Lokalno

FOTO: V Cerkvenjaku nagradili zaslužne občane

Damjan Veršič, 20.06.23 ob 03:30

V okviru 25. občinskega praznika so pripravili osrednjo proslavo, še prej pa prav tako tradicionalno povorko starih običajev.

FOTO: V Cerkvenjaku nagradili zaslužne občane

V občini Cerkvenjak so prireditve v okviru 25. občinskega praznika pretekli konec tedna dosegle vrhunec. V soboto je na vzletišču v Čagoni Aero klub Sršen organiziral dobro obiskan letalski dan, v okviru katerega so opravili več kot 200 panoramskih poletov, dogodka se je prvič udeležilo 112 motoristov društva Tricikl Slovenija.

Nedelja pa je bila v znamenju tradicionalne povorke starih običajev Obudimo stare čase, ki je v organizaciji Turističnega društva Cerkvenjak krenila skozi središče občine. Videli smo deset skupin, v katerih je bilo skupaj več kot 100 sodelujočih (osnovna šola, Športno-turistično društvo Smolinci Župetinci, gasilsko društvo, klenkarji, moto klub, aero klub, društvo Krdebač, posamezniki, …). V zanimivi predstavitvi s traktorji in drugimi vozili so prikazali pripravo drv, spravilo travo, kolarsko dejavnost, življenje Rimljanov, različna ročna dela, odhod na morje nekoč in še marsikaj drugega.

Foto Askari

Foto Askari

Foto Askari

Po povorki se je v domu kulture začela osrednja proslava ob 25. občinskem prazniku s pestrim kulturnim programom. Predstavili so se: Mladinski pevski zbor Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci, Mešani pevski zbor Kulturnega društva Cerkvenjak, Marjana Zorko, Ivana Vršič, Jožica Vršič Novoselnik, Primož Čuček (domovinski recital), Mateja Domanjko in Uroš Sagadin ter združeni Otroška folklorna skupina Osnovne šole Cerkvenjak – Vitomarci in Folklorna skupina Kulturnega društva Cerkvenjak.

Foto Askari

Marjan Žmavc: Letošnje praznovanje občinskega praznika je še posebej svečano

Zbrane sta nagovorila poslanec državnega zbora Franc Breznik in župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. Slednji je še posebej poudaril praznovanje srebrnega jubileja občine. 22. junija leta 1998 so se namreč Cerkvenjačani na referendumu z veliko večino (74,88-odstotno) odločili za samostojno občino, kar je julija istega leta potrdil tudi državni zbor. 22. novembra so bile razpisane prve volitve, občina je dobila prvega župana Jožeta Kranerja in osem članov občinskega sveta. “Verjamem, da jim ni bilo lahko na začetku, saj so se morali spoprijeti z nekaterimi osnovnimi problemi; od ureditve občinskih prostorov v stavbi kulturnega doma do izgradnje manjkajoče komunalne infrastrukture, cest, vodovoda, prostorov za pošto,” je v nagovoru dejal zdajšnji župan Žmavc. Omenil je še nekatere najpomembnejše pridobitve zadnjih 25 let: izgradnja priključka na avtocesto, ureditev dveh čistilnih naprav v Kadrencih in Brengovi skupaj s kanalizacijskim omrežjem, gradnja cest, pločnikov, javne razsvetljave, ureditev vodovodnega omrežja in poslovno obrtne cone ter večjega parkirišča v središču občine, širitev Vitalin parka, polaganje optičnega omrežja, odkup prostor za lekarno v novem trgovsko-poslovnem objektu, odkup zemljišča za gradnjo manjše enote ali dnevnega centra  za starejše ter za morebitno širitev zdravstvene postaje, začetek gradnje dveh stanovanjskih blokov na bivši župnijski parceli, gradbeno dovoljenje za širitev vrtca, projekt Prostofer, … Ob koncu se je zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali pri razvoju občine in izvedbi občinskega praznika.

