Vreme v začetku letošnjega poletja ni bilo nič kaj prijetno, a že prihodnji teden lahko pričakujemo malce višje temperature. Čedalje več Slovencev pa se za ohladitev v poletnih mesecih odloča za postavitev tako imenovanih hišnih bazenov. Pri Mariborskem vodovodu iz skupine JHMB smo preverila na kakšne načine lahko svoje bazene napolnite.

Svoje bazene lahko napolnite na tri načine

Mariborski vodovod pojasnjuje, da si lahko vodo za polnjenje bazenov uporabniki na sistemu, ki ga ima v upravljanju Mariborski vodovod, zagotovijo na tri načine:

Polnjenje bazena iz lastnega priključka

V tem primeru je kot strošek obračunana vodarina po ceniku občine, kjer se bazen polni, prav tako pa se obračuna komunalna storitev za odvajanje vode (storitev zaračuna izvajalec javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini). Pri tem prosijo uporabnike, da po končanem polnjenju bazena sporočijo stanje vodomera v oddelek obračuna vode na Mariborskem vodovodu na telefonsko številko 02 320 77 00, tipka 1.

Polnjenje bazena iz hidranta

Takšno polnjenje stranka naroči na Mariborskem vodovodu, opravi pa ga delavec podjetja. Strošek, ki se obračuna v tem primeru, vključuje vodarino po ceniku občine, kjer se izvaja odjem vode, komunalno storitev za odvajanje vode (storitev zaračuna izvajalec javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini) in strošek storitve Mariborskega vodovoda, ki je odvisen od lokacije polnjenja. Delavec Mariborskega vodovoda pred polnjenjem obvesti vodjo izmene v sektorju črpanja vode Mariborskega vodovoda, ki mora biti seznanjen z odjemom na sistemu. Nastavna cev za namen polnjenja bazena preko hidranta se individualnim strankam ne izdaja.

Polnjenje preko gasilskih društev

Storitev se naroči pri lokalnem gasilskem društvu. Odjemna mesta, kjer gasilci točijo vodo v cisterne za prevoz vode, so vnaprej določena, kar morajo dosledno upoštevati. Pred točenjem mora gasilec, ki bo vršil odjem, to sporočiti vodji izmene v sektorju črpanja vode Mariborskega vodovoda. Strošek v tem primeru zajema količino vode po ceniku občine, kjer se izvaja odjem s strani gasilcev, komunalno storitev za odvajanje vode (storitev zaračuna izvajalec javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini) ter strošek, ki ga obračuna gasilsko društvo.

V vseh primerih se plačuje tudi okoljska dajatev

Pri vseh treh možnostih polnjenja bazenov se obračunava okoljska dajatev. Zakaj je to potrebno, odgovarjajo na Mariborskem vodovodu: »Voda iz bazena je opredeljena kot komunalna voda, s katero je treba ravnati v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda pa se v ta namen plačuje tudi okoljska dajatev«.

Mariborski vodovod ob tem še opozori, da kadar je v veljavi omejitev porabe pitne vode (npr. zaradi suše), se polnjenja bazenov ne sme izvajati nikjer na sistemu.