Mariborski mestni svetniki bodo v četrtek obravnavali predlog novega modela financiranja skrbi za zapuščene živali, pri čemer naj bi del boksov v mariborskem zavetišču za živali poverili okoliškim občinam. Na dnevnem redu bodo imeli tudi zaključno poročilo Olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem) in projekt gradnje zdravstvene postaje Tezno.

Petra Klarič iz občinskega urada za gospodarske dejavnosti je na današnji novinarski konferenci povedala, da konec leta poteče obstoječa koncesijska pogodba za upravljanje zavetišča za živali na Teznu, ob tem pa je bila sprejeta tudi sprememba zakona o zaščiti živali, ki uvaja sankcije za občine, ki nimajo urejene te javne službe. Mariborsko zavetišče bo še naprej upravljalo javno podjetje Snaga, a ne več prek koncesije, poslej pa bi bilo tudi drugače urejeno finančno sodelovanje drugih občin.

46 boksov 

Večina okoliških občin, ki so uporabljale mariborsko zavetišče za živali, je imelo namreč doslej le letne pogodbe ali naročilnice. V zavetišču je skupno 46 boksov, Mestna občina Maribor jih mora po zakonskih določilih zagotoviti 14, preostalih 32 boksov pa bodo ponudili drugim občinam, seveda če bo mestni svet soglašal s tem predlogom.

Okoliške občine bodo sodelovale tudi pri izgradnji nove zdravstvene postaje Tezno v Mariboru. Mestni svetniki bodo v četrtek obravnavali dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je trenutno ocenjen na 20,7 milijona evrov. Denar naj bi poleg občin zagotovili še Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Lekarne Maribor in ministrstvo za zdravje.

Na mariborski občini po besedah Jerneja Gruberja iz službe za razvojne projekte in investicije računajo, da bi prihodnje leto objavili razpis za izvajalca gradbenih in obrtniških del. Pričetek del se pričakuje v začetku leta 2025 in odprtje nove zdravstvene postaje v začetku leta 2027.

Projekt, končna z "nulo"

Mestni svetniki bodo imeli v četrtek na mizi tudi obsežno dokumentacijo o izvedbi Ofema, ki ga je Maribor gostil konec julija. Direktorica tekmovanja Nataša Ritonija je danes ponovila, da bil Ofem "zelo uspešna zgodba". Zaključni finančni obračun sicer kaže negativen izid v višini okoli 700.000 evrov, ki ga je pokrila mariborska občina, zato se zdaj projekt zaključuje "z nulo", je povedala.

Vir za to finančno pokritje je občina po besedah župana Saše Arsenoviča "dobila v povišani dividendi zaradi odličnega dela Javnega holdinga Maribor", katerega del je tudi Šport Maribor. Ritonija naj bi z novim letom prevzela vodenje Regionalne razvojne agencije (RRA) Podravje - Maribor, a potrebuje še soglasje mestnega sveta. Mestni svetniki bi morali o tem glasovati že na prejšnji seji, a so to odložili, ker se želijo prej seznaniti z njenim delom v okviru Ofema. Novo odločanje o vodji RRA Podravje - Maribor bo v četrtek.

Na dnevnem redu četrtkove seje mestnega sveta je tudi županov predlog zadržanja in nato ponovnega odločanja o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor, s katero je mestni svet novembra potrdil odvzem ustanoviteljskih pravic v holdingu iz rok župana pod okrilje mestnega sveta. Župan vztraja, da je bila ta odločitev nezakonita.