Od leta 2018 županski stolček v občini Lovrenc na Pohorju zaseda Marko Rakovnik. Kot pravi, je kandidiral zato, da bi vzpostavil povsem drugačen način delovanja vseh deležnikov v občini z občinsko upravo na čelu. “Ni bilo dobro in želel sem, da je drugače, da smo učinkovitejši. O kondiciji občine v preteklosti ne bi razpravljal, lahko pa rečem, da smo danes v zelo dobri, z investicijsko naravnanim proračunom in načrtom razvojnih programov ter borbeno realizacijo.”

Rakovnik je prepričan, da so prva leta županovanja za vsakega župana precejšen izziv. Na vsakem koraku. “In ta moj začetek je še začinila epidemija. Zavirala je projekte, premikala časovnice, dražila izvedbe in iskala nove in nove neznanke. Vse smo uspešno prebrodili in lahko rečem, da smo se izkazali, ter kljub administrativnim in operativnim oviram, ki jih je prinesla epidemija, v največji možni meri realizirali zadane cilje.”

Uresničili so številne investicije in projekte

V Lovrencu so v tem mandatu sprejeli težko pričakovani občinski prostorski načrt, ki predstavlja pomemben razvojni prostorski dokument za občino, saj so bili prejšnji prostorski akti stari skoraj 20 let in niso več ustrezali potrebam kraja in občanov. Postopek sprejemanja se je začel že leta 2010. Novost v občini je uvedba participativnega proračuna. Občani so ga dobro sprejeli, veliko predlaganih in izglasovanih projektov je že realiziranih. Prav tako so začeli izdajati občinski Informator, pretok informacij v obeh smereh pa dopolnjuje projekt Kava z županom. Župan Rakovnik izpostavlja še pripravo 10-letne občinske strategije, ki je v zaključni fazi, in prizadevanja za razvoj turizma. Ob aktivnem turističnem društvu dajejo nov zagon turistični pisarni in dejavnosti nadgrajujejo s postavitvijo turistične spletne strani.

“Pomemben je projekt prevoza starejših, ki smo ga (ob podpori klicnega centra Prostofer) poimenovali Sr(e)čno na poti. Zaključili smo investicijo obnove državne ceste skozi trško jedro, ki je poleg obnovljenega cestišča prinesla še izgradnjo pločnikov ter obcestne razsvetljave in vse gospodarske javne infrastrukture (nov vodovod, nov fekalni kolektor, nova meteorna kanalizacija, novi telekomunikacijski vodi). Modernizirali smo številne ulice, ceste in poti, in to tako z lastnimi sredstvi (Čebelarska ulica, Cesta vstaje, Zadružna in Lovska pot) kot s črpanjem državnih sredstev, namenjenih odpravi škode po vedno pogostejših neurjih (Ceste na Rdečem bregu in Kumnu) ter razpisih za gozdne ceste (Činžat in Ruta). Za zgled, kako se lahko projekt dobro in hitro izpelje, je most pri Faku. Odneslo ga je julijsko neurje leta 2021, v decembru istega leta so občani že lahko uporabljali novozgrajenega. Ta projekt je bil res fantastično izveden.”

Pridobili smo sofinanciranje zdravstvene postaje v Lovrencu na Pohorju, pristopamo k postavitvi fitnesa na prostem, sedmega oddelka vrtca ter tržnice lokalnih pridelkov.

“Veliko truda smo vložili v komunalne projekte, in sicer od obsežnih vlaganj v vodovodni sistem (obnova zajetij, razbremenilnikov in širitev omrežja, odprava vseh azbestnih cevi iz omrežja, posodabljanje sistema pri obnovah ulic in cest ipd.) do odvajanja in čiščenja odpadnih voda (nov koncesionar, posodabljanje sistema, izgradnja fekalnega kanala). Uspešno smo črpali sredstva LAS Drava in kupili novo gasilsko vozilo, pridobili sofinanciranje kotlovnice v Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju ter nakupili opremo za lokalna društva. Pridobili smo sofinanciranje zdravstvene postaje v Lovrencu na Pohorju, pristopamo k postavitvi fitnesa na prostem, sedmega oddelka vrtca ter tržnice lokalnih pridelkov,” opravljene projekte našteva župan Rakovnik. Dodaja, da se trudijo na vseh področjih, pri čemer prav nobenega ne zanemarjajo ali jemljejo kot samoumevnega.

