Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in ministrstvo za kulturo so podelili nazive Branju prijazna občina. Med šestimi občinami, ki se lahko pohvalijo s tem nazivom, namenjenem vzpodbujanju dejavnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, je tudi Lovrenc na Pohorju. “To je že četrta občina s tem nazivom v naši mreži,” so ob tem zapisali v Mariborski knjižici. Ta naziv so v prejšnjih letih poleg Mestne občine Maribor prejeli Občini Ruše in Hoče-Slivnica.

V obrazložitvi so zapisali, da Občina Lovrenc na Pohorju dokazuje, kako majhna lokalna skupnost spodbuja in neguje bralno kulturo in z njo bogati življenje svojih prebivalcev. Zaveda se pomena negovanja kulturne dediščine s pisano besedo in jo oživlja ter ohranja z domoznansko obarvanimi knjigami. Pohvalno je medresorsko sodelovanje med turizmom in kmetijstvom. Bralna kultura in zavedanje o moči knjige je vtkano v vsakdanje življenje občanov in občank, kar dokazuje izdaja knjig prek participativnega proračuna, je zapisano v obrazložitvi.

FOTO: Mariborska knjižnica

Marko Rakovnik: Ponosni smo, da smo tudi mi del tega

Marko Rakovnik, župan občine Lovrenc na Pohorju, je prepričan, da je to projekt, ki bogati lokalno skupnost: “Bralna kultura in pismenost sta nam pomembni, saj sta na vedno več preizkušnjah. Vzpodbujanje vsega, kar je povezano s knjigami in branjem, se nam zdi vrednota, ki jo je potrebno razvijati. Ponosni smo, da smo tudi mi del tega, v prihodnje pa načrtujemo najrazličnejše ukrepe, ki bi občanom približali branje. Tak certifikat je prav gotovo pokazatelj, da smo na pravi poti.” V okviru participativnega proračuna so tako v Lovrencu izdali knjigo Lovrenška kuharica, ki so jo prijela vsa gospodinjstva v občini, častni občan Franc Verovnik pa je pripravil knjigo Lovrenški pomniki, ki prinaša zanimivosti iz preteklosti Lovrenca na Pohorju v besedi in sliki. Tudi to knjigo so namenili vsem gospodinjstvom.

Kot je namignil župan, bodo v prihodnje v Lovrencu spodbujali branje na inovativen način, in sicer z dostavo knjig tistim občanom, ki niso mobilni in ne morejo v knjižnico. Več o tem pa v enem od prihodnjih prispevkov.

Kot so spomnili pri Združenju splošnih knjižnic, je naziv Branju prijazna občina od leta 2017 prejelo 63 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa prejemnica naziva strokovni komisiji znova predstavi investicijske ali vsebinske projekte zadnjih treh let na področju knjige in branja.