Osnovna šola Lovrenc na Pohorju je peto leto vključena v poskus razširjenega programa uvajanja tujega jezika v obvezni program in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli. Najprej so sodelovali samo v delu zdravje in gibanje, zadnji dve leti pa so vključeni v projekt v celoti. Letos so o poskusu v mesecu januarju izdali časopis Rap Zvite novice. V njih so učenci pisali o dejavnostih v razširjenem programu. Ob koncu pouka so organizirali prireditev, na kateri so prikazali nekaj dejavnosti, ki so se odvijale v času poskusa. Poskus je šoli omogočil več fleksibilnosti in odprtosti pri ponudbi vsebin v razširjenem programu, tudi glede na potrebe in želje učencev. Ponudili so tudi več gibanja ter učenja tujih jezikov, kar so učenci s pridom koristili.

Marija Osvald Novak, ravnateljica lovrenške šole, je pojasnila, da je projekt prinesel več ur obveznega učenja tujih jezikov v šoli. Angleški jezik poučujejo od prvega do devetega razreda, od sedmega razreda naprej pa tudi nemščino kot obvezni drugi tuji jezik. Hkrati so ob urah športa učencem ponudili druge športe v okviru neobveznih in obveznih izbirnih vsebin. “To je dodatna ponudba, ki so jo učenci dobro sprejeli. Jih tudi vprašamo, kaj si želijo; izlete v naravo ali igre z žogo, … Na podlagi želja in prijav učencev, razpoložljivih ur ter kadra se odločimo, katere dejavnosti bomo izvajali. Pri tem je pomembno, da ni nič ocenjeno.”

Na zaključni prireditvi predstavili dejavnosti razširjenega programa

Zaključno prireditev, imenovano Rapamo 2023, so preteklo sredo v telovadnici osnovne šole začeli s predstavitvijo raziskovalnih nalog. Tista na temo branja in bralnega razumevanja je na državni ravni dobila zlato priznanje, druga, ki se je navezovala na tuje jezike in njihovo sprejemanje v osnovni šoli, pa srebrno. Učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja so pripravili lutkovno predstavo. Na osrednji prireditvi so predstavili še nekatere druge dejavnosti na šoli. Videli smo folklorno skupino Ringaraja lutkalnica, pevske zbore, odbojkarice, planinsko skupino Gremo mi po svoje, predstavile so se plesne skupine, pevka Iza Vivat, ...

V iztekajočem se šolskem letu je lovrenško šolo obiskovalo 241 učencev, v vrtcu je bilo okrog 120 malčkov. Do uradnega zaključka šolskega leta jih čaka še veliko aktivnosti; 14. junija valeta, 15. junija si bodo učenci v okviru nagradnega izleta ogledali predstavo Mamma Mia v Ljubljani, 16. imajo vrtčevski otroci mini valeto. V zadnjem tednu pripravljajo športni dan, 23. junija pa proslavo pred državnim praznikom s podelitvijo priznanj in spričeval.

“Naši učenci so naredili ogromno. Nanje smo zelo ponosni.”

“Šolsko leto je bilo zelo naporno in živahno ter za našo šolo zelo uspešno. Recimo na Cankarjevem tekmovanju, to je tekmovanje iz slovenščine, je devetošolka Manca Kranjc dosegla zlato priznanje in v državnem merilu končala na drugem mestu. Imamo tudi zlato priznanje v tekmovanju iz sladkorne bolezni in še marsikaj drugega. Naši učenci so naredili ogromno. Nanje smo zelo ponosni,” zaključi Osvald Novakova.