Zbirni center odpadkov v Dupleku, ki pod okriljem Čistega mesta Ptuj deluje od leta 2014 in v katerem letno zberejo skoraj 600 ton odpadkov, je bogatejši za novo pridobitev – za tako imenovani kotiček za ponovno uporabo. Ta je že 41. po vrsti v Sloveniji, tovrstne kotičke pa postavlja družba Zeos v okviru projekta Life spodbujamo e-krožno.

Količina električne in elektronske opreme se je v zadnjih letih podvojila

Emil Šehić, direktor družbe Zeos, je povedal, da je namen tovrstnih kotičkov v tem, da se občani zavedajo možnosti ponovne uporabe še delujoče električne in elektronske opreme in da imajo možnost oddaje izdelka, ki še deluje. “Naše raziskave kažejo, da se je količina tovrstnih proizvodov v gospodinjstvih v zadnjih petih letih podvojila. Če smo imeli v slovenskih gospodinjstvih pred leti povprečno 200 kilogramov tovrstnih izdelkov električne in elektronske opreme, jih imamo danes 400. V skandinavskih državah so te količine še večje, od 700 do 800 kilogramov v posameznem gospodinjstvu. Tovrstna oprema se torej kopiči, imamo več enakih proizvodov, nekaterih tudi ne uporabljamo. V primeru, da takega proizvoda več ne želimo, je smiselno, da razmislimo, ali ga je možno, preden ga zavržemo, ponovno uporabiti.”

Še uporabni izdelki bodo po simbolični ceni na voljo v spletni platformi

Soorganizatorja projekta sta Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS in družba TSD, ki kot projektni partner vsem aparatom, ki jih zberejo v omenjenih kotičkih, preveri funkcionalnost in električno varnost ter jih nato vrne na trg po primerni ceni ali pa jih podari. “Zbrane proizvode ob prevzemu odpadne električne elektronske opreme, seveda ločeno, na posameznih zbirnih centrih odpeljemo v podjetje, ki bo imelo dovoljenje za pripravo za ponovno uporabo. To podjetje proizvode pregleda, oceni njihovo funkcionalnost, jih očisti, po potrebi servisira, nakar te izdelke postavimo v spletno platformo v tako imenovano tržnico, kjer so na voljo vsem. Omenjena spletna platforma bo zaživela v prihodnjih dneh, je pa trenutno v pripravi, na njej pa je že 160 izdelkov. V primeru, da bo želja občanov, jih bomo poskušali s povratno logistiko vračati v lokalno okolje. Cena tovrstnih izdelkov bo simbolična,” je še pojasnil Šehić. Dodaja, da je približno 50 odstotkov na kotičkih za ponovno uporabo prevzete opreme potrebno izločiti, saj je neuporabna. Ta potem končna v postopkih recikliranja.

Omenjena spletna platforma bo zaživela v prihodnjih dneh, je pa trenutno v pripravi, na njej pa je že 160 izdelkov.

Doslej so v okviru projekta po Sloveniji postavili skupno 41 takšnih kotičkov, do konca letošnjega poletja jih bodo še vsaj 20. Kotički za oddajo še delujočih aparatov so označeni z rumeno tablo, v njih pa lahko občani oddajo pralne stroje, hladilnike, pečice, male gospodinjske aparate, radijske sprejemnike, zvočnike, televizorje, monitorje, svetila, računalniško opremo ter orodje za dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije.

Projekt Life spodbujamo e-krožno, katerega namen je krepiti ozaveščenost gospodinjstev o ključnih elementih krožnega gospodarstva na področju električne in elektronske opreme, poteka od začetka leta 2020 do konca leta 2024. Vrednost projekta je 2,1 milijona evrov, od tega dobro polovico sredstev predstavlja finančni prispevek EU, preostalo pa k projektu prispevajo ministrstvo za okolje in prostor ter projektni partnerji.

“Dupleški zbirni center je med prvimi, v katerem smo vzpostavili kotiček ponovne uporabe”

Kristjan Lovrenčič, direktor podjetja Čisto mesto Ptuj, ki že 30 let deluje na področju ravnanja z odpadki, je povedal, da se količine odpadkov iz leta v leto povečujejo. “Želimo, da aparati, ki so še uporabni, najdejo novega lastnika, novo priložnost. S tem tudi mi sodelujemo v procesu zmanjševanja odpadkov oziroma varovanja okolja. Velikost kotička za ponovno uporabo v Dupleku smo zastavili glede na prostorske zmožnosti zbirnega centra. Če bo zbirni center v prihodnje povečan, bo seveda tudi kotiček večji. Ko so ljudje v preteklosti prihajali v zbirni center, so nam velikokrat povedali, da še kakšen njihov aparat deluje. Zato smo tudi pristopili k temu projektu.”

Čisto mesto Ptuj upravlja s šestimi zbirnimi centri na območju 11 občin spodnjega Podravja. Zbirni center Duplek pa je med prvimi, v katerem so vzpostavili kotiček ponovne uporabe. “Skupaj z Zeosom načrtujemo še nove tovrstne kotičke vsaj v še enem večjem zbirnem centru, konkretno v občini Kidričevo, v manjših centrih pa iščemo druge rešitve.”

Mitja Horvat: Vesel sem, da smo del te zelene zgodbe oziroma zgodbe o trajnostnem razvoju

Mitja Horvat, župan občine Duplek, pravi, da kotiček ponovne uporabe pomeni velik doprinos k ozaveščanju ljudi, da vendarle vsaka stvar ni popolnoma neuporabna in da je potrebno razmišljati o ponovni uporabi. “Vesel sem, da smo del te zelene zgodbe oziroma zgodbe o trajnostnem razvoju. Občina si seveda želi trajnostno naravnan razvoj, dejstvo pa je, da smo kot potrošnika družba obsojeni na vedno več teh odpadkov. Zato sem tudi vesel, da se je zbirni center zelo dobro prijel med ljudmi. Opažamo, da v naravi, v krajinskem parku oziroma kotičkih za Dravo, konča vedno manj odpadkov. Mislim, da bo potrebno še precej dela na ozaveščanju ljudi, menim pa, da bodo mlade generacije slejkoprej spremenile staro miselnost, da je tisto, kar ni uporabno, za vstran.”

Opažamo, da v naravi, v krajinskem parku oziroma kotičkih za Dravo, konča vedno manj odpadkov.

V dupleški občini imajo sicer že vrsto let v sodelovanju z odjemalcem odpadkov vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov, vsaj dvakrat letno zbirajo tudi kosovne odpadke. Glede morebitne prihodnje širitve in posodobitve zbirnega centra je Horvat dejal: “Vedno bolj opažamo, da bo to potrebno. Uporabniki se velikokrat kar v vrsti postavljajo za odlaganje odpadkov, pri čemer so zelo obremenjeni delavci na zbirnem centru. Odlaganje v primeru, da ni dvonivojskega zbirnega centra, je težje. Utesnjeni smo tudi s prostorom.” 

Zbirni center, ki je lociran v središču občine, v neposredni bližini režijskega obrata, deluje vse leto, odprt je ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah, sedaj v zimskem času ob delavnih med 9.30 do 16.30, ob sobotah od 8.00 do 13.30.