V Mestni občini Maribor delujeta dva zbirna centra, in sicer v Melju, na Plinarniški ulici, nasproti Plinarne in na Teznu, na Lahovi ulici, tik pred podjetjem Surovina. Do leta 2019 smo sicer v Mariboru na Streliški imeli še tretji tovrstni center, ki so ga takrat zaprli. Potreba po dodatnem centru pa je ostala. To je izpostavila tudi mestna svetnica Ljubica Jančič (SDS) na eni izmed sej. 

Zbirni center je namenjen ločenemu zbiranju različnih vrst komunalnih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu. Občani lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo: nenevarne in nevarne komunalne odpadke,  odpadno električno in elektronsko opremo, kosovne odpadke, izrabljene gume ter manjše količine gradbenih odpadkov.

»Kar nekaj Iet je odkar se je zaprl zbirni center v Radvanju. Tako moramo krajani Radvanja, Peker, Limbuša, Studenc, voziti manjše kosovne odpadke in ostali material v zbirni center na Tezno ali v Melje. V imenu navedenih krajanov Mestnih četrti in krajevnih skupnosti dajem pobudo, da se preuči možnost, da bi se nov zbirni center uredil v bivšem Marlesu, kjer je za tak zbirni center še dovolj neuporabljenega zemljišča,« je dejala in dodala, da v neposredni bližini bivšega Marlesa ni stanovanjskih objektov, zato bi bila ta lokacija primerna in bi istočasno razbremenila obstoječa zbirna centra.

Potencialno lokacijo že imajo

Z vprašanji o morebitni postavitvi zbirnega centra smo se obrnili na Mestno občino Maribor.
Kot so na občini povedali za Maribor24.si so strokovne službe že predlagale umestitev novega zbirnega centra na zahodni del Maribora (oba ovstoječa se namreč nahajata na vzhodnem delu). Skladno z Uredbo o zbiranju različnih vrst odpadkov pa je v zbirnem centru potrebno zagotoviti zadosten prostor, ocenjena površina tako znaša vsaj 5.000 kvadratnih metrov.

[[image_1_article_64671]]

*Vir: Eprostor.gov.si

»Takšno primerno lokacijo lahko zagotovimo v Limbušu, natančneje na parceli št. 327/1, k. o. Limbuš, kjer bi lahko zagotovili cca 6.900 kvadratnih metrov veliko površino. V zaključku je izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev,« so nam pojasnili in dodali, da bo ocena investicije znana po zaključku izdelave idejne zasnove.