Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Ureditev kolesarske povezave ob Koroški cesti« v Mariboru. Za izvedbo projekta v vrednosti 330.000 evrov bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 160.000 evrov.

Kolesarska povezava med Gosposvetsko in Strossmayerjevo

Projekt zajema ureditev kolesarske povezave na Koroški cesti v Mariboru, ki povezuje veliko pomembnih generatorjev prometa z najožjim mestnim središčem, in sicer od križišča z Gosposvetsko cesto do križišča s Strossmayerjevo ulico. Poleg kolesarske povezave se bodo uredila tudi tri mini krožna križišča s povoznim sredinskim otokom in izvedli trije ukrepi umirjanja prometa – dvignjene trapezne ploščadi s prehodom za pešce. Na območju posegov se bo uredila tudi prometna signalizacija.

Cilj vzpostaviti kolesarske povezave med četrtmi in skupnostmi

Namen naložbe je vzpostaviti sklenjene kolesarske povezave med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi, ki bodo varne in uporabne ter bodo ponujale dobro alternativo vožnji z avtomobilom. Cilj naložbe je oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost, ki bodo prispevali k spremembi potovalnih navad v Mariboru in okolici. To vključuje tudi zaustavitev rasti deleža opravljenih poti z osebnimi vozili in zmanjšanje števila opravljenih kilometrov z motornimi vozili v urbanih središčih.