Vrata je odprl 33. mednarodni sejem graditeljstva Megra, ki si ga lahko na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni ogledate do petka, 19. aprila. Sejem, ki predstavlja najnovejše možnosti za sodobne, zelene novogradnje, za obnovo stavb in urejanje okolice, je ob odsotnosti Matjaža Hana, ministra za gospodarstvo, turizem in šport, svečano odprl dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj RS.

Jevšek: Znatna kohezijska sredstva so namenjena za spodbujanje inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti

V nagovoru je med drugim dejal, da živimo v svetu hitrih sprememb in potreb po temeljiti preobrazbi gospodarstva, kar je ključnega pomena za ustvarjanje bolj trajnostnega, odpornega in pravičnega sveta, ki bo omogočil dobrobit zdajšnjih in prihodnjih generacij. Poudaril je, da so zelo pomemben vir za investicije evropska kohezijska sredstva. " Smo med prvimi državami EU, ki so izkoristile vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva obdobja 2014 - 2020. Hkrati smo v lanskem letu začeli izvajati programsko obdobje 2021-2027. Do sedaj je naše Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj izdalo za dobre pol milijarde evrov odločitev o podpori. Prvi projekti so že v teku, bo pa treba koriščenje sredstev tega obdobja še pospešiti, kajti to programsko obdobje bo dve leti krajše, kot je bilo prejšnje. Znatna kohezijska sredstva so namenjena za spodbujanje inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti." 

[[image_5_article_65320]]

V programskem obdobju 2021-2027 so viri predvsem v okviru cilja Pametna Evropa. "Ta je namenjen razvoju, izboljšanju raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti, uvajanju naprednih tehnologij, digitalizaciji in krepitvi rasti in konkurenčnosti mikro, majhnih in srednje velikih podjetij, za kar je na voljo dobrih 720 milijonov evrov. Priložnosti so zagotovo še kje drugje, denimo v okviru cilja 2, ki je namenjen zelenemu prehodu. Za to je na voljo približno 800 milijonov evrov."

S sredstvi EU je bilo v Sloveniji izvedenih več kot 15.000 projektov, ki so prispevali k dvigu življenjskega standarda in vsestranskemu razvoju Slovenije, je še dejal Jevšek. 

Ficko: Potrebujemo direktorat za gradbeništvo 

Goste so uvodoma nagovorili še predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec, ki je med drugim povedal, da gradbeništvo ni samo motor gospodarstva ampak je tudi krmilo prihodnosti, Urška Mauko Tuš, županja občine Gornja Radgona, in mag. Gregor Ficko, direktor Zbornice za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala ter predsednik programskega sveta sejma Megra.

[[image_1_article_65320]]

[[image_2_article_65320]]

Ficko je predstavil razvoj gradbeništva in industrije gradbenega materiala v zadnjih 25 letih. Spregovoril je tudi o pričakovanjih za prihodnje in o potrebnosti zagona in izgradnje številnih infrastrukturnih projektov, ki se načrtujejo že nekaj desetletij, pa še vedno niso zgrajeni in dokončani. Med njimi je omenil: verigo elektrarn na srednji Savi, železniško progo Divača-Koper, izgradnjo drugega tira, modernizacijo slovenskega železniškega in cestnega omrežja 3. in 4. razvojno os, dokončanje spodnjesavske verige hidroelektrarn, dodatni avtocestni program,...

Povprečna rast cen gradbenih materialov, izdelkov in polizdelkov, energentov ter stroškov dela v gradbeništvu v časovnem obdobju 2020-2023 je znašala 72 odstotkov.

Poudaril je potrebo po ustanovitvi direktorata za gradbeništvo, ki bi deloval znotraj ministrstva za gospodarstvo, ki je pristojno za gradbeništvo, ter ustvarjanje pogojev s strani države za ustanovitev paritetnega sklada, ki bi bistveno izboljšal socialni dialog, status zaposlenih in navsezadnje ekonomski status panoge. 

[[image_3_article_65320]]

Zbrane je nagovorila tudi Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Za kulturni program je poskrbel Leopold I., ki je avtor promocijskih skladb za letošnje sejemske prireditve Pomurskega sejma.

[[image_4_article_65320]]

Znaki kakovosti v graditeljstvu 2024

Ob odprtju sejma je Neva Jejčič, vodja certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu, predstavila to pomembno vrednotenje, ki ima več kot 25 let tradicije. V nadaljevanju so visoki gostje podelili letošnje znake kakovosti v graditeljstvu. Znak kakovosti v graditeljstvu je za sodobno vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva prejelo podjetje AJM, renomirani  proizvajalec stavbnega pohištva iz lesa, umetnih mas in aluminija, ki ga tudi vgrajujejo.

[[image_6_article_65320]]

Znak kakovost v graditeljstvu za razvojne dosežke zelenih tehnologij je prejelo podjetje Kronoterm za toplotno črpalko etera. Etera je geotermalna, modularna, visoko učinkovita in do okolja prijazna nova generacija toplotne črpalke, ki je produkt lastnega razvoja podjetja.

Znak kakovosti v graditeljstvu za okolje je prejelo, za razvoj pametne rešitve »Smart Grid Connect«, podjetje Ngen. Smart Grid Connect pametna rešitev omogoča digitalizacijo energetike na območju EU in ne le Slovenije. Razvojni dosežek predstavljajo pametna povezava omrežja Smart Grid Connect in pametnega števca Smart Box, ki prepozna preobremenitve omrežja in minimalizira možnost izpadov ter virtualne skupnosti odjemalcev.

Pestro dogajanje vse do petka 

Na sejmu se predstavlja 175 razstavljavcev iz 11 držav, v spremljevalnem dogajanju  bo več kot 15 strokovnih dogodkov. Velik poudarek bo na predstavitvi gradbenih poklicev, saj tudi v gradbeništvu primanjkuje kadrov. Temu bo posvečen zadnji dan sejma, ko se bodo učenci, dijaki in študenti, pričakujejo jih več kot tisoč, seznanjali z gradbenimi poklici, kariernimi priložnostmi, ponudniki zaposlitev in novimi znanji.

Na Megri bo prikazana gradnja trenutno največjega infrastrukturnega projekta v Sloveniji – drugi tir, osvetlili bodo uporabo BIM tehnologije v gradbeništvu, digitalno fabrikacijo – integracijo 3D tiskanja in robotske tehnologije v visokošolsko izobraževanje za prihodnost gradbeništva, zeleni prehod v gradbeništvu, ki potrebuje številne mlade raziskovalce … Mladim bo na voljo nagradni kviz Lepo je biti gradbenik, zanje bodo pripravili praktični prikaz 3D tiskanja in uporabe robotov v gradbeništvu, demonstracijo asfalterskih del in asfalterske strojne mehanizacije ter tekmovanje krovcev in kleparjev Slovenije. 

Med strokovnimi dogodki bosta dva povezana z ekološkimi spremembami in graditeljstvom po posledicah lanskih poplav. Tako so na današnji otvoritveni dan pripravili posvet na temo prilagajanja gradnje in obnove stavb na podnebne spremembe. V okviru sejma bosta potekali tudi dve zaključni konferenci evropskih mednarodnih projektov s področja digitalizacije v gradbeništvu in uvajanja novih orodij ter izobraževalnih platform na področju gradbeništva.