Občinski svet v Cerkvenjaku se je preteklo sredo sestal na 5. redni seji. Ena od pomembnejših točk je bila potrditev nove cena ravnanja z odpadki podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o. Gre za minimalno povišanje, ki ga je predlagal koncesionar. Obstoječa cena odvoza odpadkov za 120-litrsko posodo mešanih komunalnih odpadkov je doslej znašala 15,43 evrov (z DDV), nova cena je 16,16 evra (z DDV). Gre za povišanje v vrednosti manj kot en evro. V primeru, da so v odvoz vključeni tudi biološki odpadki, se cena poviša za približno evro in pol.

V nadaljevanju so člani občinskega sveta sprejeli elaborat za oblikovanje cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda. Znesek vodarine za kubični meter vode se je 1,03 dvignil na 1,14 evrov, kar se bo pri gospodinjstvu, ki mesečno porabi 10 kubičnih metrov vode, poznalo na položnici kot dodatna dva evra. Vodarina pri drugem distributerju vode, Komunali Ptuj, pa se je celo nekoliko znižala (iz 1,17 na 1,08 evrov).

Na seji je sodeloval tudi predstavnik Policijske postaje Lenart, ki je svetnikom predstavil varnostno situacijo na območju občine. Ta v nobenem pogledu posebej ne izstopa. Občinski svet je nato podal pozitivno mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice Lenart. Za ta položaj se kot edina kandidatka ponovno poteguje dosedanja direktorica Petra Kranvogel Korošec. Sledila je prilagoditev več pravilnikov, vezanih na uporabo kulturnega doma in športno rekreacijskega centra, zakonodaji. Po novem bo lahko cenik najema telovadnice in športnega igrišča sprejel župan.

Postavili bodo dve polnilnici za električna vozila

Omenimo še, da je občinski svet potrdil še dokument identifikacije investicijskega projekta za trajnostno e-mobilnost. Gre za postavitev dveh polnilnic za električna vozila; ena bo stala v centru občine, druga v športno rekreacijskem centru. Za projekt, ki ga bodo realizirali še letos, so pridobili evropska sredstva (skupna vrednost: dobrih 6 tisoč evrov, kmetijski sklad prispeva 4 tisoč 200 evrov, ostalo občina).

Podelili bodo dva bronasta grba, plaketo in zahvalo občine

V zaključnem delu seje so svetniki med drugim potrdili tudi prejemnike nagrad in priznanj ob 25. občinskem prazniku. Za večletno prostovoljno delo in dosežke na področju društvenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj, ugled in prepoznavnost občine Cerkvenjak, bo bronasti grb občine prejela Štefanija Firbas, aktivna članica Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, dolga leta je bila tudi požrtvovalna članica (sedaj veteranka) Prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak, nepogrešljiva je pri Društvu upokojencev Cerkvenjak.

Prejemnik bronastega grba je tudi Branko Peklar, idejni vodja in ustanovni član Strelskega društva Cerkvenjak. Že deset let je predsednik društva in gonilna sila v društvu, hkrati pa tudi strelski sodnik.

Za uspehe na področju gospodarstva in podjetništva, kakovost ter tržno zanimivost storitev, ki so pomembni za razvoj in prepoznavnost občine Cerkvenjak, bodo plaketo občine podelili kmetiji Rojs. Kmetija obdeluje okrog 16 hektarjev njivskih površin, posedujejo še travniški sadovnjak in 11 hektarjev gozda. Pridelujejo krmo za prašiče, viške pa prodajo na trgu. V hlevu imajo 20 plemenskih svinj in v zaključenem krogu spitajo do 350 prašičev letno za zakol.

Za večletno prostovoljno delo in dosežke na področju kulturne dejavnosti, ki so pomembni za ugled občine Cerkvenjak, bodo zahvalo občine podelili  Mariji Vogrin. Že v dekliških letih se je pridružila cerkvenemu pevskemu zboru in postala ena najbolj dejavnih ljudskih pevk v Cerkvenjaku.

Župan bo podelil štiri svoja priznanja

In še prejemniki priznanj župana: Andrej Kocbek – za 10-letno uspešno opravljanje funkcije podžupana Občine Cerkvenjak, Moto klub Slovenske gorice – Cerkvenjak – za več kot 20-letno uspešno in aktivno delo na področju moto športa v Slovenskih goricah, Aero klub Sršen Cerkvenjak – za več kot 20-letno uspešno delovanje in promocijo letalskega športa v občini Cerkvenjak in Društvo upokojencev Cerkvenjak – za uspešno in aktivno izvajanje projekta »Prostofer« v občini Cerkvenjak.