Lokalno

Kako se bodo spremenile avtobusne linije na Studencih?

Uredništvo , 24.01.24 ob 03:50

Ob napovedani prenovi mestnega potniškega prometa spremembe napovedujejo tudi za avtobusne linije, ki Studence povezujejo s preostalimi deli Maribora.

Kako se bodo spremenile avtobusne linije na Studencih?

Prenova mariborskega potniškega prometa prinaša korenite spremembe tudi na območje Studencev. Prihajajo nova avtobusna postajališča, spremenjene trase linij, prebivalci pa bodo na podlagi predlaganih sprememb izgubili eno izmed linij, ki je ta del mesta povezovala z mestnim jedrom. Od 12. januarja naprej je na voljo javno gradivo, ki prikazuje načrtovane spremembe in izboljšave avtobusnih linij v Mariboru, ki naj bi začele veljati poleti. 

[[image_1_article_62585]]

Linija 3 postane glavna linija G3 

Predlaga se uvedba samostojne mestne krožne linije, ki bi potekala v obe smeri, z namenom povezovanja Tezna in Pobrežja po Tezenski ulici z Novo vasjo, Taborom, Studenci in mestnim središčem. Predstavljala bi glavno mestno krožno linijo G3, ki bi v konici vozila na 15 minut. N območju Studencev sprememba trase ni predvidena. 

Linija 4 postane povezovalna linija P4

Linija 4 bi ostala na svoji obstoječi trasi. Vendar bi prišlo do spremembe, saj bi se njeno končno postajališče premaknilo do gasilskega doma v Pekrah.

Ker bo glavna linija za Studence G4 (spremenjena linija 19) vozila zelo pogosto, bo linija 4 preimenovana v povezovalno linijo P4. Ta linija bo povezovala Pekre in Studence z avtobusno postajo, preko Valvazorjeve ulice. 

Nadalje, povezavo med Pekrami in Ulico Pohorskega odreda bo nadomestila nova linija P14. Poleg tega bodo občasni odhodi do Damiševega naselja (Lesarska šola) omogočeni tudi med in po obnovi Koroške železniške proge.

Linija 12 postane povezovalna linija P12

Samostojna krožna linija, ki bi potekala v obe smeri, bi povezovala obe pokopališči (Pobrežje in Dobrava) ter nova naselja na Studencih z Meljem. Dodajo se nova postajališča na Limbuški obvoznici – Podaljšku Proletarskih Brigad (RTV Maribor) in na Pekrski cesti (Dom pod Gorco). Zaradi nove trase izpade postajališče Dravograjska. 

Linija 17 postane povezovalna linija P17

Trasa se poenostavi in skrajša, tako avtobusi številka 17 sploh ne bodo več vozili po Studencih. Linija bi povezovala Ribniško selo z AP Mlinsko in Košaškim dolom. Povezava Studenc z UKC Maribor in mestnim jedrom se nadomesti s spremenjeno linijo 19 oziroma G4.

Linija 19 postane glavna linija G4

Linija bi povezovala Studence z UKC Maribor. Trasa bi potekala po Ulici Pariške komune. Direktna povezava z mestnim jedrom preko Koroškega mosta se nadomesti s spremenjeno linijo 12 oziroma P12.

Prednosti in slabosti predlaganih sprememb

Gotovo med velike prednosti spada predlagana sprememba linije 19, ki bi po novem predstavljala glavno linijo G4 in bi v koničnem času vozila na vsakih 10 do 20 minut. Ostaja tudi direktna povezava do mestnega jedra preko Koroškega mosta.

S spremembo avtobusne linije 17 pa prebivalci Studenc izgubijo direktno povezavo z nakupovalnim centrom Europark. Glavna avtobusna linija G3 bi še vedno peljala mimo centra, vendar bi pred tem naredila velik ''ovinek'' čez Koroški most in mestno jedro. 

Katere ključne novosti prinaša prenova?

Korenita prenova mariborskega potniškega prometa prinaša res številne novosti, med glavnimi pa so: korekcije prav vseh mariborskih avtobusnih linij, prilagoditev voznih redov, večja frekventnost odhodov glavnih avtobusnih linij, nove linije, ki bodo povezale doslej »nepovezane« dele mesta ter boljša dostopnost prebivalcev Maribora do avtobusnih postajališč.

Glede na število potovanj med krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi, pa prihaja verjetno največja sprememba in sicer kategorizacija avtobusnih linij v glavne, povezovalne in integrirane šolske linije. 

Glavne linije povezujejo najgosteje naseljene dele Mestne občine Maribor s cilji potovanj, vodene so direktno, ne delajo meandrov in v koničnem času vozijo na 10 do 20 minut. 

Predlagano omrežje javnega prevoza v Mariboru vsebuje 6 glavnih linij. To so G1 (Tezno), G2 (Nova vas), G3 (Mestna krožna linija (v obe smeri), G4 (Studenci), G5 (mestna linija po Lentu) in G6 (Vzpenjača). Z vzpostavitvijo glavnih linij bo dosežen učinek mreže, ki bo omogočal lažje prestopanje zaradi krajšega čakalnega časa.

Povezovalne linije povezujejo preostale dele mestne občine Maribor, zagotavljajo dostopnost tudiv redkeje naseljenih predelih in v koničnem času vozijo na 25 minut ali slabše. S prestopanjem na glavne linije je omogočeno hitro potovanje po mestu. 

Predlagane povezovalne linije so: P4 Studenci, P7 Kamnica, P9 Zrkovci, P10 Malečnik, P11 Razvanje, P12 mestna krožna linija (v obe smeri), P13, Črnogorska, P14 Limbuš-Ledina/Malečnik, P15 Bresternica, P16 Zg. Duplek, P17 Ribniško selo – Košaški dol, P 18 Pekre, P22 E’Leclerc – Šentiljska.


Integrirane šolske linije pokrivajo območja, kje redni javni potniški promet ne obratuje in omogočajo vožnjo predvsem šolarjev do osnovnih šol.
 

Kaj o napovedanih spremembah menite vi? Pripombe lahko tukaj podate tudi sami.

serija
Fenomen Skrito v raju: Serija osvaja srca gledalcev
smučarski skoki
Peter Prevc ponovno poletel do drugega mesta
Slovenija
Peter Prevc ponovno poletel do drugega mesta
Uredništvo , Danes ob 17:53
skoki
Nika Prevc ponovno na zmagovalnem odru
Šport
Nika Prevc ponovno na zmagovalnem odru
Uredništvo , Danes ob 15:26
Poimenovanje
Od kod ime … Greenwich?
Maribor
Od kod ime … Greenwich?
Jerneja Potočnik, Danes ob 13:51