Občina Cerkvenjak aktivno pripravlja projekt Ureditev parkirišča in javne tržnice pri vrtcu in osnovni šoli. Spomnimo, v lanskem letu je občina odkupila zemljišče z manjšim gospodarskim poslopjem in stanovanjsko hišo v središču Cerkvenjaka. V teh dneh je že poravnala celotno kupnino in izvedla primopredajo objektov. Ob robu tega zemljišča na severni strani, tik ob avtobusnem postajališču, že stoji nadstrešnica, ki avtobusne potnike varuje pred vremenskimi vplivi.

Predvidevajo 35 parkirišč, ki bodo sprva gramozirana

V letošnjem letu, predvidoma spomladi, bodo oba dotrajana objekta porušili in na tem območju uredili parkirišče s 35 parkirnimi mesti s polnilnicami za električna vozila. Načrtujejo postavitev vsaj ene hitre polnilnice, ostale naj bi bile klasične. Od 35 načrtovanih parkirnih mest bodo štiri namenjena invalidom, šest električnim vozilom in eno motoristom. “Po porušitvi objektov bomo opravili zemeljsko prilagoditev terena ter vzpostavili prvo fazo parkirišča v gramozni obliki, kasneje bomo območje asfaltirali,” nam je povedal direktor cerkvenjaške občinske uprave mag. Vito Kraner.

Do vrtca ne bodo uredili prehoda s stopnicami, kot je bilo sprva načrtovano, pač pa dodatni pločnik v širini 1,5 metra.

Sicer pa v okviru projekta načrtujejo ureditev dovozne ceste v širini 5,5 metrov, do vrtca ne bodo uredili prehoda s stopnicami, kot je bilo sprva načrtovano, pač pa dodatni pločnik v širini 1,5 metra. Okrog transformatorske postaje in za povezovalnim pločnikom bodo, tako predvideva projekt, zgradili podporni zid.

Pri avtobusni postaji načrtujejo postavitev prodajnega kioska

Ker imata obstoječa objekta urejene priključke na fekalno kanalizacijo, vodovod in elektriko, načrtujejo, da bi po njuni porušitvi pri avtobusni postaji postavili prodajni kiosk, ki ga bo moč ob večjih praznikih ali pomembnejših dogodkih najeti. Parkirišče pa bo občasno služilo kot tržnica. “Na parkirna mesta bomo za krajše obdobje, recimo v času novoletnega sejma, postavili premične stojnice in na ta način tržnico z njenega stalnega dela še nekoliko razširili,” zaključuje Kraner.