Lokalno

Kdaj bo razgledni stolp na Pohorju vrnjen obiskovalcem?

Rebeka Krevs, 17.08.23 ob 03:50

Po dobrih treh letih je stolp na Pohorju še vedno zaprt. Kaj se dogaja in kdaj lahko pričakujemo obnovo?

Kdaj bo razgledni stolp na Pohorju vrnjen obiskovalcem?

Pomembno kulturno dediščino s turističnim potencialom sta mariborska občina in Marprom fizično zaprla konec maja 2020, saj je postalo vzpenjanje po stopnicah zaradi dotrajanosti nevarno. Po treh letih je stolp še vedno zaprt. Na Mestno občino Maribor smo se obrnili z vprašanjem kakšni so načrti za stolp in kakšne aktivnost v zvezi z obnovo potekajo. Po vseh napovedih bi se lahko obnova stolpa končala prihodnje leto.

Študija pokazala nevarnosti stolpa

Že leta 2020 je občina naročila izdelavo študije, ki je pokazala, da jeklena konstrukcija pa tudi leseni deli stolpa nujno potrebujejo obnovo in da vzpenjanje na stolp ni varno. ”Takrat smo tudi navezali stike z različnimi uporabniki, ki so na stolp namestili različne antene. Nekateri izmed njih so jih že odstranili. Ker gre za objekt s statusom tehnične dediščine, smo za sanacijo pridobili tudi usmeritve Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,” nam pojasnijo razloge za zaprtje stolpa.

Žal pa smo na Pohorju vedno znova priča vandalizmu neznanih storilcev in uničevanju zaščitne ograje. ”Stolp smo že večkrat zavarovali in nanj namestili table z opozorilom, da je vzpenjanje na stolp smrtno nevarno, nazadnje pa v skladu z odločbo gradbene inšpektorice in zaradi preprečevanja vzpenjanja obiskovalcev na stolp, okoli razglednega stolpa na Bolfenku namestili kovinsko ograjo. Upamo, da bodo obiskovalci upoštevali prepoved vzpenjanja na stolp, saj ta v trenutnem stanju ni varen za uporabo.” zapišejo in dodajo, da so odstranjeno ograjo ponovno namestili.

Dolgotrajen postopek denacionalizacije kriv, da se obnova stolpa še ni začela

Mestna občina Maribor trenutno izvaja postopke za dokončanje denacionalizacijskega postopka, da bi lahko vpisala lastninsko pravico v zemljiško knjigo na zemljišče, na katerem je smučišče z razglednim stolpom na Bolfenku. ”Žal so postopki dolgotrajni in po mnogih letih verjamemo, da se bo letos postopek zaključil. Po zaključenem postopku poravnave bo celotno zemljišče, na katerem se nahaja smučišče z razglednim stolpom nato zemljiškoknjižno končno lahko prešlo v izključno last MOM, kar pa je tudi podlaga za izvajanje kakršnih koli sanacijskih del na razglednem stolpu.” Do sedaj je bilo izvedeno sondiranje temeljev, v pripravi je izvedba digitalnega 3D model stolpa, ki bo osnova za nadaljevanje priprave dokumentacije. Izdelanemu modelu sledi priprava idejne zasnove prenove, ki bo zajemala sanacijo konstrukcije, temeljev, odstranitev anten in nepotrebnih konstrukcij na stolpu ter odstranitev zaprtih delov stolpa.

Sredstev za pripravo projektne dokumentacije in sanacijo v proračunu občina zaenkrat nima zagotovljenih. ”V tem delu smo z veseljem sprejeli prijazno pobudo zavzetih donatorjev za aktivno in strokovno pomoč Športnega društva 13, s katerimi snujemo najboljše možne rešitve za sanacijo stolpa.” Sklenili so donatorsko pogodbo, v okviru katere bodo donatorji pripravili ustrezno projektno dokumentacijo, potrebno za obnovo stolpa. MO Maribor načrtuje, da bi obnovo stolpa lahko zaključili v letu 2024.