Investitor postavil pogoj, da mora biti do 1. julija izdano gradbeno dovoljenje.

Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne seje odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bi obravnavali vpliv izgradnje obrata Magne Steyr v Občini Hoče-Slivnica na okoliško kmetijsko, gozdno in okoljsko življenje. Skrbi jih namreč krčenje kmetijskih zemljišč in morebiten posek Rogoškega gozda.

Poslanci SDS odboru predlagajo, da sprejme štiri sklepe

Odbor bi pozval resorna ministrstva, da spreminjanje kmetijskih in gozdnih površin ob izgradnji industrijskega kompleksa Magne Steyr uskladijo z lokalnimi skupnostmi in njihovim prebivalci ter da kmetijsko ministrstvo v skladu z usmeritvami ministrstva ob nameravani izgradnji obrata zaščiti najboljša kmetijska zemljišča in prepreči njihovo krčenje.

Hkrati odboru predlagajo, da pozove kmetijsko ministrstvo, da v sodelovanju z lokalnimi skupnosti in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS kmetom v zameno za izgubljena zemljišča zaradi izgradnje tovarne ponudi najboljša kmetijska zemljišča. Ministrstvo bi pozvali še, da prepreči posek Rogoškega gozda.

Do 1. julija mora biti izdano gradbeno dovoljenje

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v poslanski skupini SDS, danes “na plano prihaja kmetijsko in ekološko problematičen del projekta, ki naj bi prinesel le nekaj 100 zaposlitev”. Ob tem je investitor postavil pogoj, da mora biti do 1. julija izdano gradbeno dovoljenje.

Ob tem so spomnili, da je vlada marca pozvala sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, da za realizacijo predkupne pravice upravičencev na njihov predlog proda ali odda v zakup kmetijska zemljišča na območju Rač in Rogoze, ki so v upravljanju sklada. Toda pod pogojem, da ta zemljišča niso obremenjena z zakupom.

“Vlada kot ustanoviteljica zato poziva mariborski javni gospodarski zavod Rinka, naj sodeluje pri zagotovitvi zemljišč. Toda sklad ima za vsa zemljišča na območju Rač in Rogoze veljavno sklenjene zakupne pogodbe in nima prostih zemljišč, ki so potrebna za realizacijo predkupne pravice na razvojnem območju v Občini Hoče Slivnica,” so poudarili.

Načrtujejo tudi posek gozda, ki meji na Mikavž na Dravskem polju

Ob iskanju nadomestnih kmetijskih zemljišč za kmete se je po pojasnilih poslanske skupine SDS zapletlo, saj se jih potrebuje več deset hektarjev. “Ker pa še vedno ni jasno, ali bodo lahko dobili zemljo v državni lasti oz. od sklada kmetijskih zemljišč, ki pa jo ima zdaj v zakupu Perutnina Ptuj, načrtujejo tudi posek gozda, ki meji na občino Miklavž na Dravskem polju,” so poudarili in dodali, da gre za 66 hektarjev gozda na meji med Rogozo in Miklavžem na Dravskem polju, čemur pa prebivalci, združeni v civilni iniciativi Rešimo Rogoški gozd, nasprotujejo.

Poslanci SDS so ob tem izpostavili tudi pobudo župana Kidričevega Antona Leskovarja, ki je za investicijo Magne ponudil možnost zemljišč na območju občine Kidričevo. Gre za 130 hektarjev veliko območje, njegova lastnica pa je družba Slovenski državni gozdovi.

Vplivi na okolje

Poleg omenjenega poslanci SDS izpostavljajo tudi “zelo zaskrbljujoče” poročilo o vplivih na okolje za Magnin industrijski obrat in osnutek okoljevarstvenega soglasja, ki ga je izdala Agencija RS za okolje. V proizvodnih halah bo glavni vir onesnaževanja zraka predstavljala naprava za površinsko zaščito avtomobilskih karoserij, srednji kurilni napravi in gorilniki na zemeljski plin.

V času obratovanja bodo prav tako prisotne emisije toplogrednih plinov kot posledica transporta delavcev, kemikalij in podobno, v času gradnje pa emisije trdih delcev PM10 in toplogrednih plinov, so še navedli.

STA