Dolgo pričakovana rekonstrukcija mostu v Puščavi, ki povezuje cerkev sv. Marije v Puščavi in cerkvico sv. Ane na gričku Oslice v občini Lovrenc na Pohorju, se je pričela s podpisom pogodbe v mesecu februarju in uvedbo izbranega izvajalca, podjetja Silva Bračko d.o.o.. Od prvotnega mostu, ki so ga visoke vode Radoljne močno poškodovale, je minilo že dobrih 70 let. Takrat je bila vzpostavljena začasna jeklena montažna konstrukcija, po izgradnji državne ceste Fala – Lovrenc in novega mostu preko Radoljne pa se je jeklena montažna konstrukcija odstranila, namesto te pa so krajani zgradili sedanjo, ki premošča nekategorizirano pot. Most je dotrajan in nevaren za vse udeležence, ki ga prečkajo. Rekonstrukcija bo most namenila tako pešcem, kolesarjem kot tudi vozilom do 3,5 tone, slednjim seveda samo v primeru intervencij ali drugih nujnih situacij, redni promet pa po tej trasi ne bo potekal.

Izvajalec del bo takoj začel z aktivnostmi izdelave armaturne konstrukcije, nabave materiala (macesen, kamen ipd.) ter organizacije gradbišča. “V roku dobrega meseca dni pričakujemo, da se bodo že začela izvajati rušitvena dela obstoječega, dotrajanega mostu, ki je sedaj v omejeni uporabi. Investicija v vrednosti dobrih 90.000 evrov z DDV se bo zaključila pred izvedbo romarskega shoda na Ansko nedeljo, ko bomo pridobitev ustrezno proslavili in predali most v uporabo,” so sporočili z lovrenške občinske uprave.

Dela se začenjajo tudi na občinskih cestah

V mesecu marcu se začenja rekonstrukcija dveh občinskih cest v Lovrencu na Pohorju. Z izbranim izvajalcem del, podjetjem Komunala Slovenske gorice d.o.o., je bila podpisana pogodba, v vrednosti dobrih 177.000 evrov z DDV za občinsko cesto Zadružna pot in
dobrih 96.000 evrov z DDV za občinsko cesto Lovska pot. V okviru projekta se bo izvedla celovita rekonstrukcija cestišča s primernim odvajanjem, ureditvijo potrebnih podpornih zidov, izogibališča pri Petrolu, ureditvijo območja kapelice na Lovski poti ter zaključek z asfaltiranjem cestišča. Rok za zaključek del je konec junija.

Rekonstruirali bodo tudi gozdni cesti Činžat – Sojč in Korman Kušnik

Rekonstrukcija dveh cest na Činžatu oziroma Ruti se bo začela v mesecu marcu. “Gre za investicije v gozdni cesti, ki sta v veliki meri v uporabi stanujočih ter lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč, za nas pa pomembni, ker se s projektoma prijavljamo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pričakujemo sofinanciranje ustroja ceste. Izvajalec del, podjetje Silva Bračko d.o.o., je bil uspešno uveden v delo, sedaj pa potekajo aktivnosti v zvezi s pripravo gradbišča.”

V okviru rekonstrukcije obeh gozdnih cest v vrednosti dobrih 115.000 evrov z DDV za gozdno cesto Činžat-Sojč in dobrih 174.000 evrov z DDV za gozdno cesto Korman-Kušnik bodo izvedli ustrezno odvajanje cestišča, izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja, izvedbo podpornih in upornih zidov ter zaključek z asfaltiranjem cestišča. Rok za zaključek del je konec julija letošnjega leta.

Z Občine Lovrenc na Pohorju ob tem še sporočajo: “V lanskem letu se je na vsej infrastrukturi vzpostavilo stanje, ki omogoča uporabo, v pripravi pa so projektne dokumentacije za sanacijo teh cest, ki so bile uničene v lanskem neurju. S temi projekti bomo skušali pridobiti pomoč države iz naslova nepovratnih sredstev proračuna RS za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2021.”