Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v nadzoru 110 mesnih obratov lani izdala odločbe skoraj polovici. Štirim kršiteljem so bili, kot zapišejo na portalu 24ur.com, inšpektorji primorani začasno zapreti mesnico. Vsi štirje zdaj že obratujejo, saj so nepravilnosti v roku odpravili.

V Kungoti hujša kršitev

Kot še zapišejo so 62 kršiteljem spisali odločbe. Zapisali so bili med drugim: nevzorčenje mesa in prostorov, neustrezno označevanje mesa in nezagotavljanje sledljivosti mesa. Inšpektorji so v omenjenih primerih presodili, da kršitve niso bile prehude, da bi mesnice zaprli. »Ponekod, kjer mesarji niso mogli dokazati, od kod izvirajo določeni kosi mesa, so jim naložili, da ga morajo uničiti,« še zapišejo na 24ur.com.

Med drugim je bila odločba izdana v Zgornji Kungoti, gre za Kungoške mesnine. Do očiščenja prostorov in opreme so prepovedali prodajo in proizvodnjo mesnih izdelkov in mesnih pripravkov, ter uporabo pripadajočih prostorov mesnice za izdelovanje mesnih izdelkov in mesnih pripravkov, vključno s stroji in opremo. V odločbi so zapisali: »Ob pregledu se ugotavlja, da je obrat v zelo slabem higiensko tehničnem stanju.« Več lahko preberete TUKAJ.