Ob adventnem času, ko se ozračje napolni s pričakovanjem in toplino, smo se odločili, da vam predstavimo posebno serijo socialnih zgodb. Vsako adventno nedeljo delimo ganljive in navdihujoče zgodbe, ki prikazujejo moč povezovanja in sočutja.

V teh posebnih zgodbah osvetljujemo različne vidike skupnosti, ki se trudijo narediti svet okrog sebe boljši kraj. Pripovedovali bomo o ljudeh, ki s svojimi dejanji prinašajo upanje, radost in olajšanje tistim, ki ga najbolj potrebujejo.

Tokrat smo se pogovarjali z ravnateljico Mladinskega doma Maribor Darjo Hrup. 

 V domu obravnavajo populacijo s čustveno vedenjskimi motnjami in težavami v socialni integraciji za severovzhodno Slovenijo od začetka obiskovanja osnovne šole do prehoda v samostojno življenje. V načrtovanju in v evalvacijah vseh storitev v okviru delovanja Strokovnega centra Mladinskega doma Maribor predvidevamo dvig participacije otrok in mladostnikov, ter opolnomočenje otrok in mladostnikov in njihovih staršev v smislu normalizacije, individualizacije, prehoda v avtonomnost in samostojnost uporabnikov, nam pove Darja Hrup, ravnateljica Mladinskega centra. 

Strokovni center Mladinski dom Maribor, organiziran v dvanajstih stanovanjskih skupin, treh vzgojnih skupinah, skupino dnevnega programa in mladinski stanovanji, je namenjen otrokom in mladostnikom; dekletom in fantom, osnovnošolske in srednješolske starosti in več, ki imajo čustvene in vedenjske težave in iz različnih razlogov ne morejo živeti s starši v matičnih družinah. Pri njih trenutno biva okrog 110 otrok in mladostnikov.

Spodbujajo individualizacijo 

O viziji doma Darja Hrup pove, da si želijo nuditi enotno, sistemsko rešitev pri celostni obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Med drugim je temeljno izhodišče dela z otroki in mladostniki, da skupaj izboljšajo življenjsko situacijo, v kateri so se znašli. Zato učijo otroke in mladostnike neodvisnosti in soodvisnosti, jih vključujejo v različne socialne sredine, ustvarjajo pozitivno klimo kot izhodišče za optimalni razvoj doma. Med mnogimi cilji, ki jih zasledujejo, pa so optimalen psihosocialni razvoj otrok in mladostnikov, poznavanje in upoštevanje njihovih potreb in interesov s posebnim poudarkom na individualizaciji. Pri tem spodbujajo individualno rast in omogočajo, da vsak otrok in mladostnik prispeva h kakovostnemu življenju in dobremu počutju. Pri tem upoštevajo, spoštujejo zasebnost in intimnost otrok ter mladostnikov. 

Adventni čas naj ne bo le čakanje na praznike, ampak tudi priložnost, da naredimo nekaj dobrega za druge in se povežemo kot skupnost. Zato lahko pomagate Varni hiši Maribor. Donacijo lahko nakažete na TRR 01100-603069024101100-6030690241.

"Otroci in mladostniki imajo običajno nizko samopodobo in imajo težave pri vključevanju v običajno življenjsko sredino. V stanovanjskih in vzgojnih skupinah Strokovnega centra Mladinskega doma Maribor ostajajo otroci in mladostniki toliko časa, da izpolnijo cilje iz individualiziranega vzgojnega načrta. Življenje v stanovanjskih in vzgojnih skupinah Strokovnega centra Mladinskega doma Maribor nudi otrokom in mladostnikom kvalitetno oskrbo, pomoč pri vzgoji in izobraževanju in omogočanju kvalitetnega preživljanja prostega časa. Delo je usmerjeno v otroka in mladostnika, v upoštevanje in zadovoljevanje njegovih individualnih potreb, želja in možnosti. Strokovni delavci s svojo 24-urno prisotnostjo skozi vse leto zagotavljajo izvajanje vzgojnega procesa. Način življenja in dela je usklajen z načeli samoorganizacije. Široka paleta strokovnih prijemov ter osebna angažiranost vzgojiteljev ustvarjajo življenje Strokovnega centra Mladinskega doma Maribor. Naši cilji so usmerjeni k čimprejšnji reintegraciji otrok in mladostnikov v matično okolje," je še za naš portal navedla Darja Hrup. 

Podpora tudi staršem 

Sodelujejo pa tudi s starši. "V skrbi za dobro komunikacijo nenehno iščemo načine, kako zainteresirati še več staršev za sodelovanje pri oblikovanju dela in življenja v domu. Želimo si, da bi se starši aktivno vključili in s svojimi sposobnostmi in talenti popestrili prostočasne aktivnosti. Strokovni delavci in vzgojitelji bodo poizkusili z različnimi vsebinami privabiti čim več staršev. Kontakti in sodelovanje s starši potekajo stalno in po potrebi," pove Hrupova. 

Starši sodelujejo pri pripravi individualiziranega načrta, jim ves čas tudi redno obveščajo, hkrati pa jim nudijo podporo pri vzgojnih dilemah, težavah, finančnih stiskah. Nudijo jim šolo za starše in individualno svetovanje v matičnem okolju družin. Le tako, nei Darja Hrup, oboji bolje razumejo otroka in mladostnika, vzgoja v domu in v družini pa je bolj usklajena. Tako ustvarjajo tudi ugodni klimo za vrnitev otrok in mladostnikov v matično družino. "Cilj našega dela je, da se ustanova odziva na konkretne potrebe otrok in mladostnikov, da ostaja izhodiščni pristop dela odnos, da se ustvarja ugodna klima, kot izhodišče za vzpodbudno odraščanje otrok in mladostnikov z vsemi njihovimi odgovornostmi, pravicami in dolžnostmi.