Tudi učenci Osnovne šole Lenart, največje šole na območju lenarške upravne enote, v kateri izvajajo redni šolski program, program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja, so danes sedli v šolske klopi. Zadnja leta število otrok zaradi priseljevanja v kraj narašča, v novem šolskem letu jih bo na šoli 566. 538 otrok obiskuje redno šolo, 17 nižji izobrazbeni standard in 11 posebni program. “V novem šolskem letu imamo 63 prvošolcev v treh oddelkih in po eno učenko (prvošolko) na nižjem izobrazbenem standardu in v posebnem programu,” nam je povedala Darka Sukič, pedagoginja na Osnovni šoli Lenart.

Do leta 2024 naj bi bila lenarška zgornja šola dograjena

Učenci so se danes zjutraj zbrali pred tako imenovano spodnjo in zgornjo šolo, kjer jih je nagovoril ravnatelj Marjan Zadravec. Ob 10.00 uri je v šolski telovadnici še prav posebej pozdravil prvošolce in njihove starše. Ob tem se na lenarški osnovni šoli že vrsto let srečujejo s prostorsko stisko, kar bodo rešili z dograditvijo zgornje šole. “Vsako leto je težje pripraviti šolski urnik, saj imamo vse šolske prostore, včasih tudi kabinete, zasedene. Do 1. septembra leta 2024 naj bi bila šola dograjena, tako da naj bi takrat učenci s tako imenovane spodnje šole že začeli s poukom na osrednji šoli, torej bomo vsi na isti lokaciji. Prvo- in drugošolci imajo zdaj namreč pouk na drugi lokaciji, na spodnji šoli, in dnevno po zelo prometni cesti prihajajo na zgornjo šolo. Na srečo se nikoli še ni nič zgodilo, so pa takšni premiki, kljub temu, da imajo učenci spremljevalce, naporni in nevarni,” dodaja Sukičeva.

Za varnost otrok v teh dneh skrbijo tudi prostovoljci AMD Lenart

V prvih dneh novega šolskega leta za varnost otrok v cestnem prometu poleg policistov v centru Lenarta skrbijo tudi prostovoljci Avto moto društva Lenart. Ti so v času prihoda in odhoda v šolo postavljeni ob prehodih za pešce in po potrebi ustavijo promet ter otroke popeljejo čez vozišče. Lenarški osnovnošolci imajo na ta način zagotovljeno spremstvo na petih različnih lokacijah ob državnih cestah.