V Cerkvenjaku so pred dnevi podpisali pogodbo za sanacijo zemeljskega plazu v naselju Cogetinci, ki se je sprožil v neposredni bližini tamkajšnjega gasilskega doma. Pogodba sta podpisala župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in Janez Belna, direktor podjetja Komunala Slovenske gorice. Pogodbena vrednost del z vključenim DDV znaša 87.123,28 evrov. Izvajalec bo z deli začel 20. novembra in jih po pogodbi in v odvisnosti od vremena zaključil predvidoma do 22. decembra letos. Občina bo za omenjeni plaz črpala državna sredstva,namenjena za odpravo škode po poletnih neurjih, in to v obsegu okoli 30 tisoč evrov.

Potrebna bo celovita sanacija plazu

Plaz v Cogetincih, na lokalni cesti Cenkova – Cerkvenjak, se je sprožil v času letošnjih obilnih padavin. Usad je najprej zajel le bankino in del asfaltne mulde ob zunanjem robu cestišča, v nadaljevanju pa je deloma segel tudi v asfaltno vozišče. Na tistem območju je namreč cesta speljana na nasipu nad precej strmim pobočjem. Strokovnjaki so že opravili geološki pregled terena in ugotovili, da je zdrs najverjetneje nastal zaradi razmočenosti zemljine in dodatnega koncentriranega prelivanja padavinskih vod z asfaltnega vozišča v območje plazišča. Vzrok je lahko tudi v slabi izvedbi nasutih zemljin na zunanjem robu lokalne ceste. Sanacijska dela bodo med drugim zajemala ureditev ustreznega odvodnjavanja in gradnjo kamnitega zidu iz obstojnega lomljenca na betonski peti.