V občini Lovrenc na Pohorju so proračun za letošnje leto sprejeli že v začetku leta 2021, na zadnji seji konec januarja pa so svetniki potrdili njegov rebalans (popravek). Proračunske postavke so uskladili z dejanskim stanjem in vanj uvrstili tiste projekte, za katere že imajo sklep o sofinanciranju, ali imajo že realno ovrednotene stroške za njihovo realizacijo. “Govorim o projektih, ki se nanašajo na ceste, o projektih participativnega proračuna, … spremenjene so tudi zakonske podlage financiranja občin. Sicer pa smo v manjšem delu popravili tudi načrt razvojnih programov,” nam je povedal lovrenški župan Marko Rakovnik.

Popravljena vrednost proračuna znaša 6,5 milijona evrov

Lovrenški proračun je po rebalansu višji za skoraj dva milijona evrov. Njegova vrednost je popravljena na 6,5 milijona evrov, povišanje gre predvsem na račun v lanskem poletnem neurju uničene infrastrukture. Za ostale investicije namenjajo dober milijon lastnih sredstev, višina sofinanciranj posameznih projektov pa znaša še enkrat toliko, torej skupaj okoli 2 milijona evrov za nove naložbe. “Letošnji najbolj zaželen projekt bo zagotovo prizidek k zdravstvenemu domu. Realizirali bodo tudi sedmi oddelek vrtca. Za to investicijo je vse pripravljeno, znana je višina sofinanciranja s strani skladov LAS Drava, čakamo še zgolj pogodbo o sofinanciranju investicije. Ob tem v letošnjem letu obnavljamo Zadružno in Lovsko pot, Delavsko in Vozniško ulico, prijavljamo se na razpis za obnovo dveh gozdnih cest na Činžatu in Ruti, pripravljamo več projektov posodobitev ulic, cest, pokopališča z žarnim zidom in podobno. Eden večjih projektov, katerega izvedba se je časovno zamaknila, je posodobitev celotnega okoliša šole – z novimi, spremenjenimi igrišči in površinami za druženje otrok. Pri projektu predvidevamo pridobitev ustreznih sofinancerskih sredstev.”

Nadaljuje se projektiranje druge in tretje faze obnove državne ceste

V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo se nadaljuje projektiranje druge in tretje faze obnove državne ceste. “Projekt druge faze, ki zajema modernizacijo ceste od dravskega mostu do naselja Lovrenc, naj bi šel v februarju v recenzijo. Zadovoljni bomo, če bo le-ta opravljena do jeseni, kar bi omogočilo še pripravo razpisa za izbor izvajalca. Vzporedno z drugo fazo se deloma projektira tudi del tretje faze, ki zajema modernizacijo ceste v dolžini 1.200 metrov od konca naselja Lovrenc do “Dešnikove ride” proti Rogli. S to modernizacijo bomo pokrili vsa naselja, razdalja do Rogle pa je z izjemo nekaj kmetij bolj ali manj brez stanovalcev.”

Projekt druge faze, ki zajema modernizacijo ceste od dravskega mostu do naselja Lovrenc, naj bi šel v februarju v recenzijo.

Glede participativnega proračuna Rakovnik pravi, da so vanj uvrščeni tudi nekoliko večji projekti, ki presegajo okvir zagotovljenega financiranja: “Zaradi kvalitete projektov jim dodajamo proračunska sredstva. Eden izmed takšnih projektov je kmečka tržnica v Lovrencu.”