Preverili smo, ali so med cenami vrtcev v urbanem in ruralnem okolju kakršnekoli razlike. Pred konkretnimi številkami pojasnimo, kako se sploh oblikuje cena vrtčevske oskrbe. V praksi je tako, da vsaka občina določi svojo ceno vrtca. Del programa glede na uvrstitev v dohodkovni razred plačujejo starši, preostali delež do polne cene vrtčevske oskrbe pa občine. 

Kako se oblikuje cena?

Starši so v posamezne dohodkovne razrede, skupaj jih je devet, uvrščeni glede na neto prejemke na člana družine. Tisti z najnižjimi dohodki, pri katerih povprečni mesečni dohodek ne sme presegati 230,76 evrov, so plačila vrtca oproščeni. Tisti z najvišjimi dohodki, kot je razvidno iz spodnje tabele, plačajo 77 odstotkov programa.

[[image_1_article_65258]]

Zaradi socialnega položaja je plačila vrtca oproščenih 135 mariborskih otrok

Od prvega junija 2023 dalje so v mestni občini Maribor v veljavi naslednje cene programov mariborskih javnih vrtcev: 

- prvo starostno obdobje: 672 evrov,

- drugo starostno obdobje: 503 evre,

- kombinirani oddelki: 527 evrov. 

V skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, bo opravljen preračun cen za leto 2024, so sporočili z Mestne občine Maribor.

Na območju mestne občine Maribor je osem samostojnih javnih vrtcev, ki delujejo na 37 lokacijah. 

Zaradi socialnega položaja je plačila vrtca oproščenih 135 otrok, kar predstavlja 3,6 odstotka vseh otrok. V drugem dohodkovnem razredu je 19,01 odstotka otrok, v tretjem 9,89 odstotka in v četrtem 10,03 odstotka. Največ otrok, 15,87 odstotka, se uvršča v peti dohodkovni razred, v šestega 13,97 odstotka, v sedmega 15,20 odstotkov, v osmega 5,55 odstotkov in v devetega, kjer starši plačujejo največ, 6,88 odstotka. 

Cene vrtca na Sveti Ani med najnižjimi 

Občinski svet na Sveti Ani je na zadnji seji občinskega sveta nekoliko popravil cene programov v vrtcu na Sveti Ani in v Lokavcu. Prejšnje cene so bile v veljavi od maja 2023, tokratno zvišanje pa je bilo potrebno zaradi napredovanja zaposlenih v vrtcu in posledično višjih stroškov dela ter višjih materialnih stroškov. Za prvo starostno obdobje tako znaša nova cena 538,36 evrov, za drugo 431,69 evrov in za kombiniran oddelek 461,19 evrov. 

V vrtcu Sveta Ana je v oddelku prvega starostnega obdobja 34 otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja 53 otrok, v kombinirani skupini v Lokavcu pa 16 otrok. Skupaj so to 103 otroci. 

Kljub  podražitvi pa ostajajo cene vrtca na Sveti Ani med najnižjimi na območju občin Upravne enote Lenart. Spodnja tabela prikazuje cene programov vrtca v občini Sveta Ana in v sosednih občinah (vir: gradivo za sejo občinskega sveta):

[[image_3_article_65258]]

Po podatkih centra za socialno delo sta v anovski občini dva otroka uvrščena v prvi dohodkovni razred, kar pomeni, da so starši zanju v celoti oproščeni plačila vrtca. Prav tako za dva otroka starši plačujejo največ, 77 odstotkov cene, saj so uvrščeni v najvišji deveti dohodkovni razred. Ob tem na centru opozarjajo, da je lahko takšnih staršev še več, saj vsi starši ne oddajo vloge za določitev subvencije vrtca.  Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, namreč vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici, to je 77 odstotkov.

[[image_4_article_65258]]

Večina staršev na Sveti Ani je tako v dohodkovnih razredih od 5 do 7, kar pomeni, da plačujejo od 35 do 53 odstotkov cene vrtca.

[[image_5_article_65258]]