Potem ko so se na nas obrnili bralci, ki so v zadnjih dneh v okolici Maribora, v Slovenskih goricah, Halozah in še kje opazili roje, kot so dejali, mušic, smo preverili, za kakšen pojav gre. Dr. Tomi Trilar, vodja kustodiata za nevretenčarje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, nam je pojasnil, da gre za tako imenovane leteče mravlje.

Mravlje si delo delijo in živijo v socialnih združbah

Mravlje so, kot pravi Trilar, socialne žuželke z dobro organiziranim kastnim sistemom. “Matica (kraljica, samica) živi v mravljišču in odlaga jajčeca, iz katerih se razvijejo delavke, ki opravljajo razne vloge. Najprej v mravljišču, potem pa zunaj njega. V nasprotju z drugimi žuželkami in kožekrilci so mravlje zelo dolgožive. Mravlja delavka lahko živi več kot eno leto, kraljica pa do 20 let, odvisno od vrste.” 

Roji se vedno pojavljaj v zraku nad mravljiščem

Ko je mravljišče dovolj zrelo, začne producirati spolna jajčeca (delavke se izležejo iz neoplojenih jajčec), iz katerih se izležejo krilati samci in samice. “Ko se jih izleže dovolj, gredo rojit. V rojih se sparijo, samci poginejo, samice pa si najdejo prostor, v katerem oblikujejo novo mravljišče,” še pravi Trilar. Roj, ki se vedno pojavi visoko v zraku nad mravljiščem, je obstojen nekaj ur. “Ko so ekstremni vremenski pogoji, kot je bila letošnja suša, mravlje ne rojijo, po dežju pa sinhronizirano roji več mravljišč.”