III. gimnazija Maribor je šola s 156- letno tradicijo in ima ugled tako v mariborskem kot tudi v slovenskem prostoru. Pod svojo streho združuje tri programe: program gimnazija, program gimnazija – športni oddelek  in program predšolska vzgoja. Gimnazijski program se zaključi s splošno maturo in odpira vrata v univerzitetni študij na vseh slovenskih fakultetah in univerzah, pa tudi v evropskem prostoru.

Šola, ki ponuja več

Noben drug srednješolski izobraževalni program ne ponuja možnosti učenja toliko različnih jezikov, družboslovnih in naravoslovnih vsebin, materinščine in matematike na poglobljeni ravni. Gimnazijec je opremljen z najrazličnejšim znanjem in veščinami, hkrati pa je človek, ki ceni in spoštuje sočloveka in naravo. Učitelji izvajajo pouk skladno z najsodobnejšimi dognanji svoje in pedagoške stroke, pri pouku se uporablja sodobna učna tehnologija, seveda pa ne pozabljajo, da so živa  beseda, knjiga, zvezek in pisalo tudi v današnjem času nepogrešljivi.

Pomoč in podpora športnikom

Na III. gimnaziji Maribor se še posebej zavedajo, da perspektivni športniki v obdobju mladostnišva potrebujejo posebno pozornost. Športniki v tem obdobju veliko časa in energije vlagajo v treninge in tekmovanja. Pomembno je, da so v izobraževalnem sistemu deležni prilagoditev, ki jim omogočajo, da ostajajo na svoji želeni športni poti, hkrati pa so uspešni v izobraževalnemu sistemu, ki jim v gimnaziji nalaga vedno večjo obvezo in odgovornost. Na III. gimnaziji Maribor se vsa leta trudijo mladim športnikom pomagati na njihovi športno-izobraževalni poti, namreč zavedajo se, da so trud, odrekanja in prilagajanja za doseganje dobrih rezultatov, tako športnih kot učnih, v tem obdobju zelo veliki.

Športni oddelek je namenjen dijakom – perspektivnim športnikom, ki intenzivno trenirajo in si želijo zaključiti izobraževanje z uspešno opravljeno splošno maturo.

Prednosti športnega oddelka so : povečano število ur športne vzgoje, ki se programsko dopolnjuje s treningi; športni koordinator, ki skrbi za strokovno sodelovanje šole s klubi; pedagoški koordinator, ki dijaku pomaga pri usklajevanju šolskih obveznosti  ter načrtovanju pridobivanja ocen; profesorski zbor, ki ima posluh za športnike in jim omogoča dodatno strokovno razlago po odsotnostih zaradi treningov in tekmovanj.

Postani vzgojitelj/vzgojiteljica

V programu predšolska vzgoja sledijo tradiciji, ki je v naši državi res izjemna, saj so v preteklem šolskem letu zabeležili 70-letnico delovanja.  Po uspešno opravljeni poklicni maturi si pridobi dijak/dijakinja strokovni naziv vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok. Vsa štiri leta poteka praktično izobraževanje v vrtcih, učitelji se povezujejo z vrtci in omogočajo dijakom/dijakinjam čim višjo povezanost teoretičnih znanj z uporabo v praksi. Seveda pa lahko po končanem srednješolskem izobraževanju nadaljujete s študijem na višjih in visokošolskih programih in poglabljate svoja znanja.

Spoštovani devetošolci in devetošolke, veselimo se štiriletnega druženja, v katerem bomo skupaj z vami in vašimi starši ustvarili odgovorno, delovno in spoštljivo okolje, da boste uspešni srednješolci in srednješolke. Skupaj bomo sledili motu naše šole: »Ne za šolo, za življenje se učimo!«

Po besedah ravnateljice Marije Lešer “šola nudi tudi pestro izbiro obšolskih dejavnosti, ekskurzij in še marsičesa, kjer lahko dijaki/dijakinje najdejo način, kako kvalitetno preživeti prosti čas in razvijati in utrjevati iskrene in tople medčloveške odnose. Naši dijaki so vključeni v Erasmus+ projekte, tako na ravni mobilnosti (opravljanje prakse v drugih državah) kakor tudi mednarodnega povezovanja v skupnih projektih”.