Vlada je na dopisni seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila gradnjo dislocirane bivalne enote Socialno varstvenega zavoda Hrastovec v Lenartu. Enoto bodo zgradili v neposredni bližini doma starejših občanov. Ocenjena vrednost investicije znaša 4.196.592,72 evrov z DDV, od tega bo zavod Hrastovec prispeval 222.095,26 evrov, preostanek stroškov bo z integralnimi sredstvi krila država. Z gradnjo naj bi pričeli letošnjo jesen, zaključena pa bo prihodnje leto. Z izvedbo investicije bo zgrajen nov objekt, s čimer bodo pridobili ustrezne kapacitete za prijetno in varno bivalno okolje za stanovalce. Izboljšali se bodo bivalni in delovni pogoji za vse uporabnike, z možnostjo vzpostavitve sive in rdeče cone pa se bo izboljšala varnost in omogočili pogoji za ustrezno preprečevanje širjenja virusnih okužb.

V modernem nizkoenergijskem objektu bo na voljo 70 postelj

V Lenartu bo v modernem pritličnem objektu na voljo 70 postelj v eno- in dvoposteljnih sobah, z vzpostavljenimi sivimi in rdečimi conami ter ločenimi čistimi in nečistimi potmi, ki so se izkazale kot nujne v epidemiji nalezljivih bolezni. Prostorske rešitve vključujejo v maksimalni meri specifične potrebe oseb s težavami v telesnem razvoju ter gibalno in senzorno oviranih odraslih oseb. “To pomeni, da se bodo naši težje gibljivi stanovalci po celotnem območju lahko gibali s pomočjo vozičkov,” je pojasnil direktor Socialno varstvenega zavoda Hrastovec Aleksander Gungl.  Načrtovani objekt v lokalnem okolju predstavlja pridobitev z vidika koristi možnih gospodarskih dejavnosti, novih delovnih mest, odpravlja diskriminacijo na podlagi invalidnosti, povečuje možnost medgeneracijskega sodelovanja in druženja. Ukrepi izboljšujejo bivalni standard osebam s težavami v duševnem zdravju in razvoju ter varno bivalno okolje za vse uporabnike. Novogradnja je načrtovana kot nizkoenergijski objekt, pri gradnji katerega bo v največji meri uporabljen les.

V Lenart se bodo iz Hrastovca preselile predvsem negovalne enote z depandans A in B

Bistveno pri projektu je, da se bodo s preselitvijo stanovalcev iz grajskih prostorov v novozgrajeno dislocirano bivalno enoto izboljšali bivalni in delovni pogoji za vse uporabnike. “Za naše stanovalce, ki še vedno bivajo v gradu Hrastovec, to pomeni, da se jim kaže neka lepša prihodnost, da bo za njih poskrbljeno, kot bi za te ranljive skupine tudi pričakovali v 21. stoletju. V Lenart se bodo iz Hrastovca preselile predvsem negovalne enote z depandans A in B, kjer so sedaj tri- in štiriposteljne sobe. V gradu trenutno bivajo stanovalci s težjimi motnjami, gre za tako imenovane zaprte enote, ki se zaenkrat ne bodo selili v zunanje enote, pač pa, po sprostitvi kapacitet, v enote (depandanse) v Hrastovcu. Selitev v Lenart sicer še ne bo zadoščala za izpraznitev gradu, zato pripravljamo še druge projekte, ki bodo pomagali k temu, da bi lahko v bližnji prihodnosti grad popolnoma izpraznili,” je še povedal Gungl.

Selitev v Lenart sicer še ne bo zadoščala za izpraznitev gradu, zato pripravljamo še druge projekte, ki bodo pomagali k temu, da bi lahko v bližnji prihodnosti grad popolnoma izpraznili.

Kot pojasnjuje, jih sedaj čaka, v roku enega meseca, razpis za izbiro izvajalca, do konca leta pa se bodo že začela, predvidoma s prvim septembrom, dela na gradbišču. Pričakuje, da bodo dela zaključena do konca leta 2023, selitev pa načrtujejo v letu 2024. K temu direktor Socialno varstvenega zavoda Hrastovec dodaja, da so si v zavodu za ta projekt prizadevali zadnjega pol leta: “Šlo je za dolgotrajni postopek; potrebno je bilo pridobiti gradbeno dovoljenje, pripraviti načrte, dokumentacijo za medresorsko usklajevanje. Sedaj smo tako daleč, da imamo sklep o podpisu vlade, kar pomeni, da smo uvrščeni v državni proračun in da bomo lahko začeli z investicijo.”