Neurejena Preradovičeva ulica v Mestni četrti Magdalena, razburja tamkajšnje prebivalce. Omenjena ulica je že dlje časa v slabem stanju. Gre za zelo prometno cesto ob kateri se giba predvsem veliko otrok, saj gre za šolsko pot. Obrnili smo se na Mestno občino Maribor, saj nas je zanimalo ali imajo plan v prihodnjih mesecih urediti to območje. Povedali so nam, da cesto vzdržujejo po planu kot vse ostale ceste. Večje investicije niso planirane v proračunu za naslednji dve leti. »Cesta ima na eni strani pločnik, ki omogoča varno pot v šolo. V proračunu ni predvidena gradnja pločnika na drugi strani, saj so prioriteta prometne ceste brez pločnika,« so še pojasnili.

»Preradovičeva ulica je potrebna celovite prenove. Vse od ceste, pločnika, kolesarske steze in drevoreda. V obe smeri,« je dejal predsednik sveta Mestne četrti Magdalena Jožef Grah. Predlagal je, da bi cesto uredili z drevoredom po vzoru Ceste zmage, ki je bila prenovljena v preteklem letu. Predlog smo posredovali tudi občini in jih povprašali kakšen je njihov komentar ob tem. Odgovora nismo prejeli.

Tako so uredili Cesto Zmage

Mateja iz Železniške kolonije nam je dejala, da je največji problem pomanjkanje razsvetljave, ki je v jesenskem in zimskem času še posebej potrebna: »Strah te je v temi, svetloba iz hiš ni dovolj močna, da bi se brez strahu sprehajal. Zaradi lukenj, pa tudi neoznačenih prehodov med samimi ulicami in glavno cesto, je zagotovo nevarno. Poleg tega se zelenje nekaterih hiš razrašča vse po pločniku, kaj me sicer tudi kot voznico kolesa moti predvsem, ko sedem na kolo.«. Na občino smo naslovili tudi vprašanje glede stanja in ureditve razsvetljave, a odgovora nismo prejeli.