Lokalno

Je dezinfekcija pitne vode s klorom najprimernejši način?

Uredništvo , 15.01.24 ob 03:30

Z dezinfekcijo pitne vode se preprečuje širjenje nalezljivih bolezni, zaradi česar je dezinfekcija večinoma nujen postopek.

Je dezinfekcija pitne vode s klorom najprimernejši način?

Dezinfekcija pitne vode je postopek s katerim se uničuje bolezenske mikroorganizme. Z dezinfekcijo pitne vode se preprečuje širjenje nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki se prenašajo s pitno vodo. Zaradi tega je dezinfekcija večinoma nujen postopek v pripravi pitne vode.

Med najpogostejše postopke dezinfekcije pitne vode spada kloriranje, s čimer se uniči bakterije in nekatere viruse. Čeprav je dezinfekcija vode nujen postopek se pojavljajo vprašanja ali je prav kloriranje najprimernejši postopek. 

Ko se klor v vodi pomeša z organskimi spojinami, lahko  namreč nastanejo stranski produkti, imenovani trihalometani, ki v telesu proizvajajo proste radikale in lahko povzročijo poškodbe celic. Koncentracije teh spojin so sicer običajno urejene in ostajajo pod mejnimi vrednostmi, ki so določene za varnost pitne vode.

''Primorani smo kupovati ustekleničeno vodo''

Občanka je na portalu Izboljšajmo Maribor pa je izrazila mnenje, da je to najbolj »zastarel in zdravju škodljiv način« in dodala, da zaradi preobčutljivosti na klor, takšna voda iz vodovodnega omrežja za kar nekaj meščanov ni pitna. 

 Nazadnje so z Mariborskega vodovoda sporočili,  da bodo začeli na območju Mestne občine Maribor izvajali dezinfekcijo pitne vode, zaradi okvare dezinfekcijske naprave v Dogošah, kjer se pitna voda redno dezinficira za dobavo v druge občine, 20. septembra. Dezinfekcija je potekala do 19. decembra.

»Primorani smo kupovati ustekleničeno vodo, kar postaja izjemno moteče. Na območju, ki se želi razvijati zeleno, se hvaliti s čisto naravo ter pitno vodo je to nesprejemljiva smer nazadovanja. Kakovost vode je bistvena za kakovost bivanja,« je kritična. 

Zanima jo, ali bo občina pri tem ukrepala in vzpostavila nov sistem dezinfekcije pitne vode.

Mariborski vodovod pojasnjuje …

V podjetju Mariborski vodovod pojasnjujejo, da za dezinfekcijo pitne vode uporabljajo načine, ki so definirani na seznamu za pripravo pitne vode, objavljenem v Uredbi o pitni vodi.

Varnostna dokumentacija in same karakteristike dezinfekcijskih sredstev so definirani s strani proizvajalca, vrednosti dezinfekcije pa na vodovodnem sistemu redno preverjajo tako delavci podjetja Mariborski vodovod kot tudi pooblaščen organ nadzora kakovosti pitne vode – Nacionalni laboratorij za okolje, zdravje in hrano. 

Pri tem pa še dodajo, da je način dezinfekcije, ki jo izvaja Mariborski vodovod, preizkušen in učinkovit in je v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami in predpisi, dezinfekcijske naprave pa so »sodobne, visoko tehnološke in redno vzdrževane ter pod strogim nadzorom«.

Kljub temu pa Mariborski vodovod opozarja, da lahko porabniki med dezinfekcijo v vodi zaznajo vonj po kloru, a je kljub temu voda pitna ter zdravstveno povsem ustrezna tako za pitje, pripravo hrane kot osebno higieno.