Foto Askari

Foto Askari

Najvišji občinski priznanji sta prejela Štefanija Firbas in Branko Peklar

Kot je običaj, so tudi letos zaslužnim občanom podelili priznanja in nagrade. Tako imenovane županove petice so prejeli osnovnošolci Gaja Kovačec, Katja Rodošek in Lana Vidovič. Dijakoma Štefanu Molnarju (Srednja strojna šola Maribor) in Pii Peklar (Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor), ki sta dosegla odlični učeni uspeh, je pripadla denarna nagrada. Denarno nagrado so prejeli tudi uspešni diplomanti: dr. Anja Mauko (doktorica znanosti – strojništvo), Sara Grdja (doktorica veterinarske medicine), Klavdija Dvoršak (magistrica zdravstveno-socialnega managementa), Tadeja Polc (diplomirana medicinska sestra), Tadej Zorec (diplomirani inženir gradbeništva), Sergej Kocuvan (diplomirani zdravstvenik), Jure Šimek (diplomirani zdravstvenik), Janja Simonič (diplomirana ekonomistka), Klemen Hercog (diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij) in Jure Rajh (inženir strojništva).

Foto Askari

Foto Askari

V nadaljevanju prireditve je župan Žmavc podelil štiri županova priznanja. Prejeli so jih: Andrej Kocbek – za 10-letno uspešno opravljanje funkcije podžupana Občine Cerkvenjak, Moto klub Slovenske gorice – Cerkvenjak – za več kot 20-letno uspešno in aktivno delo na področju moto športa v Slovenskih goricah, Aero klub Sršen Cerkvenjak – za več kot 20-letno uspešno delovanje in promocijo letalskega športa v Občini Cerkvenjak in Društvo upokojencev Cerkvenjak – za uspešno in aktivno izvajanje projekta Prostofer.

Foto Askari

Sledila je podelitev občinskih priznanj. Zahvala Občine Cerkvenjak je šla v roke Mariji Vogrin, eni najbolj dejavnih ljudskih pevk v Cerkvenjaku. Pela je pri cerkvenem pevskem zboru, pri ljudskih pevcih, pomagala pri ohranjanju starih napevov in besedil, zlasti tradicionalnih kolednic. Plaketo Občine Cerkvenjak je prejela kmetija Rojs, ki se ukvarja s poljedelstvom in prašičerejo. V hlevu imajo 20 plemenskimi svinj in letno spitajo okrog 350 prašičev. Za svoje mesne izdelke so prejeli že dva znaka kakovosti.

Foto Askari

Najvišji priznanji, bronasta grba Občine Cerkvenjak, sta prejela Štefanija Firbas in Branko Peklar.  Štefanija Firbas aktivno deluje v Društvu kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, in to že skoraj 20 let. 50 let aktivno deluje pri Prostovoljnem gasilskem društvu Cerkvenjak, v Društvu upokojencev Cerkvenjak aktivno sodeluje v strelski in kegljaški sekciji in v prostovoljskem projektu Starejši za starejše. Športnemu društvu Cerkvenjak je bila vedno v pomoč pri organizaciji kolesarskega maratona. Je tudi prostovoljka pri Župnijskem Karitasu Sv. Antona in že drugi mandat članica Župnijskega pastoralnega sveta. Branko Peklar je idejni vodja, ustanovni član in predsednik Strelskega društva Cerkvenjak, ki letos praznuje že 10 let delovanja. S strelstvom se ukvarja že 25 let in je tudi strelski sodnik. Od ustanovitve društva s člani trenira na strelišču v Športno rekreacijskem centru Cerkvenjak in se sam, kot tudi ekipno, udeležuje lige z zračno in malokalibrsko puško, kjer vedno posežejo pa visokih in vodilnih rezultatih.

Tudi letos je Turistično društvo Cerkvenjak podelilo priznanja za urejenost okolja. Tematika letošnjega ocenjevanja je bila ohranjenost in urejenost starih hiš. Priznanja so prejele družine Mohorič iz Brengove, Kovačec-Lajh iz Čagone in Borko iz Cogetincev.

Po osrednji proslavi se je druženje nadaljevalo pri gasilskem domu, kjer so zbrane ob pogostitvi zabavali člani domačega skupine Matadorji.