Občina Benedikt je zaradi gradnje dostopnih in kakovostnih stanovanj, družinskih hiš in stanovanjskih stolpičev zelo zanimiva za mlade družine z otroki. Zaradi priseljevanja in več rojstev se število občanov vztrajno povečuje. Zanimiv je tudi podatek, da je povprečna starost prebivalcev Benedikta precej pod slovenskim povprečjem. Leta 2018 je vodenje občine prevzel mag. Milan Repič, ki se bo na novembrskih lokalnih volitvah znova potegoval za županski mandat. Na vprašanje, zakaj je sprejel takšno odločitev, odgovori: “V tem mandatu smo pripravili izhodišča za izvedbo določenih projektov in to, kar smo začeli, želim, da bi tudi dokončali. V mislih imam izgradnjo prizidka k osnovni šoli, dokončanje obnove pokopališča, sprejetje občinskega prostorskega načrta, pripravo pogojev za začetek gradnje upravno-kulturnega centra in ureditev trga ter še druge investicije, ki so potrebne v naši občini.”

Milan Repič brez težav vzame v roke kosilnico na nitko in pokosi brežino na občinskem zemljišču

Uresničili so investicije, s katerimi dvigujejo kvaliteto življenja v občini

V iztekajočem se mandatu so v Benediktu uspeli narediti veliko, župan Repič med opravljenim izpostavlja: ureditev občinskih financ in počrpanje vseh sofinancerskih sredstev, ki so jih dobili preko razpisov LAS-a in MOP-a, rekonstrukcijo več kot štiri kilometre občinskih cest in izpogajano investicijo v obnovo več kot pet kilometrov regionalne ceste, ki jo je financirala DRI, ter nakup in preureditev poslovnega prostora, kjer je že masažni studio, tam pa opremljajo še lekarno. S takšnimi projekti, kot pravi, dvigujejo kvaliteto življenja v občini.