Upravne enote v trenutnih razmerah zaradi epidemije koronavirusa delujejo okrnjeno. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni je izvajanje nalog omejeno na najbolj nujne zadeve, obisk upravne enote pa do preklica poteka po posebnem protokolu. Nekateri krajevni uradi, denimo Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi in Šentilj, do nadaljnjega ne poslujejo, drugi pa so spremenili način poslovanja. Kot so za Maribor24.si pojasnili na Ministrstvu za javno upravo, se mora stranka za obisk predhodno naročiti bodisi po telefonu (številke posameznih upravnih enot so navedene na njihovih spletnih straneh), bodisi preko elektronske ali navadne pošte.

»Stranke se sprejema samo za najnujnejše primere, vloge strank, razen v nujnih primerih, upravne enote do preklica sprejemajo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti. Sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja,« so pojasnili. Sicer pa lahko stranke določene vloge oddajajo tudi preko portala eUprava, z digitalnim potrdilom, pa tudi brez digitalnega potrdila. Podrobneje o tem postopku na tej povezavi.

Upravne enote uporabnike naprošajo, da v času epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) vloge vložijo le v nujnih primerih, saj organi zaradi preprečevanja širjenja nalezljive virusne okužbe poslujejo v omejenem obsegu.

Delo od doma je skorajda neizvedljivo

»Trenutno izvajamo predvsem nujne naloge, vezane na notranje zadeve, osebne dokumente, vozniška dovoljenja, izpiske za novorojenčke. Državljani zadeve urejajo predvsem po klasični pošti, manj po e-pošti. Pred stavbo imamo varnostnika, nujno je razkuževanje in seveda maska,« je za Maribor24.si povedal Jožef Kraner, načelnik Upravne enote Lenart, kjer večina od skupno 22 zaposlenih dela na sedežu upravne enote, od doma pa nihče. »Poskušali smo urediti, da bi lahko uslužbenci delo opravljali od doma, a se je zataknilo pri računalnikih, obenem pa se spisov ne sme odnašati iz stavbe. Nekaj uslužbencev koristi stari dopust, zatem bodo še novega, ena oseba pa je na čakanju,« dodaja Kraner.

Zaradi izvajanja nujnih upravnih storitev, ki jih za potrebe nadaljevanja gospodarskega cikla potrebujejo gospodarski subjekti in druge pravne osebe, se število javnih uslužbencev, ki delo opravljajo, povečuje iz dneva v dan, kar posledično pomeni, da je število tistih, ki čakajo na delo vsak dan manjše.

Delo opravlja med 50 in 60 odstotki zaposlenih

Število zaposlenih glede na vrsto opravljanja dela oziroma razlog odsotnosti se dnevno spreminja tudi na Upravni enoti Maribor. Kot so pojasnili, je bilo v mesecu marcu povprečno od 144 zaposlenih, na delu prisotnih približno 18 odstotkov uslužbencev, doma je delo opravljalo približno 15 odstotkov uslužbencev, na čakanju jih je bilo 42 odstotkov. Ostali delež predstavljajo uslužbenci, ki so v bolniškem staležu oziroma koristijo letni dopust.

»Na podlagi informacij, ki jih prejemamo iz terena v danem trenutku ocenjujemo, da je število oziroma delež tistih, ki delo opravljajo bodisi na sedežih upravnih enot bodisi doma med 50 in 60 odstotki. V skupini uslužbencev, ki ne delajo oziroma ne opravljajo del in nalog pa so: uslužbenci ,ki »čakajo na delo«, uslužbenci, ki so doma iz razloga varstva otrok, uslužbenci, ki so doma iz zdravstvenih razlogov (bolniška odsotnost) in uslužbenci, ki so v samokaranteni,« so še pojasnili na ministrstvu.

Sprva težave pri nabavi zaščitnih sredstev

Vsi uslužbenci upravnih enot bodo prejeli plačilo kot je predvideno v skladu z zakonodajo. “Javni uslužbenci, ki delajo od doma, bodo prejeli polno plačilo za svoje delo; javni uslužbenci, ki so na čakanju na delo pa bodo prejeli 80 odstotkov,« so pojasnili na UE Maribor, kjer so sicer uspeli zagotoviti dovolj zaščitnih sredstev, a se kljub vsemu srečujejo s težavami pri nabavi. Več težav glede zaščitnih sredstev so sprva imeli na Upravni enoti Lenart, kjer so se deloma kar sami lotili šivanja pralnih mask.

Porast izdaje vlog za gradbena dovoljenja

V petek je Ministrstvo za javno upravo vsem upravnim enotam poslalo dopis, s katerim so med nujne postopke dodali izdajanje aktov, torej tudi gradbenih dovoljenj, ki so nujni za izvajanje javnoinfrastrukturnih projektov, večjih investicijskih projektov in tudi stanovanjskih projektov.

Začasni podatki kažejo, da je bilo vlog za izdajo gradbenega dovoljenja v prvih treh mesecih letošnjega leta 3000 več kot v enakem obdobju lani.

V treh dnevih 3000 vlog za prijavo začasnega bivališča

Med nujne postopke so dodali tudi postopke za izdajo dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, kot so obrtna dovoljenja, dovoljenja za pridelavo ali predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev. Prav tako so med te postopke uvrstili odločanje o pravicah, od katerih je odvisen gmotni položaj osebe, kot sta veteranski dodatek in pravica do invalidskega pripomočka.

Na portalu eUprava so v začetku prejšnjega tedna omogočili še oddajo vlog za prijavo začasnega prebivališča brez uporabe digitalnega potrdila. Kot je za STA povedal minister Boštjan Koritnik, so januarja prejeli povprečno 20 tovrstnih vlog na dan, februarja 14 na dan, marca pa 30, v zadnjih treh dneh pa so prejeli približno 3000 vlog na dan.