V Voličini v občini Lenart v teh dneh potekajo prireditve v okviru letošnjega krajevnega praznika. Eden od osrednjih dogodkov je bila včerajšnja proslava, na kateri so ob podelitvi priznanj krajevne skupnosti zaznamovali 265-letnico šolstva v kraju, 120-letnico šolske zgradbe in zaključek energetske sanacije osnovne šole ter izdajo zbornika Okno v svet 3.

Foto Askari

Za kulturni program na proslavi so poskrbeli: Slovenskogoriški pihalni orkester MOL Lenart, pevski zbor OŠ Voličina, Folklorna skupina OŠ Voličina, Mladinska dramska skupina KTD Selce, Dominik Petko, Cerkveno – prosvetni pevski zbor KD Sv. Ana in Aleksandra Papež. Zbrane so nagovorili Peter Golob, predsednik Sveta KS Voličina, Anton Goznik, ravnatelj OŠ Voličina, in župan občine Lenart mag. Janez Kramberger.

Foto Askari

Foto Askari

Foto Askari

Nagradili zaslužne krajane, gostinski lokal in šolo

Priznanja Krajevne skupnosti Voličina so prejeli:

SUZANA VOGRIN iz Zavrha

Suzana Vogrin ali Zanika, kakor jo mnogi poznajo, v dramski skupini KTD Selce sodeluje že od samega začetka. Večkrat v glavni, kdaj pa kdaj pa tudi v stranski vlogi, v vsaki igri nasmeje občinstvo, včasih celo do solz. Njena preprostost in neverjeten talent sta na odru dobitna kombinacija, saj njeni liki na odrskih deskah oživijo kot pravi in meja med njo in odrsko persono se zabriše. Lika na odru torej ne le odigra, ampak ga oživi in zaživi. Njen talent in posebnost so javno potrdili tudi na letošnjem festivalu Linhartovo srečanje, kjer je za vlogo Ane Krušnik v komediji Ana Krušnik ne gre v dom prejela priznanje za najboljšo stransko žensko vlogo. Poleg uspešnih odrskih podvigov je Suzana tudi nepogrešljiv del ekipe iz zaodrja, saj je marsikateri kostum, ki ga lahko vidimo na igralcih in pevcih KTD Selce, nastal izpod njenih veščih šiviljskih rok.

JOŽE ROJKO iz Spodnje Voličine

Jože Rojko je že od mladih let aktivni član Rdečega križa Voličina. Predan prostovoljec in krvodajalec. Z osebnim prizadevanjem in spodbudami je za to humanitarno dejavnost pridobival nove krvodajalce. Z dobro voljo je pripravljen pomagati pomoči potrebnim. V mnogih letih je opravil veliko prostovoljnih ur, obiskoval krvodajalce in med ljudmi širil zavedanje o pomenu darovanja krvi. Prav tako je svoj čas namenil starejšim in socialno ogroženim, raznašal je koledarje Rdečega križa, zbiral prostovoljne prispevke za pomoč družinam v stiski. Velikokrat je daroval kri. Tri desetletja pa aktivno deluje kot član krajevnega odbora. Veliko pomaga tudi pri akciji Sosed sosedu. Jože je človek z velikim srcem, ki prostovoljno, brez plačila pomaga drugim, ne da bi ob tem imel kakršne koli koristi.

ROMAN ŠILEC iz Zgornje Voličine

Roman Šilec je človek, ki rad pomaga ljudem, sokrajanom in dela za dobro kraja. V Krajevni organizaciji Rdečega križa Voličina je dejaven že več kot 40 let, je član upravnega odbora, prav tako je mnogokrat daroval kri. Roman ima izreden čut za sočloveka.
S svojim zgledom, prostovoljnim delom, zavestjo, da je pomoč sočloveku najvišja vrednota, prispeva k razvoju prostovoljstva in širi pozitivne vrednote. Roman Šilec je storil mnogo dobrih del, veliko je pomagal pokojnima sosedoma Jožeku Kmetiču in Ivanki Najdek. Prostovoljec je človek, ki neposredno izkazuje človečnost v svetu, za katerega velikokrat slišimo, da je bolj usmerjen k materialnim dobrinam kot k ljudem, da je v življenju bolj pomembno imeti kot biti. A prostovoljci so dokaz, da ostajamo solidarni ljudje, in takšen je Roman Šile. Prizadeval si je tudi za razvoj kraja, zlasti Zgornje Voličine, saj je bil v preteklosti več let član sveta krajevne skupnosti, združeval in povezoval je ljudi in sodeloval pri različnih aktivnostih.

ROMAN MARIN iz Zgornje Voličine

Če bi domačine iz Voličine povprašali, naj imenujejo prostovoljca, bi gostovo navedli Romana Marina. Tudi tisti, ki ga osebno ne poznajo, vedo, da je to človek, ki veliko energije in prostovoljnega dela nameni ljudem in skupnosti. Kot dolgoletni prostovoljni gasilec, član PGD Voličina in aktivni član Krajevne organizacije Rdečega križa Voličina, kjer dela že več kot 40 let. Romana odlikujejo socialni čut, srčnost in požrtvovalnost. Srečeval se je z različnimi življenjskimi zgodbami, pomagal ljudem v stiski, opravil je veliko prostovoljnega terenskega dela, zbiral prispevke za Rdeči križ in za ljudi, ki so jih prizadele nesreče. Spodbujal je krvodajalstvo. Ves čas je tudi aktiven v Prostovoljnem gasilskem društvu Voličina, kjer je prevzemal odgovorne naloge. Roman Marin je več kot 20 let opravljal funkcijo poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Voličina, zato ima izjemne življenjske zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilskega društva in požarnega varstva.