Rakovnikova prioriteta ostaja kvalitetno bivanje občank in občanov

In kakšno so prihodnji načrti v lovrenški občini? Župan pravi, da ostaja njegova osrednja prioriteta kvalitetno bivanje občank in občanov. “Želimo si in trudimo se postati okoliš, v katerem si nekdo želi ustvariti družino in ostati. Moramo se razviti v občino, ki ima odlično razvito infrastrukturo, delujoče komunalno področje, kakovostni vodovodni sistem, turizem in še veliko drugega. Iz tega razloga pripravljamo in izvajamo ukrepe, ki bodo občino naredili privlačnejšo mladim, vzpostavljamo vzpodbude na raznih področjih, ker smo kot družba vedno starejši, načrtujemo naložbe, ki bodo na voljo tudi tem ranljivim skupinam. Svoje delo bomo usmerjali v izgradnjo in sanacijo cest, ulic, ureditev pločnikov in ostale infrastrukture. Poudarek bo na varnosti ranljivih skupin. Delali bomo na društvih, ki so gonilo našega kulturnega, športnega in prostočasnega razvoja, na povezovanju in mreženju gostincev, kmetij. Želim si bivanja v dobro razviti občini. Nenazadnje smo v kratkem prejeli številna priznanja, ki kažejo, da smo na pravi poti – smo letošnji finalisti izbora za nagrado Zlati kamen, ki se podeljuje razvojno najbolj prodorni občini. Prav tako smo prejemniki srebrnega ISSO certifikata za izjemno kakovost bivanja v naši občini ter uravnotežene stopnje razvoja, smo prejemniki priznanja na področju inovacij podravske regije. Vse to želim še nekajkrat nadgraditi. Vse to in še več.”

Ponovno se bo potegoval za župana

Na vprašanje, ali se bo na letošnjih lokalnih volitvah znova potegoval za župana, Rakovnik odgovori pritrdilno, saj meni, da ima dobro ekipo, s katero so zelo veliko naredili za razvojni preskok, nove pristope, v ospredje pa postavljajo ustvarjalnost in pozitivni duh, ki edini vodi do resničnih sprememb na bolje. “Za mano je več kot triletno obdobje številnih izzivov, ki smo jih odlično obvladovali, še več pa jih imamo pred seboj. Tako kot tudi idej, energije in zagnanosti, kar želim unovčiti v prihodnji finančni perspektivi. Na probleme gledam kot na izzive in sem vesel, ko uspejo novi in novi projekti. To se vse bolj izkazuje v lokalnemu okolju, dobri klimi in sodelovanju na vseh ravneh. Ves mandat imam čast delati s konstruktivnim občinskim svetom, ki ima energijo in voljo do dela. Skupaj zastavljamo dobre osnove v proračunu in jih realiziramo. Tudi širše sem uspel sestaviti ekipo, ki je pripravljena delati, ne le osem ur, ampak še popoldne, ob sobotah in nedeljah. Z veseljem živim in delam v naši občini. Vsak dan sem ponosen, da so mi volivci namenili mandat in se vedno znova dokazujem, da vsak sleherni glas upravičim. Z veseljem bom to delal še naprej.”

Na probleme gledam kot na izzive in sem vesel, ko uspejo novi in novi projekti.

Marko Rakovnik nadaljuje, da ga z zadovoljstvom navda še tako majhen uspešen projekt, in izpostavlja, da pogosto neznatna vsebina rešuje velike probleme. V vsakem trenutku pa ga navdušuje napredek, ki so ga dosegli na področju odnosov. “Zelo smo povezani, kar se odraža tudi v številnih projektih, ki nam uspevajo in s katerimi zagotavljamo razvoj. Za to se moram zahvaliti sodelavcem, ljudem, med katerimi so mnogi svoje delo vzeli kot poslanstvo. Brez njih uspešne zgodbe ne bi moglo biti.” Ponosen je na vsak kotiček občine, na vse marljive ljudi, ki tam živijo. Med njih bi postavil gosta s povabilom »Lepo preživite dan«.