Gradnja hiše je vznemirljiv, a hkrati zahteven projekt, ki zahteva skrbno načrtovanje in strokovno znanje. Prav zato smo poklepetali z Mileno Bojović Zadravec, univ. dipl. gosp. inž., iz podjetja NOAH, izkušeno projektantko hiš, ki s svojim delom pomaga strankam uresničiti sanje o lastnem domu.

Kako je torej videti delo projektantke?

Samo delo je zelo obsežno in pestro, saj je potrebno pri projektiranju upoštevati želje investitorjev ter jih uskladiti z zakonodajo na strokovnem področju, državnem prostorskem področju ter tudi iz finančnega ter izvedbenega vidika.

Kako vemo, ali je parcela primerna za gradnjo glede na lokacijo, naklon terena in podobne dejavnike?

Strankam vedno svetujemo, da si na občini pridobijo razširjeno lokacijsko informacijo. Iz nje lahko razberemo, ali je parcela, na kateri bi se gradilo, stavbno zemljišče ter kakšni so oblikovalski pogoji za sam objekt.

Prav tako svetujemo strankam, če je teren v precejšnjem naklonu, da najprej pridobijo geodetski načrt in nato geološko geomehansko poročilo, iz katerega so razvidni pogoji gradnje, saj nam to poročilo da podatke o zemljišču, na katerem se bo gradilo.

[[image_2_article_65375]]

Kateri so osnovni koraki pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za gradnjo hiše?

V podjetju NOAH stojimo stranki ob strani od ideje do vselitve, se pravi od papirjev naprej, skozi vso gradnjo in tudi na koncu pri ureditvi uporabnega dovoljenja, stranke imajo našo podporo tudi po primopredaji hiše.

Tako najprej investitor z našimi arhitekti uskladi arhitekturo hiše in dogovorijo potrebne detajle, nato pridobimo projektne pogoje in mnenja ter pripravimo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ko je projekt pripravljen, investitor na upravno enoto odda vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Čas pridobitve gradbenega dovoljenja se razlikuje od upravne enote do upravne enote, saj se pridobivajo različno hitro in na ta del nimamo vpliva.

[[image_1_article_65375]]

Kaj je običajno potrebno upoštevati glede okoljskih in urbanističnih zahtev pri gradnji na parceli?

Pri projektiranju je potrebno upoštevati tako občinske kot tudi državne prostorske akte. Včasih je težje uskladiti želje investitorjev in vse predpise ter prostorske akte, a običajno najdemo rešitev.

Kako dolgo običajno traja postopek gradnje hiše od začetka do konca pri NOAH?

Montaža hiše se prične nekje v roku ca. dveh mesecev po pridobitvi pravnomočnega dovoljenja. Na pričetek montaže novega objekta pa vpliva čas pridobivanja projektnih pogojev in mnenj, ki je odvisen od mnenjedajalcev, pridobivanje gradbenega dovoljenja, uskladitev PZI vprašalnikov za pripravo PZI gradbene dokumentacije in vzorčenje – izbira materialov.

V primeru podpisa pogodbe »NOAH ključ« je rok izvedbe 120 delovnih dni od pričetka montaže objekta. Predhodno je potrebno narediti temeljno ploščo, ki jo  prav tako lahko izvedemo mi, ali jo stranke uredijo v lastni režiji.

[[image_3_article_65375]]

Kakšna projektna dokumentacija je potrebne za gradnjo montažne hiše – je dokumentacija enaka ali drugačna kot za klasično zidano hišo?

Projektna dokumentacija za montažno ali klasično zidano hišo je opredeljena v PZI-jih (t.j. projektna dokumentacija za izvedbo gradnje), tako da je potrebno do izdelave PZI-jev opredeliti način gradnje, ki ga želimo. Vsebina projektne dokumentacije je predpisana v Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in je v začetni fazi enaka.

Kakšne možnosti za nadgradnjo in prilagoditev hiše obstajajo po končani gradnji montažnih hiš, če bi si kasneje želeli sprememb?

V montažni gradnji so tudi kasnejše spremembe lažje izvedljive, bodisi gre za preurejanje instalacij ali pa za prilagoditve konstrukcije sten in stropov. Pri vsaki spremembi je ključno upoštevati gradbeno fiziko, saj ta določa, kakšne spremembe so smiselne in izvedljive ter v kakšnem obsegu.

Kakšen je trenutni trend pri gradnji hiš v Sloveniji?

Trenutno se že pri projektiranju stremi k temu, da so hiše čim bolj energetsko varčne, ekološke in okolju ne povzročajo dodatne obremenitve ter da se v čim večji meri uporabijo naravni viri (vgradnja zbiralnika dežnice za uporabo vode npr. za splakovanje wc kotličkov, pranje avtomobilov, itd., sončne elektrarne, toplotne črpalke).

