Danes, 10. septembra obeležujemo Svetovni dan preprečevanja samomora. Število samomorov v Mariboru sicer upada, a je vsako življenje preveč.

10. september je Svetovni dan preprečevanja samomora. Letošnji dan poteka pod geslom Podajmo roko – rešimo življenje, ki nas spodbuja k razmišljanju o vlogi pomoči in podpore pri preprečevanju samomora.
Številka z leti upada
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je v lanskem letu v Mariboru samomor storilo 20 posameznikov. Številka od leta 2010 niha in počasi upada, a še zmeraj je vsako življenje končano zaradi stiske, življenje preveč.

Leto

Število samomorov v občini Maribor

Število samomorov v celotni Sloveniji

2010

23

416

2011

17

437

2012

22

443

2013

25

448

2014

20

388

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji za posledicami samomora v letu 2014 umrlo 388 ljudi (325 moških in 63 žensk).
Količnik samomora v Mariboru še zmeraj višji
Tako imenovani količnik samomora, ki predstavlja število umrlih zaradi samomora na 100.000 prebivalcev letno, je v Mariboru v primerjavi s slovenskim povprečjem še zmeraj nekoliko višji, pa pojasnjuje doc. dr. Vita Poštuvan, psihologinja in namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora.

Leto

Količnik samomora za Maribor

Količnik samomora za celotno Slovenijo

2010

21,98

20,3

2011

27,26

21,29

2012

21,97

21,4

2013

27,2

21,76

2014

20,7

18,81

Vir: Slovenski center za raziskovanje samomora
 
Tudi nasploh je Štajerska med regijami, kjer statistike glede samomorov niso najboljše, izpostavlja Poštuvanova. Pri regijah namreč glede večje ogroženosti izstopajo regije na vzhodu – Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Celje.

Statistična regija

2010

2011

2012

2013

2014

Podravska

71

88

71

88

69

Pomurska

19

27

28

32

23

Koroška

18

20

18

24

10

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
Po besedah sogovornice zaradi samomora pogosteje umrejo starejši moški. “Največje absolutno število je med moškimi, starimi okoli 45 let, relativno pa je količnik najvišji med starejšimi nad 80 let,“ razlaga psihologinja in dodaja, da se je v zadnjih letih razmerje med moškimi in ženskimi samomori nekoliko povečalo. “V lanskem letu se je tako na pet moških samomorov zgodil en ženski.“
Že od 10. avgusta poteka vseslovenska akcija Prekolesarimo svet, s katero skušajo javnost osvestiti glede problematike in preprečevanja samomora.
Za samomor več vzrokov
Samomor sam po sebi je kompleksno dejanje, pri katerem nikoli ne govorimo zgolj o enem vzroku zanj. Med dejavniki tveganja so po besedah Poštuvanove duševne bolezni, osamljenost, kronične telesne bolezni, finančne težave, nedavne večje življenjske spremembe … Odločitev za samomor in pot do tega dejanja pa je za vsakega posameznika boleča in velikokrat tudi osamljena. Tudi zato so izjemnega pomena brezplačne psihološke delavnice in osveščanje javnosti o preprečevanju, ter nenazadnje tudi posledicah samomora.