Kolone vozil, ki se v jutranji konici vijejo še preko Koroškega mosta, še posebej v študijskem letu, niso redek pojav. »Vsako leto od oktobra dalje se pričnejo jutranje gužve na Koroškem mostu. Razlog so pešci, večinoma študenti, ki od 7.30 dalje hodijo iz študentskih domov v mesto in obratno iz mesta proti Pedagoški fakulteti ter prečkajo prehod za pešce na rondoju na Gosposvetski cesti. Ker imajo pešci prednost na prehodu za pešce ves čas, je velik del časa vsaj eden pešec na prehodu in posledično promet stoji. Najbolj problematičen je južni prehod,« je denimo pred kratkim opozoril meščan na portalu Izboljšajmo Maribor

Kot možni ureditvi je predlagal zaprtje južnega prehoda za pešce ali pa postavitev semaforja. Tak predlog je na seji mestnega sveta podala tudi Lidija Divjak Mirnik. »Ker se je promet po zaprtju Lenta preusmeril na Koroški most tam vsako jutro prihaja do velikih zastojev v prometu tudi zaradi pešcev. Vsled tega predlagam, da na tem območju postavitev semafor za pešce, ki bo vsaj malo omilil res neznosno situacijo,« je dejala.

Semaforizacija ne bi izboljšala razmer, idealna rešitev podhod

Semaforizacija krožišča pa po mnenju pristojnih na Mestni občini Maribor ne bi izboljšala razmer, saj zastoji nastajajo tako zaradi velikega števila pešcev na južnem kraku krožišča pri prečkanju štiripasovnice, kakor tudi zaradi bližnjega semaforiziranega križišča Gosposvetska/Turnerjeva.

»Zagotovo je idealna rešitev podhod za pešce, ki bi te težave odpravil, še vedno bi pa zastoji nastajali zaradi semaforjev na Gosposvetski,« menijo pristojni.

Nadaljujejo, da je rešitev, ki bo takoj omilila težave sprememba krmilnih programov v omenjenem semaforskem križišču, kjer je potrebno zaradi spremenjenih prometnih tokov spremeniti časovne diagrame krmiljenja krakov križišča, pri čemer je potrebno smerem iz katerih je v določenem časovnem obdobju dneva največ vozil, te ustrezno prilagoditi.

»Vzdrževalcu semaforizacije, podjetju Nigrad, smo tudi na podlagi ugotovitev iz izdelane študije prometnih tokov ob zapori Lenta zaradi gradbišča, naročili spremembo krmilnih programov. Predvideno je da bomo zadevo lahko implementirali v februarju 2024. Ta rešitev bo zagotovo pomenila izboljšanje prometnih razmer, zagotovo pa bomo še naprej s pristojnim ministrstvom nadaljevali pogovore o potrebni izgradnji podhoda za pešce na državni cesti,« še dodajo.