GOSTILNA PIZZERIJA VINSKA TRTA BOŠTJAN FEKONJA S. P.

Zgodba gostilne Fekonja sega v leto v leto 1970, ko se je z gostinstvom začela ukvarjati Brigita Fekonja. Skupaj z možem sta hlev in avtobusno postajališče preuredila v lokal Brigita. Po tridesetih letih je gostinstvo prevzel sin Boštjan in tako leta 2000 odprl vrata Gostilne pizzerije Vinska trta. Z ženo Petro in  s sinovoma Alexom in Teom nadaljujejo družinsko tradicijo. Vinska trta je domača gostilna, kjer se gost dobro počuti, je prijazno postrežen s kulinaričnimi dobrotami. Raznovrstna kulinarična ponudba je preplet pic, klasične slovenske kuhinje in sodobnejših jedi. Gostilna Vinska trta je gostinski hram, kjer se je za omizji spletlo veliko zgodb, raznih doživetij, ki ji dajejo dušo in domačnost. Je kraj prijetnih srečanj, kjer se praznujejo vesele obletnice, druženja društev, s pravim čutom pa sprejmejo goste tudi ob žalostnih življenjskih dogodkih. V času, ko sodoben, hiter način priprave hrane in postrežbe jemlje mesto tradicionalni kulinariki, gostilna Vinska trta ohranja in zboljšuje tradicijo, dobre domače, družinske gostilne, s kakovostno kulinarično ponudbo, kjer je gost dobrodošel in spoštovan.

OSNOVNA ŠOLA VOLIČINA

265 let organiziranega šolstva v Voličini priča, da so v teh krajih že nekdaj živeli ljudje duhovnih širin, ki so bili korak pred svojim časom in so v razmerah, ki znanju, svobodomiselnosti, pravicam običajnih ljudi, niso bili naklonjeni, ustanovili šolo. Šola je obstala, ni le stavba ali del državnega in družbenega sistema, ampak temelj življenja v kraju, ki mu zagotavlja prihodnost in razvoj. Standardi, ki jih dosega in si jih postavlja OŠ Voličina, so visoki, kar se odraža tudi v delu in učnih uspehih učencev. Učenci posegajo po priznanjih iz različnih predmetnih področjih, redno se uvrščajo na regijska pa tudi državna srečanja. Izbrani so bili za naj športno šolo Slovenskih goric. Zagotovo so zanesljiv pokazatelj znanja učencev in s tem strokovnega in prizadevnega dela učiteljev rezultati pri nacionalnem preverjanju znanju. V zadnjih letih so učenci 9. razreda v povprečju pri vseh predmetih dosegli boljše rezultat kot njihovi vrstniki na nivoju Slovenije.

Šola je že več let vključena v različne nacionalne projekte, kot Formativno spremljanje, v okviru katerega je ena izmed razvojnih šol, ki pripravlja hospitacijske nastope za vse sodelujoče šole v projektu. Vrtec in šola Voličina sta bila izbrana za sodelovanje v projektu NA-MA POTI v obdobju 2017 – 2022 kot implementacijski vzgojno – izobraževalni zavod na področju naravoslovja in matematične pismenosti s poudarkom na spodbujanju kritičnega mišljenja in reševanja problemov.
.
Šola je odprta za nove ideje, pobude, dobro sodeluje s starši, krajem, društvi, občino in drugimi organizacijami, za javnost pripravljajo številne kvalitetne in zanimive kulturne prireditve. Učencem nudijo kvalitetno in pestro ponudbo interesnih dejavnosti. Omeniti velja bogato založniško dejavnost, saj so izdali že več knjig in tako pomembno prispevali k dokumentiranju zgodovine Voličine, šole, društev, krajevnega utripa v preteklosti in sedanjosti. Od leta 1999 izdajajo šolsko glasilo Šolarček. Zagotovo so posebnost šole v Voličini tudi rože, ki vsako leto krasijo zgradbo iz leta 1902. Osnovna Voličina ni le učilna zidana, ki posreduje znanje, ampak vzgaja otroke v samostojne, kritično misleče, srčne in ustvarjalne ljudi. Spodbuja talente, odpira in širi obzorja ter pomaga tistim, ki so pomoči potrebni.

Foto Askari

Foto Askari

Foto Askari

Foto Askari

Foto Askari

Foto Askari

Foto Askari

Foto Askari

Foto Askari

Foto Askari

V nedeljo bo v Voličini tradicionalno ruperško žegnanje

V okviru praznika krajevne skupnosti bo to nedeljo (18. septembra) v Voličini tradicionalno ruperško žegananje. Slovesna sveta maša se bo začela ob 10.00 uri, okoli 11.00 ure pa bodo pri Gostilni Vinska trta nastopili Vokalna skupina Cantare, Folklorna skupina Jurovčan in Slovenskogoriški pihalni orkester Mol Lenart. Zeliščarice KD Voličina bodo med 10.30 in 12.00 uro na ploščadi pri krajevni skupnosti predstavljale ruperški in zdravilkov čaj, v prostorih osnovne šole pa bo do 13.00 ure na ogled razstava.