Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS)  je 21. marca potrdil akreditacijo univerze Alma Mater Europaea – ECM.

"Naša dolgoletna prizadevanja, da še uradno stopimo ob bok kot univerza ostalim svetovno priznanim izobraževalnim institucijam, so se uresničila. S tem, ko smo postali univerza, se je utrdila pozicija Alma Mater v slovenski in mednarodni javnosti ter dokazala odgovornost učiteljev in študentov pri izpolnjevanju standardov in pričakovanj glede kakovosti dela, kadrov in organizacije," je pojasnil prof. dr. Ludvik Toplak, po novem rektor Univerze Alma Mater.

Vključitev v mednarodna združenja 

"Naše poslanstvo je razvijanje novih deficitarnih in obstoječim univerzam komplementarnih programov ter kakovostnih kadrov, ki so konkurenčni na domačem in evropskem trgu. Alma Mater si je zastavila cilj, da se razvije v center odličnosti za Slovenijo in širši srednjeevropski prostor. Sledili bomo potrebam gospodarstva in javnih služb po principih kakovosti, relevance in racionalizacije," še dodaja dr. Ludvik Toplak. Status univerze Alma Mater omogoča vključitev v nekatera mednarodna združenja, katerih članstvo se pogojuje s članstvom v nacionalni rektorski konferenci.

Vse več študentov 

Strokovni team, ki je pripravil elaborat in vodil postopek je usmerjala doc. dr. Barbara Toplak Perovič, izkušena poznavalka visokošolskega sistema: "Študij na Alma Mater Europaea je bil že sedaj garancija kakovosti, ki je priznana tako med študenti kot tudi med delodajalci. Veseli pa nas, da je Alma Mater pridobila tudi ugled, ki ga priznavata znanstvena, akademska in strokovna skupnost. Univerza mora izkazovati posebno kakovost na področju izobraževanja in znanstvenega raziskovanja ter s tem povezane dosežke. Dokaz uspešnega dela se kaže v vsaj 5-10 odstotni letni rasti števila študentov, učiteljev, raziskovalcev in vseh drugih kazalnikov."

"S tem, ko je Alma Mater postala univerza se je povečala možnost kakovostne in racionalne internacionalizacije, ki bo sposobna svetu posredovati dosežke slovenske znanosti in spremljati ter prevzemati in nadgraditi dosežke svetovnih centrov znanja in kulture, kot prava evropska univerza," dodaja prof. dr. Jurij Toplak, ki bo skrbel za mednarodno povezovanje.