Svet okrog nas se hitro razvija, bližnja prihodnost pa napoveduje še naprednejši razvoj in nove izzive na vsakem koraku. Skoraj vsak dan slišimo za nove tehnologije, kot so umetna inteligenca, masovni podatki, 5G in internet stvari.

Ob naslavljanju nove realno­sti sodobne družbe, delodajalci in raziskave trga izpostavljajo veliko pomanjkanje kadrov na po­dročjih STEM (naravoslovje, tehnologija, inženir­stvo in matematika), za katere že več kot 60 let uspešno izobražujejo na Fakulteti za elektroteh­niko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI).

S prenosom znanja, ki temelji na odmevnih in prebojnih rezultatih znanstveno­raziskovalnega dela, na študente, ter z aktivnim sodelovanjem v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem gospodarstvu, skrbijo za per­spektivno prihodnost na področjih elektroteh­nike, telekomunikacij, mehatronike, računalništva informatike in medijskih ko­munikacij.

[[image_1_article_62885]]

Visoko zaposljivi diplomanti

Diplomanti UM FERI so že sedaj zelo zaželeni na trgu dela, saj so njihove kompetence prepoznane kot ključne za reševanje sodobnih izzivov in razvoj različnih sektorjev gospodarstva. Raziskave jasno kažejo, da se bo primanjkljaj diplomantov UM FERI v prihodnjih letih še povečal.

To potrjuje Poklicni barometer 2023 (Zavod za zaposlovanje RS) ter srednje in dolgoročne napovedi potreb trga dela do leta 2037 (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). Napovedujejo, da se bodo potrebe po diplomantih UM FERI močno povečale in da bodo potrebe še v večji meri presegle ponudbo diplomantov. Diplomanti, bodo imeli tudi v bodoče odlične možnosti za zaposlitev in razvoj kariere, saj njihove kompetence potrebujejo prav vsi delodajalci.

Študij na FERI

Največja fakulteta Univerze v Mariboru zaposlu­je okrog 320 ljudi, letno jo obiskuje več kot 2300 študentov, od tega okrog 650 brucev in bruck. Fakulteta nudi celotno vertikalo študija. Štiri vi­sokošolske strokovne študijske programe in šest univerzitetnih, ki jim je skupno, da študentje pri­dobijo širok spekter znanj, da se naučijo skupin­skega dela in pridobijo sodobna znanja, ki so mednarodno priznana. Magistrski študijski programi temeljijo na dodiplomskem študiju oz. so njegovo logično nadaljevanje. Magistranti lahko nato študij nadaljujejo tudi na tretji, doktorski stopnji študija.

Atraktivne učne metode in visok standard opremljenosti prostorov, naredijo študij na FERI še zanimivejši in visoko kvaliteten. Učilnice, laboratoriji in druge učne enote so opremljeni s sodobno tehnologijo, kar omogoča študentom optimalno okolje za učenje in raziskovanje.

 

[[image_3_article_62885]]

Študentski domovi, ki se nahajajo v neposredni bližini fakultete, nudijo študentom ugodno in sodobno nastanitev, kar olajša njihov vsakodnevni študijski ritem. To omogoča, da študentje bolj učinkovito upravljajo svoj čas in se osredotočijo na študij, obenem pa imajo tudi priložnost za socialno življenje in druženje z vrstniki.

V univerzitetnem mestu Maribor ne manjka tudi veliko priložnosti za zabavo, sprostitev, športne aktivnosti in druge obštudijske dejavnosti. Študenti lahko uživajo v kulturnih prireditvah, koncertih, športnih tekmovanjih, izletih in še mnogo več. To študentom omogoča, da uravnotežijo svoje študijske obveznosti s sprostitvijo in uživanjem v bogatem mestnem življenju.

Celostno gledano, FERI in univerzitetno mesto Maribor skupaj ustvarjata okolje, ki spodbuja akademski napredek, osebno rast in družabno življenje študentov, kar prispeva k izjemno pozitivni študentski izkušnji.

Akademija FERI

FERI že vrsto let razširja svoje znanje in vpliv na skupnost tudi preko Akademije FERI. Ta iniciativa omogoča fakulteti, da deli svoje strokovno znanje in izkušnje s širšim krogom ljudi, ne le študentov na svojih rednih programih. Akademija FERI pripravlja raznolike vsebine skozi celo leto, ki so privlačne in aktualne za različne ciljne skupine udeležencev.

To vključuje osnovnošolce, srednješolce in tudi učitelje, ki si želijo pridobiti več znanja na področjih elektrotehnike, telekomunikacij, računalništva in informatike. Delavnice in dogodki ponujajo priložnost, da se udeleženci seznanijo z najnovejšimi tehnološkimi trendi, raziskovalnimi dosežki ter praktičnimi veščinami.

Poleg tega Akademija FERI gosti tudi predstavnike podjetij in organizacij, ki iščejo specializirana izobraževanja za svoje zaposlene.

To omogoča sodelovanje med fakulteto in industrijo ter prispeva k razvoju praktičnih kompetenc in strokovnega znanja, ki so pomembni za uspešno delovanje v današnjem hitro spreminjajočem se tehnološkem okolju. S tem se FERI širi izven svojih učilnic in laboratorijev ter aktivno prispeva k širjenju znanja in izobraževanju na lokalni , nacionalni ravni, ter tudi mednarodni ravni.

Vključevanje študentov

Osnovo temeljnega znanstvenoraziskovalnega dela na fakulteti predstavlja 14 raziskovalnih skupin, ki ga dopolnjujejo z aplikativnimi in razvojnimi raziskavami, s čimer temeljna znanja prehajajo v konkretno uporabo. Na FERI se zavedajo, da se le z novimi tehnologijami, tehnološkim razvojem in ohranjanjem znanja v Sloveniji lahko ohranja trajnostni razvoj znanstvenega, izobraževalnega in inovacijskega vidika. Študenti FERI lahko že med študijem pridobijo stik z raziskovalnimi projekti in na ta način pridobivajo znanje in neprecenljive izkušnje realnega delovnega okolja ob boku izkušenih raziskovalcev.

[[image_2_article_62885]]

V času študija pa študentom ves čas ob strani stojijo Tutorji FERI, ki jim pomagajo z nasveti. Skupaj s Študentskim svetom FERI organizirajo najrazličnejše dogodke, ki popestrijo čas študija. Že pred začetkom študija organizirajo seminar za bruce, kjer jim podajo vse potrebne informacije za uspešen študij.

Med letom pa poskrbijo za druženje ob raznih LAN tekmovanjih, dobrodelnih srečelovih, Escape FERI, Akademiji zabave in mnogo več. FERI ustvarja stimulativno okolje, kjer študenti lahko maksimalno izkoristijo svoj čas na fakulteti, razvijajo svoje interese, pridobijo organizacijske in vodstvene kompetence ter se pripravljajo na uspešno kariero v izbrani panogi.

Več informacij o študiju na Fakulteti za elektro­tehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru najdete spletni strani pridi-na-feri.si.