoraj eno leto, ter steče normalen promet, ki bo deloma izboljšal varnost pešcev in kolesarjev?

- Kdaj lahko računamo na izvedbo rekonstrukcije ceste, ki bi zagotovila času primerno varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej pa da spremenila naše nevarne šolske poti v varne?

Odgovor na odprto pismo, ki so ga ministrici posredovali ta ponedeljek, pričakujejo v roku 14 dni, še omenjajo v pismu in dodajajo, da je bil državni sekretar na ministrstvu do nedavnega tudi mariborski mestni svetnik in bi moral dobro vsebinsko poznati katastrofalno varnostno situacijo na navedeni cesti.

Direkcija: Dela se bodo fizično začela s koncem aprila

Tudi mi smo se na odgovore obrnili na infrastrukturno ministrstvo. S strani Direkcije RS za infrastrukturo so nam glede sanacije plazu pod cerkvijo v Malečniku odgovorili: "Postopek javnega naročila za oddajo del za sanacijo dveh preperinskih zdrsov na cesti pod cerkvijo v Malečniku in pod stanovanjskim objektom po postopku javnega naročanja je trajal dlje, kot je bilo predvideno, tako da je bila pogodba z izbranim izvajalcem podpisana šele konec marca. Uvedba izvajalca v delo bo predvidoma med 15. in 19. aprilom 2024. Dela se bodo fizično začela s koncem aprila po izvedenih pripravljalnih delih, ki vključujejo tudi zakoličbo opuščenega plinovoda na območju del. Po pogodbi morajo biti dela zaključena do konca avgusta 2024."

Glede celovite rekonstrukcije ceste skozi Malečnik so, po pojasnilih direkcije, še vedno v teku odkupi potrebnih zemljišč in objektov, ki so predvideni za rušenje (dva od štirih sta že odkupljena). Prav tako je v pridobivanju soglasje s strani Direkcije RS za vode.