Vrtec v Lovrencu na Pohorju je decembra zazanamoval visoki jubilej - 90 let delovanja. V pisnih virih je zabeleženo, da od leta 1933 v Lovrencu poteka organizirano varstvo otrok pred vstopom v šolo. Praznovanje so združili z vsakoletno novoletno prireditvijo in darilnim bazarjem, na katerem so za šolski sklad zbrali 2408,98 evrov. Denar bodo porabili za didaktične pripomočke oziroma obogatitvene dejavosti, o čemer odloča upravni odbor šolskega sklada. 

Leta 2014 je vrtec dobil novo podobo

V sedemoddelčnem vrtcu, ki združuje po tri oddelke prvega in drugega starostnega obdobja ter kombinirani oddelek, je po normativu 120 mest. V tem šolskem letu so zapolnjena 104, za otroke skrbi 15 vzgojiteljic. Objekt vrtca, ki je bil leta 2014 prenovljen in dograjen, je s šolo povezan s hodnikom, po katerem se malčki do telovadnice sprehodijo kar v copatih. "Ob prenovi in dozidavi se je vrtec s 450 kvadratnih metrov površine razširil na približno 900 kvadratov," nam je povedala Marija Osvald Novak, ravnateljica Osnovne šole Lovrenc na Pohorju. Kot dodaja, so s pogoji dela zelo zadovoljni, pogrešajo le kak skupni prostor za delo z otroki. Še leta 2014 je bil vrtec šestoddelčen, pred dvema letoma so ga razširili z dodatnim oddelkom prvega starostnega obdobja.

[[image_1_article_61959]]

Ob 90-letnici so pripravili vrsto aktivnosti, zaključni dogodek je bil decembra

V vrtcu so ob 90-letnici pripravili vrsto aktivnosti, ki so jih izvajali celo lansko leto. "Jubileju so bili posvečeni zaključki po skupinah s starši ob koncu vrtčevskega leta. S strani Občine Lovrenc na Pohorju je kolektiv vrtca prejel županovo priznanje, v tednu otroka smo pripravili dan odprtih vrat, ki smo ga združili z dobrodelnim tekom. Konec oktobra so imeli otroci predstavo Klovnesa, oblikovali smo posebno številko Zvitih novic (Zgodbe iz lesene hiške), posneli film o vsakdanu v vrtcu, ki smo ga prikazali na začetku decembrske prireditve, predvajali ga bomo tudi na roditeljskih sestankih," dejavnosti, posvečene jubileju, našteva ravnateljica.

Zaključni dogodek, združen z novoletno prireditvijo in dobrodelnim bazarjem, pri katerem je sodelovala tudi šola, so organizirali v začetku decembra. V programu so sodelovali vsi vrtčevski otroci, najmlajše so na odru spremljali starši, predstavil se je tudi šolski pevski zbor. Zbrane v telovadnici, skupaj jih je bilo okoli 400, sta nagovorila župan Marko Rakovnik in ravnateljica šole Marija Osvald Novak. Na koncu so si vsi privoščili torto. 

[[image_2_article_61959]]

[[image_3_article_61959]]

Ravnateljica ob koncu še izpostavi, da je vrtec močno povezan s šolo. Več kot 95 odstotkov otrok, ki se jih vpiše v prvi razred, prej obiskuje vrtec. "To je za otroke zelo pozitivno. Ker šolske prostore, učitelje in učence, ki so njihovi zaščitniki, spoznajo že prej, pri prehodu v prvi razred ni težav."