V Lovrencu na Pohorju je občinski svet na decembrski seji občinskega sveta sprejel Pravilnik o protokolarnih obveznostih pri izvedbi jubilejnih porok. Na podlagi omenjenega pravilnika se zakoncema povrnejo stroški, ki nastanejo na upravni enoti s ponovitvijo slovesnega sklepanja jubilejne poroke. Po pravilniku se pod jubilejne poroke pojmuje:
srebrno poroko (25 let zakonske zveze),
zlato poroko (50 let zakonske zveze),
biserno poroko (60 let zakonske zveze),
diamantno poroko (70 let zakonske zveze) in
hrastovo poroko (80 let zakonske zveze).

V lanskem letu nihče od zakoncev jubilantov v Lovrencu ni uradno ponovil poroke

Nataša Novak Petelin iz lovrenške občinske uprave je pojasnila, da se zakoncema povrnejo stroški na podlagi podane vloge na predpisanem obrazcu in priloženega potrdila o plačilu stroškov, višina teh pa znaša 170 evrov. “Po podatkih, pridobljenih s strani upravne enote, se v lanskem letu nihče od naših zakonskih jubilantov ni odločil, da bi uradno obeležil jubilejno poroko, k čemur je verjetno veliko pripomogla epidemija novega koronavirusa. Morda je to storil kdo doma, v družinskem krogu. Z omenjenim pravilnikom, ki so ga v podobni obliki že sprejele nekatere sosednje občine, želimo vzpodbuditi ponovitev slovesnih sklepanjN jubilejnih porok na upravni enoti.”