Pod okriljem občinske uprave v Lenartu od  leta 2011 deluje režijski obrat, v katerem so  redno zaposleni štirje delavci: Danilo, Vlado, Lidija in Branko. Njihova naloga je vzdrževanje javnih površin. Tako opravljajo pomožna in enostavna dela pri urejanju in vzdrževanju občinskih cest in javnih površin, skrbijo za peščeve površine, čistijo, pometajo, praznijo in vzdržujejo ulične koše za smeti, vzdržujejo tlake, bankine, čistijo propuste, obcestne jarke, skrbijo za pravilno vegetacijo, za zelenice in brežine ob ulicah oziroma cestah, za parke, travnike v urbanem delu, izvajajo posipavanje, pluženje in ročno odmetavanje snega ter opravljajo še kakšna druga dela po naročilu vodstva Občine Lenart.

Od leta 2019 naprej ne morejo več računati na javne delavce

Kot nam je povedal Mirko Kojc, referent za KS, promet in civilno zaščito v lenarški občinski upravi in vodja režijskega obrata, od leta 2019 Občina na nivoju države nima več možnosti dela s tako imenovanimi javnimi delavci. “Do leta 2019 smo se lahko prijavljali na razpise in na ta način dobili štiri do šest delavcev prek javnih del. Od leta 2019 najprej pa te možnosti ni bilo več in ekipa režijskega obrata, ki smo ga ustanovili s posebnim odlokom, je ostala v sestavi redno zaposlenih delavcev.”

Kojc je še dodal, da so se v zadnjih letih na območju občine Lenart povečale javne površine za vzdrževanje, samo košnje je že za okoli 14 hektarjev. “Največji kompleks, ki ga vzdržujemo, je Športno-rekreacijski center Polena. Tam opravljamo vrsto del, od košnje, pometanja, do čiščenja in praznjenja košev. Na avtobusno postajo v Lenartu in Poleno se naši zaposleni v režijskem obratu odpravijo najprej, in to vsako jutro.”

Na avtobusno postajo v Lenartu in Poleno se naši zaposleni v režijskem obratu odpravijo najprej, in to vsako jutro.

In kakšno opremo premore lenarški režijski obrat? “Komunalni traktor, samohodne kosilnice s pobiralci, manjša komunalna stroja za košnjo, komunalno transportno vozilo za manjše prevoze, puhalnike za po košnji, motorne žage in ostalo manjše orodje. Pridobitev zadnjih dveh let je pometač, ki ga uporabljamo za pometanje peska po zimskem vzdrževanju cest, za čiščenje listja in robnikov. Občina je namreč pristopila k ukrepom za ukinitev uporabe herbicida z aktivno snovjo glifosat oziroma vseh fitofarmacevtskih sredstev na zemljiščih v lasti in upravljanju Občine Lenart. To pomeni, da plevela več ne škropimo z fitofarmacevtskimi sredstvi, ampak ga odstranjujemo mehansko,” je še pojasnil Mirko Kojc in dodal, da novih zaposlitev v režijskem obratu zaenkrat ne načrtujejo.

Ugotavljamo, da je prisoten velik problem zaposlovanja v programih javnih delih, ni namreč interesa ljudi.

Sicer pa so v režijskem obratu glede na obseg vzdrževanja javnih površin v letih 2020 in 2021 prepustili nekatera dela (del košnje in obrezovanja dreves) v izvajanje zunanjim izvajalcem. “Ugotavljamo, da je prisoten velik problem zaposlovanja v programih javnih delih, ni namreč interesa ljudi. Takšna kombinacija izvajanja del z delom svojih in delom zunanjih je trenutno za nas najbolj ugodna,” še pravi Mirko Kojc.

“Največ dela imamo, ko zapade sneg, v poletni vročini pa je najnapornejša košnja”

Danilo, Vlado, Lidija in Branko, zaposleni v lenarškem režijskem obratu, ki prvi vstajo in so v vseh letnih časih že zjutraj na terenu, so nam glede zahtevnosti njihovega dela povedali: “Najbolj zahtevno je bilo v preteklih letih pozimi, ko je bilo veliko snega. Najprej smo ga morali očistiti doma, potem pa smo bili dežurni na delovnem mestu praktično ves dan. To je dokaj naporno, prav tako pa poleti, v vročini, ko kosimo. Košnje je največ konec aprila in cel mesec maj. Letos smo se na županovo pobudo celo lotili izdelave lesenih snežakov, ki smo jih v decembru skupaj z jeleni postavili po Lenartu.”

Ekipi v omenjeni sestavi občasno pomaga še upokojenec, njihova dela pa so razdeljena. Danilo “pokriva” tehnični del, Vlado strojnega in mehanizacijo, Lidija in Branko pa običajno poprimeta za ročno orodje. Vsak izmed njih je za svoje delo sam odgovoren. Ob jutrih, ko ni urgentnih del, imajo skupno koordinacijo, na kateri si razdelijo delo.Njihov delovnik se na primer v zimskem času, ko zapade sneg, začne ob pol šestih zjutraj. Najprej se razdelijo v dve skupini; ena se na teren odpravi s stroji, druga z ročnimi orodji, soljo za posip in podobno. V službi so načeloma toliko časa kot njihovi kolegi v občinski upravi, če pa je potrebno, pa delavnik seveda podaljšajo. “Pozimi, ko zapade sneg, je potrebno šolsko pot in ostale javne površine v strogem centru Lenarta in krajevnih središčih, ki jih uporabljajo pešci, očistiti in posoliti.”

Ugotavljajo, da je odpadkov vedno več

Na vprašanje, ali se iz leta v leto število odpadkov na območju občine Lenart zmanjšuje, slišimo presenetljiv odgovor: “Nikakor ne, odpadkov je vedno več. Tako velikokrat naletimo na manjša divja odlagališča v naravi, najbolj problematično območje pa je avtobusna postaja v Lenartu, kjer opažamo, da se smeti v ulične koše odlagajo tudi iz tamkajšnjih lokalov. Težave z odpadki se pojavljajo tudi na Poleni, kjer so koši za smeti vedno prepolni, pa v Zamarkovi, Črnem Lesu in še kje. Vsak teden tako zberemo vsaj za en poln tovornjaček tovrstnih odpadkov. S pregledom odpadkov si prizadevamo, da bi izsledili nepridiprave.”

Zaposleni v režijskem obratu še povedo, da so jih prebivalci Lenarta in krajevnih središč v Voličini, Selcah in Zavrhu zelo dobro sprejeli in da jim velikokrat namenijo kakšno pohvalo. “Tu in tam se najde tudi kakšna graja, sicer pa vidijo, da se trudimo in da ne hodimo zgolj v službo.”