Lokalno

Kako bodo po napovedanih spremembah po Pekrah in Limbušu vozili avtobusi?

Uredništvo , 12.02.24 ob 03:30

Dolgo obljubljena prenova mestnega potniškega prometa v Mariboru je končno na vidiku, kakšne spremembe čakajo Pekre in Limbuš?

Kako bodo po napovedanih spremembah po Pekrah in Limbušu vozili avtobusi?
Vir fotografije: Marprom

Dolgo obljubljena prenova mestnega potniškega prometa v Mariboru je končno na vidiku – po javni razgrnitvi, ki se je začela pred nekaj tedni, ter nadaljnjih korakih, bi lahko nove, posodobljene avtobusne linije v Mariboru začeli koristiti že v času poletja.

Gradivo, kjer bodo predstavljeni predlogi sprememb javnega potniškega prometa, bo javno razgrnjeno od 12. januarja 2024 do vključno 12. februarja 2024:
- na spletni strani Mestne občine Maribor,
- dostopno tukaj,
- v prostorih MOM, Urad za komunalo, promet in prostor (soba 015) v času uradnih ur,
- na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v času uradnih ur.


Po pregledu pripomb meščanov, ki jih lahko oddate na zgoraj navedene načine bodo izvedene še dodatne spremembe, po uspešnih javnih branjih pa bo prenovljena zasnova avtobusnega prometa predana Marpromu, ki bo spremembe poskušal implementirati predvidoma v času letnih počitnic.

Ali spremembe čakajo tudi vse, ki se z avtobusi peljejo do Peker in Limbuša?

Poglejmo si kako bodo po napovedani avtobusni revoluciji avtobusi vozili po območju Peker in Limbuša.

[[image_1_article_62867]]

Linija 4 postane povezovalna linija P4 Studenci

Linija 4 bi ostala na svoji obstoječi trasi. Vendar bo prišlo do spremembe, saj bi se njeno končno postajališče premaknilo do gasilskega doma v Pekrah. Ker bo glavna linija za Studence G4 (spremenjena linija 19) vozila zelo pogosto, bo linija 4 preimenovana v povezovalno linijo P4. Ta linija bo učinkovito povezovala Pekre in Studence z avtobusno postajo, preko Valvazorjeve ulice.

Nadalje, povezavo med Pekrami in Ulico Pohorskega odreda bo nadomestila nova linija P14. Poleg tega bodo občasni odhodi do Damiševega naselja (Lesarska šola) omogočeni tudi med in po obnovi Koroške železniške proge. 

Liniji 4 in 21 postaneta povezovalna linija P14 Limbuš -Ledina/Malečnik

Nova linija bi povezovala Limbuš, Pekre in Tabor s Teznem in Pobrežjem. Linija bi ustavljala na obstoječih postajališčih in v prvi fazi obračala pri TC E'Leclerc. Po izgradnji podvoza Ledina pa še povezovala Tezno, Pobrežje in Malečnik.

Linija 18 postane povezovalna linija P18 Pekre

Na tej liniji niso predvidene večje spremembe. Končna postaja ostaja na Turnerjevi ulici. Doda se postajališče na Vrbanski cesti.

Ključne novosti avtobusne revolucije

Korenita prenova mariborskega potniškega prometa sicer prinaša res številne novosti, med glavnimi pa so: korekcije prav vseh mariborskih avtobusnih linij, prilagoditev voznih redov, večja frekventnost odhodov glavnih avtobusnih linij, nove linije, ki bodo povezale doslej »nepovezane« dele mesta ter boljša dostopnost prebivalcev Maribora do avtobusnih postajališč.

Glede na število potovanj med krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi, pa prihaja verjetno največja sprememba in sicer kategorizacija avtobusnih linij v glavne, povezovalne in integrirane šolske linije. 

Glavne linije povezujejo najgosteje naseljene dele Mestne občine Maribor s cilji potovanj, vodene so direktno, ne delajo meandrov in v koničnem času vozijo na 10 do 20 minut. 

Povezovalne linije povezujejo preostale dele mestne občine Maribor, zagotavljajo dostopnost tudiv redkeje naseljenih predelih in v koničnem času vozijo na 25 minut ali slabše. S prestopanjem na glavne linije je omogočeno hitro potovanje po mestu.