Eden izmed osrednjih projektov letošnjega leta v občini Lovrenc na Pohorju je gradnja prizidka k zdravstvenemu domu. Občina je za omenjeno investicijo že pripravila projektno dokumentacijo, pridobila gradbeno dovoljenje, z naslova razpisa Sklada za okrevanje pa si za projekt obeta sofinancerska sredstva.

Obstoječe stanje Zdravstvene postaje Lovrenc na Pohorju

Prizidek bo namenjen zgolj za zdravstveno dejavnost

“Obstoječa stavba zdravstvenega doma, ki je v občinski lasti, je stara približno 70 let. Gre za poslovno-stanovanjski objekt, v katerem so prostori koncesionarke družinske zdravnice, dejavnosti pomoči na domu in bivalni prostori fizičnih oseb. Ni urejenih ločenih dostopov, ljudje se srečujejo na hodnikih, kar je še posebej nevarno v času corone,” je pojasnil lovrenški župan Marko Rakovnik. Zato želi občina k omenjenem poslovno-stanovanjskem objektu zgraditi prizidek, ki bo namenjen zgolj za zdravstveno dejavnost. “V obstoječem delu objekta pa bomo obdržali zobozdravnika in stanovanja.”

Če bomo uspeli zagotovi sofinanciranje, bi v drugi polovici letošnjega leta začeli z realizacijo projekta.

Lovrenška občina se projekta loteva v skrbi, da zdravstveno dejavnost obdrži v kraju. “Če bomo uspeli zagotovi sofinanciranje, bi v drugi polovici letošnjega leta začeli z realizacijo projekta. Projektantski predračun za prizidek sicer znaša okoli milijon evrov. Upamo na dobršen del državnih sredstev, ostalo bomo zagotovili iz proračuna.”