Novela zakona o nepremičninskem posredovanju med drugim omejuje višino plačila za posredovanje pri najemu. Nepremičninski posredniki napovedujejo, da se s to dejavnostjo več ne bodo ukvarjali.

Nedolgo nazaj je začela veljati novela zakona o nepremičninskem posredovanju, ki je zaradi omejitev provizij pri najemu in možnih zaračunanih stroških razburila družbe za nepremičninsko posredovanje. Ta med drugim omejuje višino plačila za posredovanje pri najemu, ki ga sklene fizična oseba, na štiri odstotke pogodbene vrednosti, vendar ne več kot eno mesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov. Za posle med gospodarskimi družbami omejitve ni.

Več kot 60 družb za nepremičninsko posredovanje med drugim trdi, da zakon posega v pravico do svobodne gospodarske pobude in pravico do zasebne lastnine.

Predlog za zadržanje izvajanja novele 

A več kot 60 družb za nepremičninsko posredovanje je na ustavno sodišče vložilo tudi pobudo za ustavno presojo in predlog za zadržanje izvajanja novele zakona o nepremičninskem posredovanju. Med drugim trdijo, da zakon posega v pravico do svobodne gospodarske pobude in pravico do zasebne lastnine. Pobudniki še trdijo, da izpodbijane določbe nedopustno posega v svobodno gospodarsko pobudo in v pravico do zasebne lastnine ter nedopustno in protiustavno omejujejo avtonomijo pogodbenih strank pri sklepanju pogodb. Menijo tudi, da zakon posega v pravico do spoštovanja premoženja po prvem protokolu k evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in je tudi v nasprotju s pravom EU.

Premalo že za stroškov povprečnega posredovanja

Kako se bodo spremembe odražale na nepremičninskem trgu, smo se z novinarskim vprašanjem obrnili tudi na agencije, ki dnevno delajo na tem področju.

Damjan Kokol iz agencije Idila Nepremičnine pravi, da zaradi uveljavitve novele zakona resno razmišljajo o prenehanju posredovanja pri oddaji oziroma najemu nepremičnin, kar bo nedvomno vplivalo na upad poslovanja. »Sploh ne dvomim, da bodo najemodajalci v želji po znižanju stroškov posredovanja, nagovarjali najemnike k sklenitvi najemne pogodbe za krajši čas z možnostjo kasnejšega podaljšanja. S tem bodo avtomatično omejili naše plačilo na 150 evrov, kar je najnižji znesek, ki nam ga namenja novela zakona. Po drugi strani nam zakon nalaga pri posredovanju ogromno dela (in odgovornosti), ki je povezano s stroški. Da omenim samo nekaj opravil, denimo, obvezen ogled nepremičnine, preveritev dejanskega in pravnega stanja ter seznanjanje naročitelja in tretjih oseb, priprava oglasov, oglaševanje, komunikacija s strankami, vodenje ogledov s potencialnimi najemniki, sestava najemne pogodbe (za kar moramo imeti zaposlenega pravnika ali plačati zunanjega sodelavca), primopredaja nepremičnine. Jasno je, da s 150 evri nikakor ne pokrijemo stroškov povprečnega posredovanja. In pri tem ne smemo pozabiti, da 150 evrov zaslužimo samo v primeru, če smo pri posredovanju uspešni in najdemo najemnika. V vseh ostalih primerih, kjer ne pride do realizacije posla (ker najemnika najde najemodajalec sam) pa bi morali stroške pokriti iz zaslužka od uspešnih posredovanj,« je pojasnil Kokol.

Damjan Kokol: »Najemodajalci bodo v želji po znižanju stroškov posredovanja, nagovarjali najemnike k sklenitvi najemne pogodbe za krajši čas z možnostjo kasnejšega podaljšanja.«

Posredniki ščitijo interese obeh pogodbenih strank

Če se bodo tudi ostale nepremičninske družbe odločile za ukinitev posredovanja pri oddaji oziroma najemu nepremičnin, to vsekakor ne bo prednost za potrošnike, dodaja Kokol. »Posredniki smo tisti, ki ščitimo interese obeh pogodbenih strank. Poskrbimo, da je najemno razmerje sklenjeno s pogodbo, ki ni sestavljena v škodo ene pogodbene stranke,« je dejal Kokol in nadaljeval, da so tudi nepremičninski posredniki potrošniki v vsakdanjem življenju in se zavedajo pomena zaščite šibkejše stranke. »Zato je pravilno, da je naš poklic reguliran. Ampak nikakor ne na način, ki onemogoča normalno poslovanje nepremičninskih družb in ogroža njihovo eksistenco ter s tem posredno škodi tudi potrošnikom,« je poudaril Kokol.

Dodatne storitve bodo zaračunali posebej

Branko Potočnik, direktor agencije Insa nepremičnine, pa pravi, da novela zakona, ki je začela veljati 10. avgusta, omejuje višino plačila za posredovanje pri najemu na 4 odstotke od pogodbene vrednosti. »To v mnogih primerih na štajerskem območju ne znese niti 150 evrov, ki jih je zakonodajalec omejil kot najnižje plačilo za posredovanje pri najemu. Za takšen znesek je nemogoče korektno opraviti vse storitve, ki so bile sedaj vključene v ceno posredovanja. Po novem bomo pri nas in verjamem, da tudi pri drugih agencijah, vse dodatne storitve, ki niso predpisane kot del posredovanja, zaračunali posebej. Zlasti pripravo pogodbe, pripravo primopredajnega zapisnika in izvedbo primopredaje in podobnega. Zaradi nižjih najemnin so plačila za enako delo na štajerskem že tradicionalno veliko nižja, kot v osrednji slovenski regiji. Stranke pa od nas pričakujejo popolno storitev in varnost za obe pogodbeni stranki, tako najemodajalca kot najemnika razlaga Potočnik.

Branko Potočnik: »Za takšen znesek je nemogoče korektno opraviti vse storitve, ki so bile sedaj vključene v ceno posredovanja.«

 Mnogo strank se jim vrača

Postopek oddaje stanovanj poteka po več postopkih. »Nepremičnino si najprej ogledamo, preverimo pravno in dejansko stanje, pripravimo slikovni material, oglašujemo, izvajamo več ogledov, sodelujemo z najemodajalcem pri izbiri najemnika, organiziramo sestanek z bodočim najemnikom, se dogovorimo za vse pogoje najema, pripravimo najemno pogodbo (pripravlja jo univerzitetni diplomiran pravnik), organiziramo podpis najemne pogodbe, najemodajalca seznanimo z načinom plačila davka in višino davčnih obveznosti, pripravimo primopredajni zapisnik in izvedemo primopredajo nepremičnine. Ob izteku najemnega razmerja organiziramo ponovni pregled in prevzem nepremičnine nazaj v posest lastnika. Strankam smo običajno na voljo, tudi če pride do predčasne odpovedi najemnega razmerja, svetujemo ob morebitnih težavah in pri podaljšanju najemnih razmerij,« je dejal Potočnik in dodal, da želijo posle voditi korektno, zato je dela preprosto preveč, da bi ga lahko opravili za plačilo, kakršnega si je zamislil zakonodajalec. »Mnogo naših strank se vrača, saj se zavedajo, da jim nudimo pravno varnost in prevzamemo velik del skrbi in bremena pri oddaji ali najemu stanovanja. Tisti, ki se obrnejo na nas in naročijo naše storitve, vedo kaj dobijo in so to tudi pripravljeni plačat,« je sklenil Potočnik.