Mariborski redarji so preverjali tudi kolesarje.

Akcija, ki je potekala v zadnjih dneh je namenjena preventivnemu ozaveščanju kolesarjev, ki se iz brezpotij s Piramide in Mestnega hriba divje spuščajo tudi skozi Mestni park. Ker je nemalo ljudi, ki se po mariborskem mestnem parku vozi s kolesi, smo na Mestni občini Maribor povprašali, le je zanje popolnoma prepovedana vožnja po poteh Mestnega parka?

Kolesarji smejo voziti le po površinah, ki so namenjene njim

“Prepoved kolesarjenja v MO Maribor je zapisana v Odloku o zelenih površinah na območju MO Maribor (sprejet je bil oktobra 2002), ki najprej v 6. členu razčleni, da med javne zelene površine sodijo tudi javni parki in nato nadalje v 21. členu, točka 9, govori »Prepovedano je kolesariti na območju javnih zelenih površin, razen na posebej označenih kolesarskih stezah«, denarna kazen je zavedena v 27. členu in sicer piše, da je globa 62,59 EUR.”

Kot še pojasnjujejo na občini je nad mariborskim Odlokom tudi zakon, in sicer Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki v 37. členu govori “Voznik mora voziti po cesti ali delu ceste, ki je namenjen prometu tiste vrste vozil, ki ji pripada njegovo vozilo.” Kolesarji smejo voziti le po površinah, ki so namenjene njim. Te površine so ceste, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti ali kolesarski pasovi. Po drugih površinah ne smejo voziti.

Park ni prometna površina, ampak je javna zelena površina

Mariborski Mestni park ni območje za pešce in tudi ni prometna površina, ampak je javna zelena površina. In Odlok o zelenih površinah govori, da je kolesarjenje na območju zelenih površin, kamor spadajo tudi javni parki, prepovedano kolesarjenje, razen na posebej označenih kolesarskih poteh. Po trenutni ureditvi je torej vsakršno kolesarjenje po parku prepovedano, tako tisto, ki neposredno z objestno vožnjo ogroža sprehajalce, kot tudi običajno, počasno in previdno kolesarjenje, ki ne ogroža pešcev.

Glob niso izrekli

V poostrenem nadzoru, ki se je odvijal 16. in 17. julija 2018 v Mariborskem parku je MIRM izrekel osem opozoril kolesarjem, ki so kolesarili po območju Mariborskega parka. Glob niso izrekli.

Akcija je bila ciljno usmerjena na kolesarje, ki bi s kolesarjenjem ogrožali ostale udeležence, vendar prav teh kršitev niso zaznali, pojasnjujejo na občini in dodajajo: “Akcijo ocenjujemo kot uspešno, saj nam daje vedeti, da na območju Mestnega parka ne prihaja do večjih kršitev pravil kolesarjenja in ravnanja z živalmi.”

Kaj pa kazni za mladoletne kolesarje?

Ker je v Mestnem parku Maribor tudi veliko otrok oz. mladoletnih kolesarjev, nas je zanimalo, kako je s kaznimi njim: “Zoper mladoletnega kršitelja ni dovoljen hitri prekrškovni postopek, niti izrek opozorila. V kolikor mladoletna oseba stori prekršek je potrebno podati obdolžilni predlog, ki se obravnava v rednem sodnem postopku – s posebnimi izjemami. Zoper mladoletno osebo potem lahko sodišče izreče vzgojen ukrepe (Ukor, Navodila in prepovedi, nadzorstvo) v redkih in izjemnih primerih pa tudi globo, če gre za starejšega mladoletnika (16-18 let).”

Stojala za kolesa, saj spodbujajo ljudi, da prihajajo v park s kolesom

Tudi za vikend je bilo v Mestnem parku opaziti ogromno otrok z družino, ki so po parku kolesarili, pa tudi samih do igrišč se ogromno ljudi pripelje ravno s kolesi, ali pa se otroci celo učijo kolesariti v parku. “Kolesarska stojala so nameščena, ker vseeno spodbujamo ljudi, da prihajajo v park s kolesom. Kot tudi rečeno, je bila ta akcija namenjena predvsem tistim kolesarjem, ki se iz brezpotij s Piramide in Mestnega hriba divje spuščajo tudi skozi Mestni park,” pojasnjujejo na MO Maribor.

Kolesarska stojala je po parku nastavil Narodni dom za tiste obiskovalce, ki na prizorišče pridejo s kolesom in da jih ne naslanjajo ob drevesa, imajo možnost parkiranja v stojalu za kolo. V lasti MO Maribor sta dve stojali pri otroškem igrišču iz istih razlogov kot prej opisano,” še povedo na občini.