Pogrešam pa, da bi se izkoriščalo več vetra za pridobivanje energije, saj je v Sloveniji v vseh letnih časih kar vetrovno.

[[image_4_article_65375]]

Trenutno se že pri projektiranju stremi k temu, da so hiše čim bolj energetsko varčne, ekološke in okolju ne povzročajo dodatne obremenitve ter da se v čim večji meri uporabijo naravni viri.

Kakšne so prednosti in slabosti gradnje hiše po meri v primerjavi z nakupom že zgrajene hiše?

Prednosti so vsekakor, da si hišo naredimo po naših željah in potrebah, da so že v začetku zgrajene po trenutnih trendih, predpisih, uporabljeni so materiali po zadnji tehnologiji. Slabost je mogoče ta, da za vselitev moramo počakati projektno dokumentacijo in samo dokončanje objekta. Pri zgrajeni hiši pa lahko se vseliš in obnavljaš počasi, čeprav je na koncu finančni vložek pri obnovi večji. Je pa novogradnja le novogradnja in posledično so ob rednem vzdrževanju stroški minimalni napram že zgrajeni hiši, sploh v primeru, da je ta starejša.

Kako lahko kupci prepoznajo potencialne težave s parcelo, preden se odločijo za nakup?

Za nekoga, ki ni iz stroke in se na te zadeve ne spozna, je naloga precej zahtevna, saj je potrebno paziti na veliko stvari, ki te potem lahko omejujejo pri gradnji ali ti jo celo preprečijo, čeprav je teh primerov zelo malo.

Seveda mora investitor najprej preveriti, da je zemljišče stavbno. Velikokrat nastanejo težave, če niso urejene služnostne poti za dostop do parcele, če so komunalni vodi precej daleč. Priporočam, da se že v začetku investitorji pozanimajo glede dovozne poti, če je dovoz v privatni lasti ali gre za kategorizirano občinsko cesto in kje so komunalni priključki.

Zgodi se, da so parcele zelo ozke in brez soglasja sosedov gradnja sploh ni možna. Včasih so parcele tudi zelo čudnih oblik in z majhno kvadraturo ter s težavo spraviš na parcelo želeno hišo investitorja.

Prav tako je potrebno biti pozoren, če se gradi ob državni cesti, rekah, potokih, ker so predpisani tudi odmiki. Tudi je potrebno paziti, da po parceli ne potekajo kakšni glavni vodi infrastrukture, saj je tudi od teh potrebno upoštevati odmike. Običajno se dajo tudi prestaviti, včasih pa so stroški tudi zelo veliki.

Prav tako je potrebno biti pozoren, če se gradi ob državni cesti, rekah, potokih, ker so predpisani tudi odmiki. Tudi je potrebno paziti, da po parceli ne potekajo kakšni glavni vodi infrastrukture, saj je tudi od teh potrebno upoštevati odmike. Običajno se dajo tudi prestaviti, včasih pa so stroški tudi zelo veliki.

Kaj vas najbolj navdušuje pri delu projektantke hiš?

Da je zelo pestro, obsega različna področja, vedno se nekaj spreminja - tako zakoni, predpisi kot tehnologija, tudi pri projektiranju se stremi k vedno večji uporabi AI tehnologije. Lahko bi rekla, da niti en projekt ni enak.

Kakšen nasvet bi dali tistim, ki razmišljajo o gradnji hiše v Sloveniji v naslednjih letih?

Ob izbiri tipskih hiš tečejo določene stvari sicer hitreje, saj odpade čas snovanja ideje. Če pa se stranka odloči za večje spremembe ali popolnoma individualno hišo, pa še nima izdelanih načrtov, gre nekaj več časa za izdelavo idejne zasnove in je vsekakor dobro iti korak za korakom ter ideje prespati, jih finalizirati.

Konec koncev je gradnja hiše v večini primerov enkraten življenjski projekt, zato moramo pri ustvarjanju svojega doma razmišljati tudi leta naprej – kakšno bo življenje v hiši v starejših letih, ko morda več ne bomo zmogli stopnic, ko se otroci odselijo …

Konec koncev je gradnja hiše v večini primerov enkraten življenjski projekt, zato moramo pri ustvarjanju svojega doma razmišljati tudi leta naprej – kakšno bo življenje v hiši v starejših letih, ko morda več ne bomo zmogli stopnic, ko se otroci odselijo …

Strankam z veseljem pomagamo na tej poti in jih usmerjamo, ob tem upoštevamo vse njihove želje in hkrati poiščemo tudi stroškovno najbolj optimalno rešitev za njihov novi dom.