Občina Lovrenc na Pohorju je z izvajalcem, podjetjem Komunala Slovenske gorice d.o.o., podpisala pogodbo za sanacijo lokalne ceste, Ceste na Kumen (v dveh sklopih), ki jo je v juliju 2021 močno poškodovalo neurje. “Cesto smo za silo posanirali, tako da je sicer v voznem stanju, vendar je potrebna celovita sanacija,” so nam pojasnili v lovrenški občinski upravi. V okviru sanacije tako imenovanega sklopa 2, imenovanega “Zinrajhov plac” bodo izvedli obnovo cestišča z ustrezno utrditvijo ter izgradili in obnovili prepuste, s čimer bodo zagotovili primerno odvodnjavanje. Ob rekonstrukciji ceste bodo obnovili, ker so v neposredni bližini stanovanjski objekti, tudi vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo. Dela se bodo odvijala med avgustom in oktobrom (rok izvedbe je do 15. oktobra).

Predvidoma v tem tednu bodo z izvajalcem podpisali pogodbo za sanacijo odseka “Pinter rida”

Vrednost naložbe za prvi sklop znaša 923.200 evrov z DDV, občina pa je iz naslova Odprava posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav leta 2021 na občinski infrastrukturi pridobila nepovratna sredstva v višini 566.400 evrov. Hkrati so s podjetjem Komunala Slovenske gorice d.o.o. začeli pogajanja za izvedbo sanacije tako imenovanega sklopa 1 ali kot pravijo domačini odseka “Pinter rida”, ki je, potem, ko je neurje odneslo dele vozišča, začasno saniran z nasipom usadov. “Izvajalec ima rok, da do 9. avgusta odda novo ponudbo.  Zaradi pomanjkanja sredstev smo morali namreč popise del nekoliko skrčiti, bomo pa opravili vse nujne zadeve. Če bo ponudba ustrezna, bomo pogodbo za ta del podpisali ta teden,” nam je še povedala Karmen Majger, višja referentka za komunalo in urbanizem na Občini Lovrenc na Pohorju. Na omenjenem odseku ceste bo potrebno urediti podporne zidove, sanirati propuste, položiti nov asfalt in postaviti nove zaščitne ograje, izvajalec pa bo sodeloval z Direkcijo za vode, ki bo v strugi urejala pragove.