Slabo finančno stanje mariborske občine vpliva tudi na realizacijo predlogov občanov in občank Maribora.

Foto: Facebook Konjeniški center hipodrom Kamnica Maribor

Da ima Mestna občina Maribor v letošnjem letu velike finančne težave že nekaj časa ni več skrivnost. Žrtev te krize pa je čedalje več. Na udaru je bila kultura pa šport pa participativni proračun in še marsikateri projekt ali načrt občine je padel v vodo. V okviru participativnega proračuna je bilo od kar 86 lani izglasovanih predlogov tako doslej izvedenih le nekaj.

PREBERITE ŠE: DNEVNA: Finančne težave krive tudi za to, da predlogi občanov zaenkrat ostajajo v predalu

Občani pa imajo priložnost izraziti predloge, pobude in vprašanja tudi na platformi Izboljšajmo Maribor. ”Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Zato bi radi, da se čim več občanov s predlogi, vprašanji in pripombami vključuje v odločanje o tem, v kakšnem okolju bomo živeli, ter v uresničevanje skupnih ciljev,” je zapisano na platformi. A je realizacija predlogov v tem obdobju očitno težje oziroma popolnoma neizvedljiva.

Urbani bikepark na hipodromu v Kamnici?

Tako je na platformi občan podal pobudo, da se na hipodromu v Kamnici uredi bike park. ”Hipodrom, ki je prostorsko slabo izkoriščen, bi si lahko svojo dejavnost delil s še enim športom, ki po množičnosti krepko presega jahanje konjev in sicer bike park. Gorsko kolesarstvo je med mladimi eksplodiralo v popularnosti. Žal občina na levem bregu Drave za to ni naredila nič. Mladi se tako vozijo po parku in okoliščih gričih, kjer jim vsi to prepovedujejo in jih preganjajo,” zapiše v pobudi.

Mestna občina Maribor pa v tem trenutku ne razmišlja o ureditvi urbanega bikeparka na območju hipodroma v Kamnici. ”Sicer smo vedno odprti za predloge občanov in jih poskušamo po najboljših močeh tudi realizirati, sploh če vzpodbujajo športni način preživljanja prostega časa. Trenutna finančna situacija občini Maribor kot lastnici zemljišča ne dopušča novih investicij, ki niso predvidene v proračunu za leto 2023,” nam pojasnjujejo.

Pri konkretnem predlogu pa še opozorijo, da morajo najprej upoštevati, da je območje, na katerem je Hipodrom Kamnica, območje izrednega vodovarstvenega pomena, zato je tam poseganje v prostor zelo omejeno.
”Ob upoštevanju vseh predpisov, ki veljajo za to območje, pa bi gradnja pomenila tudi večji finančni zalogaj kot gradnja na kakšnem drugem območju,” pravijo na občini in ob tem spomnijo, da podobna infrastruktura kot je predlagana v tej pobudi, v Mariboru že obstaja v obliki proge BMX v mestni četrti Nova vas.