Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje (IIMO) je eden od dveh inštitutov, ki delujeta na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje (IIMO) je raziskovalno in razvojno izjemno interdisciplinarno naravnan saj delujejo na področjih naprednih polimernih materialov in kompozitov ter oblikovanja in razvoja pametnih materialov in oblačil. Raziskave so usmerjene v razvoj novih pakirnih materialov, medicinskih pripomočkov kot so katetri, podporne mrežice, žilni vsadki in pametnih in specialnih oblačil za starejše in invalide, recikliranja tekstila in plastičnih materialov.

Trenutno se v okviru različnih projektov ukvarjajo z razvojem:

 • funkcionalnih obližev iz nanovlaken za učinkovitejše celjenje ran,
 • postopkov funkcionalizacije materialov za umetne žile za kontrolirano adhezijo proteinov in izboljšanje endotelizacije
 • pametne embalaže iz obnovljivih virov, ki signalizira nezaželene spremembe vsebine in opozarja potrošnika,
 • obnovljivih nanostrukturiranih membran za etanolne gorivne celice,
 • nanoteksturiranih prej, tkanin in folij za tekstilne izdelke s toplotno in ognjevarno zaščito
 • krožnih rešitev za odpadni tekstil – od tekstilnih odpadkov do novih surovin,
 • pametnih oblačil za osebe z demenco
 • oblačil za toplotno zaščito spodnjih okončin uporabnikov invalidskega vozička, itd.

Predstojnica Inštituta za inženirske materiale in oblikovanje (IIMO) prof. dr. Simona Strnad  nam je povedala, da pri svojem delu aktivno sodelujejo s podjetji, zavodi in organizacijami tako na področju raziskav in razvoja, kakor tudi s ponudbo storitev testiranja in analiz, svetovanja in strokovne podpore. Z inovativnimi raziskovalnimi pristopi so ustvarili interdisciplinarno mrežo partnerjev, saj so na vseh področjih delovanja močno vpeti v sodelovanje z okoljem.

Sodelujejo s podjetji, bolnišnicami, osnovnimi šolami in gimnazijami, ter zbornicami, zvezami in društvi, med katerimi so Plastika Skaza d.o.o. , Tuba Lajovic d.o.o. , Amba d.o.o. , Roto d.o.o. , Tik d.o.o.,  Kobarid, Žito, Perutnina Ptuj d.o.o., Mlekarne Celeia d.o.o.,  Košaki TMI d.o.o., Gorenje Surovina, A&E Europe sukanci d.o.o., Textina d.o.o. Ajdovščina, Prevent&Deloza, Predilnica Litija, Inplet Sevnica, Aquafil Ljubljana, Zveza paraplegikov Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica, Pošta Slovenije, različna ministrstva, itd.

Aktivnih 60 raziskovalk in raziskovalcev

V okviru IIMO je aktivnih 60 raziskovalk in raziskovalcev, organiziranih v sedem laboratorijev in tri centre:

 • Laboratorij za obdelavo in preskušanje polimernih materialov
 • Laboratorij za obdelavo in preskušanje polimernih materialov
 • Laboratorij za barvanje, barvno metriko in ekologijo plemenitenja
 • Laboratorij za tiskanje tekstilij in nego oblačil
 • Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo
 • Laboratorij za tekstilne tehnologije in računalništvo v tekstilstvu
 • Laboratorij za projektiranje in konstrukcijo tekstilij
 • Laboratorij za oblačilno inženirstvo ter fiziologijo in konstrukcijo oblačil
 • Center za nego tekstilij in oblačil
 • Center za barvanje in barve

Gre za eno od najuspešnejših skupin raziskovalcev na Univerzi v Mariboru glede pridobivanja in uspešne izvedbe številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov.

Pohvalijo se lahko, da so ena od najuspešnejših skupin raziskovalcev na Univerzi v Mariboru glede pridobivanja in uspešne izvedbe številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, saj v okviru programov Horizon2020, EraNet, Erasmus+, Eureka trenutno izvajajo tri projekte Horizon2020, tri projekte Erasmus+, projekt Cost, projekt M-Era Net, hkrati pa sodelujejo v sedmih Ceepus mrežah ter v dveh raziskovalnih programih in desetih nacionalnih raziskovalnih projektih, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost Slovenije.

“Od navedenih smo lahko posebej ponosni na projekte v okviru programa Horizon2020, kjer se naši raziskovalci aktivno vključujejo v reševanje svetovne problematike (pre)velikih količin najbolj problematičnih vrst odpadkov, predvsem plastike in tekstila. V projektu Resyntex smo skupaj z 19 partnerji iz 9 držav EU razvijali koncept pridobivanja dragocenih sekundarnih surovin iz odpadnega tekstila. Projekt je obsegal strateško zasnovo celotne verige zbiranja ter sortiranja odpadnega tekstila z namenom predelave v nove tržne surovine predvsem za kemično in tekstilno industrijo” nam pojasni predstojnica Inštituta za inženirske materiale in oblikovanje (IIMO) prof. dr. Simona Strnad

Po kreativni poti do praktičnega znanja

Znanstvenoraziskovalne dosežke tudi uspešno prenašajo v študijski proces, v katerem izobražujemo študente na vseh treh stopnjah študija:

Študentje vseh stopenj se lahko izpopolnjujejo s sodelovanjem tako v raziskovalnih, kakor tudi v študentskih projektih v okviru programov Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP) in Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). Programa sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Programa omogočata povezovanje visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in tako dajeta možnost študentom za pridobitev praktičnih izkušenj, dodatnih znanj in veščin, ki so vse bolj pomembne za vstop na trg dela in pri ustvarjanju karierne poti. V okviru sofinanciranih projektov študenti preučujejo kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja.