V Lovrencu na Pohorju so zaključili z rekonstrukcijo Lovske in Zadružne poti v vrednosti skoraj 300.000 evrov. V okviru projekta so izvedli celovito rekonstrukcijo cestišča s primernim odvajanjem, ureditvijo potrebnih podpornih zidov, izogibališčem pri Petrolu, ureditvijo prostora pri kapelici na Lovski poti ter asfaltno preplastitev površin. Hkrati so, kjer je bilo potrebo, uredili ustrezne komunalne priključke.

Z deli je izvajalec, Komunala Slovenske gorice d.o.o., začel v marcu in izvedel utrditev podlage, odvajanje meteornih voda, ureditev cestnih priključkov, obnovil se je tudi vodovod ter pregledala vsa ustrezna gospodarska javna infrastruktura. Telo ceste so zaščitili z ustrezno obdelavo prepustov hudourniškega potoka, izvedli zaščito objektov pred zalednimi vodami in uredili okolico kapelice na Lovski poti. Sledilo je asfaltiranje, ureditev brežin in bankin.

VIR: Foto Javornik

VIR: Foto Javornik

VIR: Foto Javornik

VIR: Foto Javornik

Ob krajšem kulturnem programu in prijetnim druženjem z domačini so površine s simbolično otvoritvijo predali v uporabo.

Otvoritev novega mostu v Puščavi

Pred praznikom sv. Ane so se v naselju Puščava zaključila dela na mostu, ki povezuje cerkev sv. Marije Pomočnice in kapelico sv. Ane. Po končanih delih so izvedli simbolično otvoritev, na kateri so rekonstruiran most predali v uporabo. Most je jekleno-lesene izvedbe, temeljen na novih opornikih, ki nadgrajujejo stare, kamnite. Jeklena konstrukcija je obdana z impregniranimi macesnovimi podnicami, nanjo je nameščena lesena ograja. Obnovljen most bo služil pešcem, kolesarjem in tudi vozilom do 3,5 tone, slednjim seveda samo v primeru intervencij oziroma nujnih situacij.

Foto Javornik

Foto Javornik

Foto Javornik

Foto Javornik

Zaključujejo se dela na dveh gozdnih cestah

Dodajmo, da je pri koncu tudi rekonstrukcija gozdnih cest Korman–Kušnik in Činžat–Sojč, za katere je bila občina uspešna pri kandidaturi za dodatna sredstva s Programa razvoja podeželja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvajalec del, podjetje Silva Bračko, d. o.o., je izvedel utrditev cestne podlage in podpornih konstrukcij, odvodnjavanje meteornih voda, ureditev cestnih priključkov, kamnitih zložb, …, ta ponedeljek pa je začel z asfaltiranjem. Na cesti Korman–Kušnik so predvideli tudi cevi za predvideno napeljavo optike do hiš, prav tako so se dogovorili z Elektrom Maribor, da je izvedlo kabliranje dela daljnovoda v telo ceste. Investicija je vredna skoraj 300.000 evrov.