Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je v torek, 7. decembra, podelil nacionalna priznanja za najbolj izstopajoče mednarodne projekte v programih Erasmus+ in eTwinning ter evropske nagrade za inovativno poučevanje za leto 2021.Nagrade so bile v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podeljene že šestnajstič, drugo leto zapored na virtualni prireditvi. Jabolko kakovosti 2021 so prejeli najboljši projekti v okviru programa Erasmus+ iz treh sektorjev izobraževanja. V sektorju splošno izobraževanje je nagrado prejela tudi OŠ Lovrenc na Pohorju za projekt Prijazen sem kul. Koordinatorica projekta je Irena Črešnar.

Na Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju so s projektom Prijazen sem kul želeli povečati motivacijo za delo, zmanjšati konflikte med učenci ter pridobiti veščine za prepoznavanje in preprečevanje nasilja. Hkrati so želeli izboljšati tudi kakovost dela v kolektivu z uvajanjem novih metod in oblik dela pri pouku ter razvijati strpnost. Pri doseganju vseh zastavljenih ciljev so bili nadvse uspešni. Udeleženci so na seminarjih pridobili široko teoretično znanje o vrstah nasilja, spoznali primere dobrih praks, kako reševati konflikte in preprečiti nasilje, pridobili praktična znanja o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije in socialnih omrežij za večjo kakovost znanja ter izboljšali znanje angleškega jezika. Pridobljeno znanje in veščine so na šoli zelo dobro prenesli v prakso, pozitivni učinki so vidni na vseh ravneh. S pomočjo projekta je napredoval celoten kolektiv, izboljšala se je kakovost dela, saj so udeleženci na kolegialnih hospitacijah in pedagoških konferencah uspešno delili pridobljeno znanje kolegom znotraj organizacije, izvedli pa so tudi delavnico za strokovne delavce dveh okoliških šol ter projekt predstavili v številnih lokalnih in nacionalnih medijih. Posebej pohvalno je tudi, da s kolegi iz tujine, s katerimi so na seminarjih navezali stike, sodelujejo tudi v novih projektih Erasmus+, za nekatere izmed njih pa so na šoli celo organizirali opazovalno prakso. Ob koncu projekta so projektne aktivnosti in rezultate predstavili tudi v projektnem filmčku ter on-line zborniku.

Marija Osvald Novak: Ta nagrada je res dokaz, da se ukvarjamo z mednarodnim povezovanjem in sodelovanjem

Marija Osvald Novak, ravnateljica Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, nam je povedala, da so prek različnih aktivnosti, urejanja kotičkov, prisotnosti na delavnicah ta projekt do učencev prinašali učitelji: “Šlo je za izobraževanje učiteljev za izboljšanje njihove kvalitete dela, nakar smo to znanje prenašali na učence. Ta nagrada je res dokaz, da se ukvarjamo z mednarodnim povezovanjem in sodelovanjem,  pomeni pa pomemben doprinos h kvaliteti dela v šoli. Da lahko naši strokovni delavci vidijo, kaj se dogaja v šolah v evropskem prostoru, in da ugotovimo, kje smo sami s temi sodobnimi pristopi in metodami dela. Projekt je bil sicer zaradi epidemije covid-19 podaljšan do letošnjega februarja.”