Nakopičene kupe divjih odpadkov po besedah bralca »pridni delavci pospravijo, vendar vsega ne morejo«. Kot je namreč razvidno s fotografij, je količina smeti precejšnja.

[[image_4_article_63729]]

Ob tem so bralci navedli še, da gre za območje, v katerem vsakodnevno v sprehodu uživajo posamezniki z živalmi in otroki, zato prebivalce območja skrbijo predvsem morebitne poškodbe.

Dodali so še, da se zdi zanimivo, da se smeti kopičijo prav v dneh, torej ob torkih, četrtih in sobotah, ko je zbirni center odprt in bi bilo tovrstne odpadke mogoče brez težav oddati v zbirni center.

[[image_2_article_63729]]

Bližnji zbirni center, foto: bralec

S podatki o divjem odlagališču odpadkov smo se že obrnili na pristojne institucije, kjer so odgovorili »Javnemu podjetju Snaga iz Skupine JHMB je zadeva poznana; pričakujejo sklep/odločbo pristojne inšpekcijske službe za odstranitev nedovoljeno odloženih odpadkov.«

»V zadevi odlaganja odpadkov na zemljišču v lasti RS, že bila obveščena pristojna Inšpekcija za okolje v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja,« pa povedo na Medobčinski inšpekciji: »Lahko pa dodamo, da Medobčinska inšpekcija vrši redne nadzore na celotnem območju Občine Hoče - Slivnica in v primerih nedovoljenih odlaganj odpadkov na zemljiščih, ki so v lasti občine, nemudoma ukrepa.«

Kaj storiti, če opazimo divje odlagališče?

Nad divjimi odlagališči odpadkov sicer bdi Medobčinska inšpekcija, ki z rednim nadzorom na območju celotne občine sprotno ugotavlja morebitna nedovoljena odlaganja odpadkov, preden bi ta postala divja odlagališča. »Veliko nam pa lahko pri preprečevanju nedovoljenega odlaganja odpadkov v naravi pomagajo prav občani, ki tovrstne lokacije zaznajo,« so tako poudarili v enem od preteklih primerov reševanja divjih odlagališč.

Na Medobčinsko inšpekcijo lahko prebivalci teh primerih podajo anonimno prijavo, na podlagi katere inšpektorji opravijo nadzor in uvedejo postopek za odstranitev nedovoljeno odloženih odpadkov.

Vloge in pritožbe je mogoče dajati direktno na sedež Medobčinske inšpekcije ali tudi na sedeže občin ustanoviteljic Medobčinske inšpekcije, pisno, po telefonu in po e-pošti.

Medobčinska inšpekcija