Danes ob 11. uri je Mestna občina Maribor na Grajskem trgu počastila 141. obletnico prižiga prve žarnice v Mariboru, ki je zasvetila 4. aprila 1883. Ta pomembna prelomnica v zgodovini mesta ne simbolizira samo začetka elektrifikacije v Mariboru, temveč je tudi odsev zavezanosti mesta k napredku in inovacijam. Govorci na današnjem dogodku, župan MO Maribor Aleksander Saša Arsenovič, direktor podjetja Energetika Maribor Jože Hebar in direktor podjetja Marprom Ranko Šmigoc, so soglasno izpostavili pomembnost elektrifikacije in trajnostnega razvoja.

Arsenovič ob posebni priložnosti tudi o sončnih elektrarnah

Župan MO Maribor Aleksander Saša Arsenovič je ob tej priložnosti poudaril: »Na območju Mestne občine Maribor danes gori skoraj 15 tisoč svetilk javne razsvetljave, zadnja leta nameščamo izključno pametno LED-razsvetljavo, ki ponoči deluje z nižjim svetlobnim lokom, prizadevamo pa si tudi za posodobitev celotnega sistema. Vzpostavljamo sistem razsvetljave, ki bo omogočal komunikacijo z ostalimi gospodarskimi javnimi službami in bo lahko hrbtenica pametnega mesta. Načrtujemo postavitev sončnih elektrarn na osmih javnih objektih, kar bo prav tako dobrodošlo za znižanje stroškov pri rabi električne energije.«

V spomin na zgodovinsko pomemben dogodek iz leta 1883 je Mestna četrt Center pred leti 4. april razglasila za svoj praznik.

Direktor Energetike Maribor iz Skupine JHMB Jože Hebar je izpostavil potrebo po oblikovanju svoje energetske prihodnosti, ki bo zanesljiva, v veliki meri samozadostna, okoljsko in stroškovno sprejemljiva in tudi diverzificirana. Energetika Maribor je v preteklem letu s soproizvodnjo toplote in električne energije proizvedla 78 GWh električne energije pri kapaciteti do 18 MW. Sončne elektrarne, trenutno s skupno močjo 0,5 MW, se bodo v prihodnosti še razširile, kar odraža zavezanost k obnovljivim virom energije.

Podjetje prav tako razvija diverzifikacijo virov z inovativnimi projekti, kot sta toplotna črpalka Pristan in kotel na lesno biomaso, ter polnilno infrastrukturo, ki bo podprla e-mobilnost v mestu. S temi koraki Energetika Maribor postavlja temelje za trajnostni energetski sistem in aktivno prispeva k zmanjševanju okoljskega odtisa mesta.

Pomembni dosežki na področju elektrifikacije javnega potniškega prometa

Direktor Marproma iz Skupine JHMB Ranko Šmigoc je predstavil dosežke na področju elektrifikacije javnega potniškega prometa. Od konca preteklega leta linija 6 Vzpenjača obratuje izključno z električnimi avtobusi, kar predstavlja pomemben korak k zmanjšanju izpustov CO2 in hrupa v mestu. S sedmimi električnimi avtobusi in tremi električnimi vozili Maister v svoji floti Marprom skupaj z MO Maribor načrtuje nadaljnjo elektrifikacijo, ki predvideva dobavo 11 novih električnih avtobusov do začetka leta 2026. Strategija podjetja vključuje tudi razvoj energetsko učinkovite polnilne infrastrukture, ki bo do leta 2030 omogočila, da bo polovica vseh vozil v javnem prevozu električnih. To bo Maribor postavilo ob bok mestom z najvišjim deležem električnih vozil v javnem potniškem prometu.

[[image_1_article_64915]]

Današnji dogodek je spominsko počastil pomemben zgodovinski trenutek, v zadnjem obdobju pa je Maribor krepko utrl pot tudi k trajnostnemu in zelenemu razvoju mesta. S skupnimi močmi nadaljuje s svojo bogato tradicijo inovacij in napredka v prid okolju in svojim prebivalcem.

Žarnica v Mariboru zasvetila le tri leta po tem, ko je Edison prijavil patent

Mariborski podjetnik Karl Scherbaum je v svojih poslovnih in stanovanjskih prostorih ter na Grajskem trgu v Mariboru parnemu stroju dodal Siemensov dinamo in električno napeljavo s 36 Edisonovimi žarnicami na žarilno nitko. Tako je v poslovnih in proizvodnih prostorih in tudi pred vhodom v hišo na Grajskem trgu, v kateri je prebivala družina Scherbaum, prvič v Mariboru, Sloveniji in v tem delu Evrope zasvetila električna žarnica.

Najverjetneje se je vse skupaj zgodilo celo kakšen dan ali dva pred 4. aprilom 1883, ko je o pomembnem dogodku Mariborčane obvestil časopis Marburger Zeitung, vendar so podatki v članku zelo skopi, iz njega ni mogoče izvedeti nič o tem, kakšna je bila naprava in kakšno moč je proizvajala. Kot pa sklepa stroka, je šlo za enosmerni tok najverjetneje petkilovatnega dinama, ki je bil priključen na parni stroj.

Začetek elektrifikacije Slovenije tako zahvaljujoč inovativnosti Karla Scherbauma, osrednje gospodarske osebnosti v življenju Maribora v tistem času, časovno sovpada z začetki v drugih državah. Zanimivo je, da je moderna žarnica v Mariboru zasvetila le dobra tri leta po tem, ko je Thomas Alva Edison v Ameriki prijavil "novo žarnico" kot svoj patent.

Karl Scherbaum (1818-1901) velja za enega najpomembnejših podjetnikov 19. stoletja na mariborskem območju. Med drugim je oskrboval s kruhom avstro-ogrsko vojsko v Mariboru, Celju in na Ptuju. Eden od razlogov za njegov poslovni uspeh so bila stalna prizadevanja za posodabljanje proizvodnje in vpeljevanje novosti, kakršna je bila tudi žarnica.

Na dogodek danes opominja spominska tabla, ki sta ju pred leti postavili podjetji Elektro Maribor in Nigrad na pročelju stavbe na Grajskem trgu, kjer so bili v drugi polovici 19. stoletja poslovni in bivalni prostori družine Scherbaum, poroča STA.